Inicjatywy

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Siemianowicach Śl.-Michałkowicach zorganizował 24.04.2015r. spotkanie z przedstawicielem Instytutu Pamięci Narodowej o.Katowice nt.Wywózki zimą 1945r. do sowieckich łagrów wielu tysięcy mieszkańców Górnego Śląska.Ten bolesny temat sprowadził do auli domu katechetycznego dużą grupę mieszkańców.
Dr Dariusz Węgrzyn oprócz omówienia tego tematu zaprezentował film pt.: DEPORTACJA. Tragizm tamtych wydarzeń spowodował, że na koniec prelekcji zapanowała na sali cisza... Dopiero po chwili uczestnicy zaczęli stawiać mówcy pytania. Poniżej skrót omawianego tematu autorstwa dr D.Węgrzyna, któremu składamy serdeczne podziękowanie
Deportacje mieszkańców Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku.
II wojna światowa była niewątpliwie jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii świata w XX wieku. Rozpoczęta w 1939 roku przez Adolfa Hitlera przerodziła się w wojnę totalną w której tragiczny los spotkał ludność cywilną. W historii Górnego Śląska szczególny wymiar miało wkroczenie w 1945 roku wojsk Armii Czerwonej. Ten pograniczny region przed wybuchem wojny był podzielony na cześć znajdującą się w granicach III Rzeszy i II Rzeczypospolitej. Po 1 IX 1939 roku i pokonaniu Polski cały ten obszar znalazł się w obrębie Rzeszy Niemieckiej. Po klęsce pod Stalingradem powoli ze Wschodu nadciągała nawałnica. Mieszkańcy regionu spodziewali się najgorszego i tym razem najczarniejsze scenariusze się spełniły, szczególnie w tej części Górnego Śląska, która przed wybuchem wojny znajdowała się w granicach III Rzeszy. Dochodziło tam do mordów, gwałtów i rabunków na dużą skalę. Szczególnie boleśnie odcisnęła się na życiu mieszkańców regionu wywózka grupy 40 000 mężczyzn do pracy przymusowej w ZSRR. Większość z nich pochodziła z rejonu Bytomia, Gliwic i Zabrza, gdzie stali się obiektem wielkiej łapanki. Ale również w przedwojennej polskiej części Górnego Śląska zabierano ludzi od łagrów, ale na mniejszą skalę. Deportowani trafili głównie na obszary wschodniej Ukrainy i Białorusi, gdzie ich codziennością stały się głód, bród i katorżnicza praca. W efekcie szybko w obozach tych pojawiły się choroby zakaźne i masowe zgony. Do dzisiaj nie wiemy ile osób tam zmarło, ale ostrożnie można przyjąć, że było to co najmniej 30%. Przymusowa praca Górnoślązaków była marnotrawiona. Nie wykorzystano ich wysokich kwalifikacji zawodowych, a zakłady zatrudniały ich do wyczerpujących zajęć. Z obozów zwalniano jedynie tych, którzy nie nadawali się do pracy. W efekcie ci chorzy i wyczerpani ludzie masowo umierali w transportach powrotnych, lub tuż po powrocie do domów. Większość tych, co przeżyli wróciła do 1950 roku, choć była nieliczna grupa deportowanych, która wracała jeszcze na początku lat 50-tych. Wywózka ta miała równie tragiczny wpływ na rodziny górnośląskie, które pozbawione środków do życia szybko popadły w biedę. Rosło całe pokolenie dzieci, które nie widziały swych ojców, którzy zmarli na Wschodzie. Obecnie trwa proces tworzenia prze IPN Katowice imiennej listy deportowanych. Obecnie liczy ona ponad 31 000 nazwisk. Osoby, które posiadają informację o wywiezionych w 1945 roku proszone są o kontakt:
dariusz.wegrzyn@ ipn.gov.pl lub tel.: 32 207 03 29 - dr Dariusz Węgrzyn IPN o/Katowice.


