poniedziałek, 28 maja 2018

SPOTKANIE RADY DIAK W KOBIÓRZE – 19.05.2018 r.
Po raz pierwszy Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej odbyło się w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kobiórze. Uwagę przybyłych na spotkanie zwrócił pięknie usytuowany odnowiony kościół parafialny i inne budynki parafialne oraz jego zadbane i estetycznie urządzone obejście. Prawdziwego zachwytu można było doznać po wejściu do kościoła. Ten IX-wieczny zabytek architektury sakralnej w stylu neogotyckim, tak gruntownie odrestaurowany, z przywróconym mu pierwotnym wystrojem wnętrza, zrobił na nas duże wrażenie. Przed rozpoczęciem mszy św., gospodarz parafii ks. proboszcz Damian Suszka, kierując słowa powitania do zebranych członków Akcji Katolickiej, przedstawił najważniejsze wydarzenia z historii kobiórskiego kościoła i parafii. 
               Z wdzięcznością wspomniał swojego poprzednika śp. ks. Józefa Piesiura, dawnego proboszcza i głównego inicjatora kompleksowej renowacji świątyni na Jubileusz jej 100-lecia. Mszę św. inaugurującą spotkanie sprawowali: ks. proboszcz Damian Suszka oraz Archidiecezjalny Asystent AK ks. Piotr Rożyk. W wygłoszonej homilii miejscowy ks. Proboszcz zwrócił uwagę na to, że nasze spotkanie odbywa się w przededniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego, któremu w Kościele Katolickim poświęcony jest obecny Rok Duszpasterski. Bez Ducha Św.  nie jesteśmy w stanie zrozumieć Słowa Bożego i rozpoznać swojego powołania oraz zadań, jakie Bóg stawia na drogach naszego życia. Mamy Go więc  przywoływać poprzez modlitwę i otwierać swoje serca na dar Jego obecności w nas. Nawiązując do słów czytanej Ewangelii: „…Ty pójdź za Mną.”  /J 21, 20-25/,  kapłan zwrócił się do członków AK, by słowa Jezusa skierowane do Piotra zechcieli przyjąć jako zaproszenie skierowane do każdego z nas. Iść za Nim to dawać świadectwo, być Jego wiernym świadkiem. Duch Święty daje nam dobre natchnienie w realizacji naszego powołania do Akcji Katolickiej, dzięki Jego Darom uczymy się i dojrzewamy w wierze. 
  
