środa, 23 grudnia 2015

Życzenia

,,Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,

któremu nadadzą imię Emmanuel” /Mt 1,23/
              Niech rodzący się w stajence Syn Boży, obdarza nas nadzieją, radością i pokojem, w każdym dniu naszego życia.

             Czcigodnym Księżom Asystentom oraz członkom i sympatykom Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia i błogosławieństwa Bożego w Nowym Roku.

  Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                                              Prezes Zarządu DIAK
              ks. Piotr Rożyk                                                                    Jerzy Karmański

sobota, 19 grudnia 2015

WYNIKI XV ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Komisja w składzie:

1. Krystyna Bors          - Przewodnicząca
2. Elżbieta  Reichert    - Członek
3. Jerzy Karmański      - Członek
stwierdza ,że na XV Archidiecezjalny Konkurs Literacki wpłynęło   52 prace.
Temat pracy: Napisz jak realizujesz w swoim życiu słowa św. Jana Pawła II skierowane do młodych: Musicie wymagać od siebie ,nawet gdyby inni od was nie wymagali”
Nagrodzone zostały następujące prace:
Szkoła podstawowa:
Klasy I- III
wyróżnienie : Maja Kodzis  kl. III  Zespół  Szkół  im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych;- opiekun: Anna Jaroszek, Brygida Kułach,

Klasy IV- VI
I. Miejsce:   Jakub Pawliczek  kl. V  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rybniku 
-opiekun: mgr Sabina Matuszczyk
Zofia Brzonkalik  kl.VI  SP. nr1 w Rydułtowach;-opiekun: Bogumiła Grabiec                                         
II. Miejsce: Barbara Zaręba  kl. V  SP  im. Jana Brzechwy w Kobiórze;
- opiekun: dyr. szk. Mgr Beata Witańska
wyróżnienie : Hanna Żytkowska kl. IV SP. nr 2- Zespół  Szkół  im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych;-opiekun: Kinga Pelińska, Brygida Kułach 
Emilia Stolarek kl. IV SP.nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach – opiekun Barbara Pawłowicz
Gimnazjum
I.Miejsce: Katarzyna Cofała  kl. I  Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze;-opiekun: mgr Joanna Gołek
II. Miejsce: Wiktor Swoboda  kl. I  Gimnazjum nr.1 im. Ks. Tomasza Wuwera w Pawłowicach;- opiekun: mgr Monika Klyszcz - Kaczmarek
III.Miejsce: Agata Gdowska  kl. I  Gimnazjum nr.1 im. Ks. Tomasza Wuwera w Pawłowicach Sl.;-piekun: mgr Monika Klyszcz - Kaczmarek
                                   
Szkoły średnie
I.Miejsce: Patryk Jaworski  kl. II  Technikum Górnicze przy ZSO im. Jana Pawła II w  Pawłowicach Śl.;opiekun: Joanna Nawara               
II. Miejsce: Dominika Waleczek  kl. II  Liceum Ogólnokształcące przy ZSO im. Jana Pawła II  w Pawłowicach Śl.-opiekun|:Joanna Nawara
                                               
Wyróżnienia za oryginalną formę literacką

Jakub Płonka    kl. IV  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr.8 w Rybniku;- opiekun: mgr Sabina Matuszczyk
Jakub  Lech     kl. III  Gimnazjum nr.2  Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach;- opiekun: Bożena Grabowska

Zatwierdził:
                                      Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
                                                      Archidiecezji  Katowickiej


                                                                Jerzy Karmański

niedziela, 8 listopada 2015

Wyniki konkursu szachowego 2015


Kolejna edycja VIII konkursu szachowego o Puchar Prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji została zakończona, po bardzo emocjonujących rozgrywkach zostali wyłonieni zwycięscy.  