JARMARK ŚW. FILIPA I JAKUBA W ŻORACH
Ten wyjątkowy festyn parafialny przyjął formę średniowiecznego jarmarku, co stanowi nawiązanie do dawnych jarmarcznych tradycji naszego grodu. Pomysłodawcą i głównym organizatorem tego parafialnego wydarzenia jest oddział Akcji Katolickiej, który do tego dzieła zaangażował niemal całą parafię jak i lokalne dzielnice oraz instytucje miejskie. Sama idea zrodziła się na Światowych Dniach Młodzieży w Australii w 2008 r. Pierwszy jarmark odbył się w 2010 roku. Nawiązuje on poprzez wystrój placu kościelnego, stroje uczestników, atrakcje, kramy, rzemieślników do czasów średniowiecznych, kiedy to powstała nasza parafia i nasze miasto. Każdy jarmark zaczyna się modlitwą i pochodem z gigantami patronów świątyni św. Filipem i Jakubem przez żorski rynek. Będąc na miejscu warto poznać zapomniane średniowieczne rzemiosło, założyć zbroje rycerskie, posłuchać muzyki z XV wieku, a także spróbować wypiekane tylko raz w roku na bazie miodu żorskie ciasto św. Filipa i Jakuba z herbem parafii wykonanym z belgijskiej czekolady. Receptura oczywiście owiana jest ścisłą tajemnicą. Jarmark odbywa się w jedną z sobót września. Więcej o jarmarku na stronie internetowej: jarmarkfj.pl

Grzegorz Mularczyk

OSOBISTY DAR PANA BOGA DLA MNIE
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach w  jedną z niedziel Adwentu rozdaje około 800 szt. jabłek. Owoce są wyjątkowe, bo z zaprojektowanymi przez POAK naklejkami, na których widnieje wizerunek Boga Ojca z kaplicy sykstyńskiej i napis: „To jabłko wyprodukowałem specjalnie dla Ciebie!” podpisane: „Bóg”. Każde jabłko wręczane wiernym przy wyjściu z kościoła ma przypominać o licznych Bożych darach, jakie otrzymujemy każdego dnia, lecz ich nie dostrzegamy – nawet tych najmniejszych. Dodatkowo osobiste wręczanie jabłek przez członków POAK do ręki wychodzącego ze świątyni ma symbolizować dar Kościoła, również ten materialny, jaki otrzymuje każdy z nas. Wszystko w myśl zasady „otrzymujemy dary, ale darami również dzielimy się z bliźnim”
Grzegorz Mularczyk

„Wy jesteście Solą Ziemi”


         W ostatnim Dniu Roku Wiary w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w parafii Św. Rodziny w Tychach każdy uczestnik Mszy Św. otrzymał symboliczny woreczek soli z napisem „Wy jesteście solą ziemi”  Mt. 5.13 w nawiązaniu do tegorocznego hasła duszpasterskiego „Być solą ziemi, to świadczyć o bliskości z Bogiem i o solidarności z człowiekiem”. Ta sól ma nam przypominać, że jesteśmy uczniami Jezusa, mamy pociągać innych do Boga przykładem wiary i świadectwem swego życia. Nadawać życiu odpowiednią wartość. Zakończony właśnie Rok Wiary stawia nam też pytanie jak go wykorzystaliśmy…
Ten woreczek soli był też znakiem 15- lecia Akcji Katolickiej w parafii. W przygotowaniu i rozdawaniu po każdej Mszy Św. było zaangażowanych wielu członków POAK. 
Zużyliśmy 100 kg soli dla powstania ponad 2200 woreczków.
Mój woreczek stoi na stole w kuchni i kilka razy w ciągu dnia wzrok zatrzymuje się na napisie „Wy jesteście solą ziemi”…
                                                                  Jolanta Moszyńska

