poniedziałek, 24 stycznia 2011

Orzeskie dyktando

Z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pow. Męczeństwa œw. Jana Chrzciciela w Orzeszu odbył się konkurs poœwiecony pamięci zmarłej w katastrofie smoleńskiej Pani senator Krystyny Bochenek - Orzeskie Dyktando. Po opracowaniu regulaminu i zasad uczestnictwa przez Miejski Zespół Oœwiaty ogłoszony został nabór uczestników. Do konkursu przystąpili uczniowie wszystkich szkół w Orzeszu. Ze szkól podstawowych w dyktandzie brało udział 15 uczniów, z orzeskich gimnazjów 8 uczniów a grupę dorosłych reprezentowało 7 osób z różnych dzielnic Orzesza. Organizatorem dyktanda była szkoła podstawowa w Orzeszu- Zawiści, gdzie pod nadzorem Pani dyrektor Adriany Pustelny i polonistek mgr Ewy Wesoły i mgr Iwony Kuźnik przygotowano salę lekcyjną do przeprowadzenia konkurs oraz urządzono wystawę dla upamiętnienia Pani senator Bochenek.

X bal charytatywny

W sobotę 22 stycznia bieżącego roku w Domu Kultury w Niedobczycach odbył się X Jubileuszowy Bezalkoholowy Bal Charytatywny.Z tej okazji - oprócz tego co zawsze,to znaczy dobrego jedzenia,świetnej muzyki w wykonaniu zespołu "Gama",