Uroczystą oprawę mszy św. przygotowali członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Liturgię ubogaciły hejnały grane na rogach myśliwskich przez zespół sygnalistów oraz pieśni w wykonaniu chóru parafialnego. Po mszy św. odbyła się krótka adoracja Najświętszego  Sakramentu i  wspólnie odmówiono dziesiątkę Różańca Świętego. Na koniec głos zabrał wójt Gminy Kobiór p. Eugeniusz Lubański, który przekazał najważniejsze informacje  o Jubileuszowej, bo już 550 – letniej miejscowości Kobiór, jej walorach krajobrazowych, administracyjnych i gospodarczych, podkreślając korzystne dla całej Gminy w ostatnich latach zmiany gospodarcze i społeczno-kulturalne. 
Następnie  uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do Domu Parafialnego, gdzie przygotowano poczęstunek -  tradycyjny staropolski bigos myśliwski, a jego konsumpcji towarzyszyła muzyka zespołu sygnalistów myśliwskich z Koła Łowieckiego w Kobiórze.  Sygnaliści w oryginalnych strojach z czasów książąt pszczyńskich, wprowadzili zebranych w tajniki dźwięków rogów myśliwskich w czasie polowania. Była to miła i ciekawa atrakcja przygotowana przez gospodarzy. Po modlitwie południowej prezes Jerzy Karmański rozpoczął zebranie Rady DIAK.                                                                              
Na wstępie podziękował ks. Proboszczowi oraz członkom Parafialnego Oddziału AK  w Kobiórze  za tak życzliwe i gościnne przyjęcie.                                                     Poprosił Archidiecezjalnego Asystenta AK ks. Piotra Rożyka o wygłoszenie wykładu formacyjnego. Był to wykład  biblijny o roli Ducha Św. w ziemskim życiu Jezusa Chrystusa, Kościoła jako Wspólnoty i w życiu każdego chrześcijanina.                                                                                                                    Kapłan rozpoczął od stwierdzenia, że jutro jest rocznica pierwszego Bierzmowania w historii Kościoła Katolickiego. Było ono związane z modlitwą i oczekiwaniem. Dopiero wtedy, kiedy Duch Święty został zesłany na apostołów i  napełnił ich darem mądrości,  wiary i odwagi, poszli w świat  i zaczęli głosić naukę Chrystusa: „Idźcie i głoście Ewangelię.”- /Mk 16, 15/.  Czas Ducha Świętego trwa od Pięćdziesiątnicy, aż po krańce świata. Kapłan wyliczał i cytował frazy o Duchu Św. z Pisma Świętego, wyjaśniał je i wskazywał na znaczącą ilość ich występowania. Starał się wyjaśnić słuchaczom, kim jest Duch Święty i jaka jest Jego rola w życiu chrześcijanina, bowiem jest On najbardziej tajemniczą Osobą Trójcy Świętej,  sprawcą natchnienia biblijnego. Bez Jego pomocy nikt nie powie, że Panem jest Jezus. Duch Św. mieszka w Kościele i mieszka w każdym z nas. Jezus jest drogą, a Duch Św. przewodnikiem na tej drodze. On wspomaga naszą słabość w modlitwie udoskonala ją, ale za nas się nie modli. Ikonografia przedstawia Go jako gołębicę - (Chrzest Jezusa w Jordanie). Jako Akcja Katolicka mamy coś do zrobienia, a Duch Święty jest źródłem tych darów, które są nam potrzebne – charyzmatów. On wyzwala w nas swoje owoce – prowadzi nas do świętości. Jego działanie powinniśmy poznawać w oparciu o Pismo Święte. Mamy iść i głosić Dobrą Nowinę całemu światu.                                                                                                                                   Prezes Parafialnego Oddziału AK w Kobiórze p. Romuald Jurzykowski dokonał prezentacji działań, jakie podejmuje AK w parafii stwierdzając, że jest to niezbyt liczna grupa, bo tylko 7 osób, ale grupa stabilna, zwarta, zżyta, zawsze chętna do podejmowania wyzwań na miarę swoich możliwości. Podstawą spotkań jest formacja, bo aby dawać przykład innym, trzeba być samemu uformowanym, a  tylko przez formację prowadzi droga do Ewangelizacji.                                                           
 W dalszej części spotkania prezes Jerzy Karmański zapraszał członków naszego Stowarzyszenia do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na Jasną Górę oraz w Pielgrzymce Mężczyzn do Piekar Śląskich. Ustalono skład pocztu sztandarowego na obydwie pielgrzymki. Wstępnie poinformowano o planowanych obchodach 20-lecia Archidiecezjalnej Akcji Katolickiej oraz o  indywidualnych zgłoszeniach na rekolekcje październikowe Akcji Katolickiej w Brennej. Prezes poinformował również o tym, że w br. odbędzie się X Zjazd Gnieźnieński oraz Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie w Poznaniu – chętni do udziału winni zgłosić się w biurze DIAK w Katowicach. Modlitwa i błogosławieństwo końcowe były ostatnim punktem spotkania członków Rady DIAK w Kobiórze. Serdeczne Bóg zapłać ks. Proboszczowi oraz Gospodarzom spotkania za wszelkie przejawy życzliwości i gościnności. Szczęść Boże!

Maria Rączka – Zarząd DIAK 
             


poniedziałek, 14 maja 2018


Zaproszenie na spotkanie Rady DIAK KOBIÓR
PROGRAM SPOTKANIA FORMACYJNEGO RADY DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ W PARAFII NMP W KOBIÓRZE DNIA 19.05.2018.