IV Parafialne Spotkania z KulturąTo już po raz czwarty Akcja Katolicka w Orzeszu- Zawiści zorganizowała Parafialne Spotkania z Kulturą by świętować konsekrację naszego kościoła. W tym roku patronem naszej imprezy obraliśmy sobie sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, który jako dziecko w latach 1923- 1929 był mieszkańcem naszego miasta a teraz w Watykanie toczy się jego proces beatyfikacyjny. O księdzu Blachnickim pięknie mówił na niedzielnych kazaniach zaproszony przez proboszcza naszej parafii ks. Adam Wodarczyk będący moderatorem generalnym Ruchu Światło Życie a także postulatorem jego procesu beatyfikacyjnego . W sobotę 5 października zaprezentowaliśmy film o księdzu Franciszku pod tytułem Gwałtownik Boży gdzie wypowiadały się osoby , które miały kontakt z ks. Franciszkiem lub z nim współpracowały. Wśród nich był również ks. Adam Wodarczyk oraz arcybiskup Damian Zimoń. W ten sposób poznaliśmy wiele szczegółów z życia sługi Bożego o tym jak przyciągał do siebie młodzież organizując dla niej rekolekcje oazowe a także z jakimi problemami musiał się zmagać podczas swojej kapłańskiej posługi. W tym roku nasze Parafialne Spotkania z Kulturą były skierowane również do dzieci szkolnych, dla których zorganizowaliśmy turniej tenisa stołowego a także ułożyliśmy dla nich krzyżówkę oraz rebusy, gdzie wiele haseł związanych było z księdzem Blachnickim.
W niedzielę 6 października w naszym kościele odbył się koncert pieśni oazowych oraz innych o tematyce religijnej w wykonaniu zespołu FAMILY OF GOD rodziny Kudełka z Katowic. W wypełnionym kościele słuchaliśmy pięknych pieśni a ludzie, którzy przybyli na koncert z różnych parafii naszego dekanatu gorącymi oklaskami dziękowali za mile spędzony czas w naszej świątyni.
Fotografie w galerii.
Czesław Pryszcz
NIEDOBCZYCE -XII turniej siatkówki plażowej im. bł. Pier Giorgio Frassatiegov.
W Polsce, na Mazurach, w Starych Jabłonkach są rozgrywane Mistrzostwa Świata w siatkówce plażowej, a w Niedobczycach w tym samym czasie został rozegrany XII turniej siatkówki plażowej im. bł. Pier Giorgio Frassatiego w Szkole Podstawowej nr 21. Ranga tych zawodów jest trochę inna, ale emocje prawie takie same. Z 5. na 6. lipca noc była deszczowa, poranek nie był wcale lepszy, w związku z tym obawa organizatorów o przełożeniu zawodów była uzasadniona. Jednak prawdziwi siatkarze nie zawiedli. Dwie godziny póżniej świeciło już piękne słońce. W turnieju uczestniczyło 15 drużyn. W kategorii dziewczyn pierwsze miejsce zajęły: Monika Kuczera i Patrycja Michalska, a drugie Agata Chmera i Wiktoria Węgierska. W kategorii chłopców do lat 14 pierwsze miejsce zajęła para: Sebastian Leśny i Jakub Szatkowski, miejsce drugie zajęła para: Jakub Radecki i Szymon Durczok, zaś trzecie: Gracjan Stania i Bartosz Szymiczek. Kategoria open dostarczyła sporo emocji, a pierwsze miejsce zajęła para: Błażej Podleśny i Wojciech Wowra, drugie zaś: Bartosz Konsek i Marcin Harazim, trzecie para: Mateusz Forajter i Kamil Gronczewski. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok. Serdecznie dziękujemy pani dyr. Ilonie Czaji za udostępnienie boiska i współpracę. Dziękujemy Radzie Dzielnicy w Niedobczycach za współorganizację i nagrody dla zawodników oraz firmie CERAM-METAL, panu Arkadiuszowi Janas.
Zapraszamy za rok!

W wyremontowanym Domu Kultury P.O.A.K. przy parafii NSPJ w Niedobczycach już po raz XII zorganizował Bezalkoholowy Bal Charytatywny.Mamy gości z Rybnika, Leszczyn, Pszowa, Rydułtów, Pogrzebienia, Sosnowca. Atrakcją w tym roku był pokaz tańca " Zumba" i wiele atrakcji. Zapraszamy już dziś wszystkich chętnych na XIII Bal, który odbędzie się 1.02.2014 r.w Domu Kultury.


P.o.A.K. przy parafii N.S.P.J. w Niedobczycach wraz z dziećmi złożyli
pokłon dzieciątku Jezus i przynieśli dary: złoto, kadzidło i mirrę .
 Andrzej Kula
LOTERIA CHARYTATYWNA
W PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA W BIERUNIU

            Jak co roku, w parafii św. Bartłomieja w Bieruniu, w okresie adwentu, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii św. Bartłomieja w Bieruniu, zorganizował loterię charytatywną na rzecz dzieci z rodzin potrzebujących.
            Loteria poprzedzona była zbiórką fantów. W zbiórce tej uczestniczyli członkowie Akcji Katolickiej, a także inni parafianie. Sprzedaż losów prowadzona była w każdą niedzielę, po Mszach św. Po raz pierwszy pomagali nam w sprzedaży członkowie Stowarzyszenia Bł. Edmunda Bojanowskiego z naszej parafii, za co składamy serdeczne Bóg zapłać.  Loteria cieszyła się dużym powodzeniem między innymi dlatego, że każdy los wygrywał. 
            Zebrane środki zostały przeznaczone na: dofinansowanie wigilii charytatywnej zorganizowanej przez Szkołę Podstawową nr 1 w Bieruniu ,organizację parafialnych kolonii charytatywnych dla dzieci , a także drobna pomoc dla młodzieży biorącej udział w pielgrzymce na Jasną Górę.
            .
                                                                                                                      Józef Cichoń