D z i e c i
1.    Sputowski Jakub    - parafia  Matki Bożej Królowej Różańca Świętego - Łaziska Górne
2.    Marcisz Stanisław  - parafia Michała Archanioła - Ornontowice
3.    Wojtala Rafał         - parafia Św.Klemensa - Lędziny
M ł o d z i e ż
1.    Namyślak Piotr      - parafia  Św. Jadwigi -Tychy
2.    Liszka Rafał           - parafia Chrystusa Króla - Hołdunów
3.    Ficek Szymon        - parafia MB Szkaplerznej - Imielin
OPEN
1.    Labus Zbigniew    - parafia Męczeństwa Jana Chrzciciela- Łaziska Śr.
2.    Karp Piotr             - parafia MB Szkaplerznej - Imielin
3.    Szlejter Katarzyna - parafia  Matki Bożej Królowej Różańca Świętego - Łaziska Górne
Najstarszym zawodnikiem był pan Iwan Jerzy  z parafii Św. Piotra i Pawła - Katowice
za najmłodszymi 6 letni zawodnicy  Marcisz Róża z parafii Michała Archanioła Ornontowice oraz  Ebert Antoni z parafii Męczeństwa Jana Chrzciciela- Łaziska Śr.


Wszystkich wymienionych zapraszamy w dniu 9 stycznia 2016 r do parafii Św. Barbary w Boguszowicach- Osiedlu  na uroczyste wręczenie pucharów i nagród .

 fotografie w galerii.

sobota, 7 listopada 2015

Listopadowe spotkanie formacyjne Rady DIAK Archidiecezji Katowickiej u Świętej Barbary w Boguszowicach Osiedlu, w dniu 07.11.2015 r
Spotkanie rozpoczęto Mszą Świętą, którą celebrował Asystent AK ks. Piotr Rożyk. We wstępie do wygłoszonej homilii, kapłan stwierdził, że dzisiejsze czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian  (Rz 16,3-9.16.22-27),  jest skierowane także do członków Akcji Katolickiej:  „Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie...” – bo przecież to my świeccy członkowie naszego Stowarzyszenia jesteśmy współpracownikami Kościoła w głoszeniu Chrystusa. Aby nasze głoszenie było autentyczne, powiedział kapłan, musimy wpierw sami otworzyć się na Słowo Boga, a o tym była mowa w czytanej Ewangelii (Łk 16,9-15). Musimy  uwierzyć w to, co Bóg mówi do nas. Warto więc postawić sobie pytanie:   - Czy tak właśnie przyjmuję Słowo Boże? – Czy czasem nie służę Bogu i mamonie? – Czy chcę rzeczywiście zmienić swoje życie? Mamy prosić Boga, by otworzył nasze serca na Jego Słowo, aby ono przenikało nasze sumienie i zmieniało nasz sposób myślenia.
            Na zakończenie Eucharystii odmówiono dziesiątkę różańca świętego, po czym zaproszono uczestników spotkania na skromny poczęstunek, po którym odbyła się konferencja formacyjna.
           Wykład o tematyce  „Nawrócenie” wygłosił zaproszony przez naszego Asystenta  proboszcz z Rudziczki – ks. Jan Burek.
Kapłan rozpoczął od stwierdzenia, że o Wierze mówi się w Kościele i przez Kościół. Człowiek Wiary ma być świadkiem tego, co się dzieje między nim, a Bogiem. Często na Wiarę patrzymy przez okulary różnych poglądów, zajmując stanowisko: „mnie się wydaje...”, „ porozmawiajmy i ustalimy, co jest prawdą... itp.”. Prawda nigdy nie leży pośrodku. Trzeba być pokornym, by przyjąć prawdę. Człowiek Wiary nakłada Pismo Święte na usta i serce, i tak patrzy na świat. Nawrócić się - to przemienić się, zmienić sposób swego myślenia. Trzeba doprowadzić do stanu świadomości, że: „żyję ja, ale już nie ja – żyje we mnie Chrystus”. Mam oczy, uszy, serce Pana Jezusa. Jeżeli tak nie jest, trzeba się nawrócić. O własnych siłach nic nie możemy uczynić. Kapłan przypomniał, że nasze nawrócenie zaczęło się od Chrztu św. Bóg mówi, że „teraz” nastaje Zbawienie, które przychodzi do nas każdego dnia. Bóg proponuje nam Zbawienie mówiąc: „Będziesz miłować ...”, nawet największego wroga. To nie dyskusja, a słuchanie Bożych Słów i milczenie. Możemy tylko pytać, ale niczego nie musimy, podkreślił kapłan. Ostrzegł, że jeżeli nie mamy woli nawrócenia się, bo jest nam z tym wygodnie, to grozi nam osądzanie innych, obgadywanie, mówienie niby prawdy o drugim człowieku, ale czy my znamy całą prawdę o nim, przecież Bóg tylko ją zna. Obyśmy nie zachowywali się egoistycznie, jak faryzeusz z przypowieści biblijnej, przestrzegł kapłan. Mamy realizować obecne hasło Roku Liturgicznego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” oraz wezwanie: „Świętymi bądźcie!” Mamy wierzyć Bogu i w Boga, i iść za Nim, bo On kocha do śmierci i na śmierć. Kapłan zalecał: - Stawajmy przed Bogiem jako grzesznicy, stańmy przed Nim w prawdzie. Miłujmy Boga z całego serca i módlmy się do Niego w Duchu Świętym modlitwą: „Panie, chcę być zbawiony! Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną.” (3 x dziennie).
           