GODZ 10:00
Msza święta z homilią ks. Proboszcza Damiana Suszki –Parafialnego Asystenta Kościelnego
Przywitanie przez wójta Gminy Kobiór Eugeniusza Lubańskiego
Wspólne zdjęcie przed wejściem do kościoła
GODZ. 11:15
Poczęstunek (dom parafialny)
GODZ. 11:45
Dziesiątka Różańca świętego  (w kościele)
Regina Coeli
Wykład formacyjny – ks. Piotr Rożyk – Archidiecezjalny Asystent Kościelny AK
Nabożeństwo do Ducha Świętego
GODZ. 12:45
Posiłek (dom parafialny)
Prezentacja POAK

Informacje z DIAK 

niedziela, 6 maja 2018

Spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w Pszczynie – Starej Wsi – 21.04.2018 r.


         W prawdziwie wiosennej scenerii odbyło się spotkanie członków Rady DIAK w Parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie – Starej Wsi. Uczestniczyliśmy w podwójnym Jubileuszu: 20-lecia Poświęcenia Kościoła Parafialnego oraz 20-lecia istnienia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Uroczystą mszę Jubileuszową koncelebrowaną odprawił miejscowy ks. proboszcz Alojzy Bok - Asystent Kościelny POAK oraz Archidiecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej – ks. Piotr Rożyk. Gospodarz parafii ks. Proboszcz powitał przybyłych członków Rady DIAK i wspomniał, iż patronem dnia dzisiejszego jest św. Anzelm z Canterbury - biskup i doktor Kościoła, którego najważniejsze tezy dotyczą problemu relacji rozumu do wiary. Zaprosił do uczestnictwa w Eucharystii sprawowanej w intencji POAK oraz całej wspólnoty parafialnej św. Jadwigi Śląskiej w Starej Wsi.  W wygłoszonej Homilii, ks. Proboszcz nawiązał do czytanej Ewangelii /J 6,55.60-69/, rozważając trudną rozmowę Jezusa ze swoimi uczniami w Kafarnaum, po której wielu uczniów Jego wycofało się i już z Nim nie chodziło. Zerwali więź z Chrystusem i utracili swą wiarę. Dwunastu jednak pozostało przy Nim. Niewielu, ale najbardziej gorliwych w wierze. To w ich imieniu Szymon Piotr odpowiedział Jezusowi: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”. Kapłan zwrócił się do członków Akcji Katolickiej, by zawsze trwali przy Chrystusie wzorem Jego uczniów. Mniej ważne jest to, czy parafialny oddział AK liczy kilkunastu, czy kilku członków. Ważne, by być z Tym, którego Słowa „są duchem i życiem”. Nabierają one szczególnego znaczenia w trwającym Roku Duszpasterskim - Roku Ducha Świętego. Uroczystą oprawę mszy świętej przygotowali członkowie parafialnej AK. Po zakończeniu mszy św. odmówiono wspólnie dziesiątkę Różańca świętego i uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do salki parafialnej, gdzie dla wszystkich przygotowano poczęstunek. W porze południowej odśpiewano hymn wielkanocny „Regina caeli”. Ks. proboszcz Alojzy Bok przedstawił uczestnikom spotkania niezwykle ciekawą historię swojej parafii. Stara Wieś to najstarsza część miasta Pszczyny. W pierwszej połowie XIII w. tereny te odwiedzała posługując wśród ubogich chorych św. Jadwiga Śląska, która była fundatorką pierwszego drewnianego kościółka. Zbudowano go na starym cmentarzu - Cmentarzu św. Jadwigi, gdzie zachowała się nagrobna data z 1502 r. Na cmentarzu tym, w czasie II wojny światowej Niemcy chowali swoich zabitych. Drewniany kościół zniszczył  pożar, ale w tajemniczy sposób ocalały organy i niektóre figury świętych, w tym figura św. Jadwigi. Kościółek św. Jadwigi był kościołem dla wiosek, ale przez pewien czas był też kościołem akademickim. Na szczęście zachowała się w Rodzinie Kuciów z Pszczyny stara fotografia ukazująca wystrój dawnego kościółka.   Po wybudowaniu obecnego kościoła, starano się wg niej urządzić jego wnętrze tak, by nawiązywało do dawnego wystroju. Sprowadzano obrazy, sporządzano często kopie obrazów, by przypominały dawny wystrój. Tutaj Jan Paweł II miał swój obraz na wiele wcześniej, niż został świętym. Dzięki staraniom parafii miejscowa szkoła nosi Jego imię, a On obecny jest tu w relikwiach i w witrażu. Początki parafii – to lata 70-te (punkt duszpastersko-katechetyczny), 1981 – erygowanie parafii św. Jadwigi Śląskiej, budowa kościoła 1983 -1989, poświęcenie kościoła 16.10.1989r. – kościół ma już 20 lat. Ksiądz Alojzy Bok jest tu proboszczem od 1995 r. Prezes Parafialnego Oddziału AK Marian Szwarc dokonał prezentacji POAK, przedstawił podejmowane działania na rzecz środowiska lokalnego i parafii, takie jak: wystawy tematyczne, plenery malarskie i fotograficzne, konkursy dla dzieci, paczki od św. Mikołaja, paczki żywnościowe dla rodzin wielodzietnych, kolportaż „Gościa Niedzielnego”, zakup sztandaru dla Szkoły im. Jana Pawła II, zbiórki na Misje do Kamerunu, współpraca z innymi grupami  parafialnymi.  Podkreślił bardzo dobrą współpracę z ks. Proboszczem, który często inspiruje, pomaga, proponuje, ale nigdy nie narzuca czegoś. Wspomniał również o zasłużonej dla parafii śp. pani Annie Klaus, która 20 lat temu organizowała Parafialny Oddział AK. Będąc z zawodu nauczycielką i malarką organizowała dla dzieci i młodzieży warsztaty i plenery malarskie. Namalowała mnóstwo obrazów religijnych. Obecna na spotkaniu jej dawna koleżanka pani Gertruda Mrozek, podzieliła się również ze słuchaczami swoimi wspomnieniami uzupełniając , że śp. Anna namalowała wiele obrazów MB Częstochowskiej i kiedy odwiedzała chorych, to w prezencie dawała im swoje obrazy. Za jej namową namalowała również obraz Jezusa Miłosiernego. Marian Szwarc dodał na koniec, że teraz ich POAK stara się kontynuować działalność śp. pani Anny. Prezes DIAK Jerzy Karmański podziękował Ks. Proboszczowi oraz Prezesowi POAK Marianowi Szwarcowi, za tak wyczerpującą prezentację Parafii i POAK-u. Poprosił Archidiecezjalnego Asystenta AK ks. Piotra Rożyka o wygłoszenie wykładu formacyjnego.  Ksiądz Piotr rozpoczął od stwierdzenia, że z uwagą wsłuchiwał się w przedstawioną prezentację i cieszą go długofalowe działania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Naszym nauczycielem ma być Duch Święty, który jest potrzebny, by nas ukierunkowywał, a cykliczność i ciągłość naszych działań, to kwestia wsłuchiwania się w Ducha Świętego. Z tego wychodzi Dobro – tu się potwierdza wpływ Ducha Świętego. Ducha Świętego trzeba prosić, błagać, zwracać się do Niego, by oświecał serca i umysły nasze. Ciągle mamy Go pytać i prosić, by nas prowadził i kierował naszym działaniem, szczególnie teraz w Roku Liturgicznym, któremu Duch Święty patronuje.   Prezes Jerzy Karmański podziękował ks. Piotrowi za zwięzłą i bogatą w przesłanie naukę formacyjną. Kierownik UTW przy AK, pan Antoni Tabath przekazał informacje dotyczące zgłoszeń słuchaczy UTW na badania medyczne. Skarbnik Aleksandra Duda przypomniała o uregulowaniu składek i zakupie materiałów formacyjnych. Modlitwa i końcowe błogosławieństwo zakończyły spotkanie Rady DIAK w gościnnej Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie – Starej Wsi. Na koniec spotkania – niespodzianka. Prezes POAK pan Marian Szwarc zaprosił wszystkich do zwiedzenia Pokazowej Zagrody Żubrów w Parku Pszczyńskim. Bóg zapłać, za wspólną modlitwę oraz każdy gest życzliwości skierowany do uczestników spotkania. Szczęść Boże!


Maria Rączka – Zarząd DIAK