poniedziałek, 26 października 2015

Relacja z Kongresu Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej


Kongresowe spotkanie rozpoczęło się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zgromadziło 37 spośród 40 zrzeszonych ruchów z terenu archidiecezji. – W tej chwili zrzeszamy 40 stowarzyszeń. Część z nich jest niezrzeszona, bo działają na terenie tylko jednej parafii – mówił w swoim wystąpieniu dr Antoni Winiarski, przewodniczący Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej.
- Spotkanie członków ruchów, stowarzyszeń i grup modlitewnych to dobra okazja na poznanie środowisk i inicjatyw ewangelizacyjnych, jakie są podejmowane na terenie naszej archidiecezji - stwierdził ks. Bogdan Kania, Moderator ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Katowickiej.
Na spotkaniu był również obecny bp Adam Wodarczyk, oraz ks. Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. – Pamiętajmy, że początki nowej ewangelizacji sięgają Soboru Watykańskiego II, którego owocem był dekret o apostolstwie świeckich – mówił w swoim wykładzie Od ewangelii Nuntiandi do Evangelii Gaudium bp Wodarczyk. Przypomniał on, że określenie nowa ewangelizacja zostało użyte przez Jana Pawła II podczas pobytu w Ameryce Łacińskiej w 1983 roku. Papieżowi chodziło o podkreślenie zapału, metod ewangelizacyjnych oraz środków ich wyrazu.
Ks. Bogdan Biela w wykładzie Rola ruchów w dziele nowej ewangelizacji przypomniał zebranym do kogo skierowana jest nowa ewangelizacja. – Pierwsza grupa, to ludzie zdechrystianizowani. Druga, to chrześcijanie kulturowi, czyli tacy, którzy wiarę sprowadzają głównie do symboli. (…) Trzecia grupa, to ci, którzy stanowią żywą tkankę Kościoła, czyli wszyscy ludzie zarówno świeccy, jak i duchowni. Czwarta grupa, to pojedynczy ludzie, żyjący w określonym czasie i określonym kontekście kulturowym – podkreślił.

piątek, 23 października 2015

Parafialne Spotkania z Kulturą organizowane przez POAK Orzesze ZawiśćPo raz szósty z naszej inicjatywy odbyły się  w dniach 04 -11  października br Parafialne Spotkania z Kulturą , które co roku organizujemy na pamiątkę konsekracji naszego kościoła. Zawsze nasze działanie jest ukierunkowane na jakiś temat dotyczący albo hasła roku kościelnego  lub poświęcone jest  osobie zasłużonej dla naszej archidiecezji. Tym razem naszym celem było przybliżenie naszym parafianom historii naszej archidiecezji , która w bieżącym roku obchodzi jubileusz 90-lecia powstania. Postanowiliśmy więc zaprezentować  na zorganizowanej przez nas wystawie zasłużone osoby dla naszej archidiecezji, a także czołowe świątynie, które znajdują się na naszym terenie.

czwartek, 15 października 2015

JESIENNE REKOLEKCJE AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W BRENNEJ
W ogłoszonym przez Papieża Franciszka Roku Życia Konsekrowanego, Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej poznawała „Bogactwo życia konsekrowanego”    w czasie kolejnych Rekolekcji w Brennej, poświęconych tej tematyce. Odbyły się one w dniach 09 - 11 października 2015r.  Rekolekcje prowadził zakonnik z Klasztoru OO. Bernardynów w Dukli – o. Eugeniusz Kaczor.
            Wezwanie do Ducha Świętego o światłość i umocnienie w wierze na czas rekolekcyjnych rozważań rozpoczęło nasze pierwsze spotkanie, w czasie którego miały miejsce: konferencja wprowadzająca w temat rekolekcji, modlitwa różańcowa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem oraz spowiedź święta. 
 Ojciec Rekolekcjonista w ciekawy sposób przedstawił historię życia zakonnego, którego początków upatruje się w życiu pustelniczym znanych postaci świętych i błogosławionych, wśród których jest też Jego Patron -  św. Jan z Dukli. Pustelnie zazwyczaj powstawały z dala od osad ludzkich, ale zawsze tam, gdzie było źródło i woda, które symbolizowały obmycie, czystość i nowe życie. Motywem skłaniającym ludzi do podjęcia życia w całkowitym odosobnieniu, było prowadzenie pokuty za grzechy swoje lub czyjeś, czy też pragnienie prawdziwej modlitwy, która rodzi się w ciszy własnego serca, aby być bliżej Boga. Z biegiem czasu życie pustelnicze przerodziło się w życie zakonne. Powstały pierwsze zakony kontemplacyjne i klasztory, w których podstawą codziennego życia był zbiór przepisów normujących życie zakonne, zwany Regułą.

wtorek, 13 października 2015

Nie popełniajmy tych samych błędów - idźmy głosować.


Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej

Serdecznie zapraszamy członków ruchów, stowarzyszeń i wspólnot modlitewnych na szósty Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej, który odbędzie się w sobotę 24 października 2015 r.
Będziemy zastanawiać się, jak możemy przemieniać świat w duchu Dobrej Nowiny. Tematem Kongresu będzie Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary.

Uprzejmie prosimy o zachęcenie członków ruchów, stowarzyszeń i wspólnot modlitewnych do
uczestnictwa w Kongresie. Prosimy o przesłanie informacji o Kongresie i sposobie zapisania się do wszystkich Waszych członków.

Liczny udział w Kongresie  jest naszą wspólną sprawą.
Kilka informacji o organizacji Kongresu


niedziela, 20 września 2015

PROGRAM REKOLEKCJI
Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

Brenna, 09 – 11 października 2015r.


Piątek, dnia 09.10.2015r.

17.30 Przyjazd do Brennej.
18.00 Kolacja.
19.30 Początek rekolekcji w kaplicy:
  • Przybądź Duchu Stworzycielu...
  • Konferencja 1.
20.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
  • Modlitwa różańcowa.
  • Okazja do spowiedzi.
21.00 Błogosławieństwo sakramentalne.
  • Apel Jasnogórski.


Sobota, dnia 10.10.2015r.

  8.00 Jutrznia.
  8.30 Śniadanie.
  9.30 Konferencja 2.
11.00 Msza św. z homilią.
12.00 Obiad.
14.00 Droga Krzyżowa.
16.30 Konferencja 3.
18.00 Kolacja.
19.00 Konferencja 4.
20.00 Spotkanie przy kominku.
21.00 Apel Jasnogórski i błogosławieństwo sakramentalne.


Niedziela, dnia 11.10.2015r.

  8.30 Jutrznia (aula).
  9.00 Śniadanie.
10.00 Konferencja 5.
11.00 Msza święta na zakończenie rekolekcji.
12.00 Obiad.


Rekolekcje pod hasłem: „Bogactwo życia konsekrowanego” poprowadzi Ojciec Micheasz – franciszkanin z Dukli.

SPOTKANIE DIAK W ŻORACH


W sobotę 12 września odbyło się kolejne spotkanie Rady DIAK. Tym razem miało ono miejsce przy najstarszej żorskiej parafii św. Ap. Filipa i Jakuba. Rozpoczęło się tradycyjnie już Mszą Świętą koncelebrowaną przez Parafialnego i Diecezjalnego Asystenta AK. Ks. proboszcz Stanisław Gańczorz – opiekun AK w żorskiej parafii, w homilii zwrócił uwagę na to, że Bóg nie zsyła na człowieka niczego ponad jego siły.  Może się wydawać, że Boże wymagania są duże, jednak nie są one ponad to, co jesteśmy w stanie zrobić, podając przykład parafialnego oddziału i jego zaangażowania. Po Mszy uczestnicy spotkania przeszli na poczęstunek do sali parafialnej. Naukę formacyjną wygłosił Asystent Diecezjalny ks. Piotr Rożyk. Mówił o nawróceniu i 5 warunkach dobrej spowiedzi. Odnosząc się do przykładów biblijnych wyjaśniał po kolei każdy z nich. Jezus w swoim nauczaniu wzywał do nawrócenia i uwierzenia w Ewangelię. Również starotestamentowi prorocy wskazywali na istotę nawrócenia człowieka płynącego od samego Boga. Ważne jest, aby nawrócenie rozpocząć od modlitwy do Ducha Świętego. Następnie rachunek sumienia, najlepiej aby wykonywać go każdego dnia, również z tych dobrych uczynków. Istotą nawrócenia jest również żal za grzechy, żałowanie za swoje złe uczynki, myśli i zaniedbania. Postanowienie poprawy powinno być „szczegółowe” – czyli podjęcie walki z konkretnym trawiącym grzechem. Wyznanie grzechów musi być szczere i dotyczyć ich wszystkich. Na koniec zadośćuczynienie, czyli naprawa wyrządzonego zła, choćby przeprosiny pokrzywdzonej osoby. Po nauce formacyjnej głos zabrał Prezes POAK Grzegorz Mularczyk, który przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił działalność miejscowego oddziału w minionych latach. Następnie Prezes Jerzy Karmański omówił sprawy organizacyjne. Wśród nich były organizacje: VIII Turnieju Szachowego o Puchar Prezesa DIAK, XV Konkursu Literackiego, uczestnictwo w II Kongresie AK w Krakowie, a także przypomniano o rekolekcjach w Brennej. Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem kapłańskim.

Grzegorz Mularczyk

niedziela, 13 września 2015

XV ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI

   

          Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XV edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.
       Celem konkursu jest:
>               rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,
>               wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
>               kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,
>    kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.
Temat prac konkursowych:
o        Napisz jak realizujesz w swoim życiu słowa św. Jana Pawła II skierowane do młodych: „Musicie wymagać od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.      

Regulamin konkursu
Kategorie wiekowe
>    w Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w następujących 
      kategoriach:
-                     Szkoły Podstawowe - klasy I - III;
-                     Szkoły Podstawowe - klasy IV - VI;
-                     Gimnazja
-                     Szkoły średnie
>    można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych parafii, w każdej grupie wiekowejj;
>               prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu,
          imię    i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę POAK lub parafii;
>               prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania;
>               prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);
>    dopuszczalne są wszelkie formy literackie.
Terminy poszczególnych etapów:
>               etap szkolny: do 20 listopada 2015 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);
>               rozstrzygnięcie konkursu: do 16 grudnia 2015 roku:
>               wręczenie nagród 9 stycznia 2016 roku w kościele p.w. św. Barbary w  Boguszowicach-Osiedlu, po Mszy 
       św. o godz. 10.00.
Termin nadsyłania prac:
>               Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, ul. Jordana 39, 40-951 Katowice do dnia 30.XI.2015r.
>               Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie (decyduje data stempla pocztowego).
Skład komisji, oceniającej:
>    w skład komisji oceniającej wchodzą nauczyciele - poloniści.
Nagrody:
>              Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
>              Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
>              Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.
Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się w dniu 9 stycznia 2016 roku w kościele p.w. św. Barbary w  Boguszowicach-Osiedlu, ul. Lompy 18, po Mszy św. o godz. 10.00.
        Uwagi końcowe:
>              Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
>              Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej: www.katowice.ak.org.pl

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!

Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej
Jerzy Karmański

VIII ARCHIDIECEZJALNY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR PREZESA AKCJI KATOLICKIEJ


1
Organizator
Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej                                                   
2
Cel turnieju
Popularyzacja sportu szachowego w parafiach archidiecezji katowickiej
Rywalizacja sportowa pomiędzy parafiami.
3
Termin
Sobota  7.11. 2015 r.,  godz. 9.30.
O godz. 9.00 zapraszamy do kościoła p.w. MB Królowej Różańca Św. na rozpoczęcie rozgrywek połączone z poczęstunkiem.
4
Miejsce zawodów
Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych.
5
Warunki uczestnictwa
a) Na etapie archidiecezjalnym w Turnieju, z każdej parafii, może brać udział jeden zawodnik
    zwycięzca z każdej z kategorii: dzieci, młodzież oraz open.     
b) Zgłoszenia uczestników rozgrywek finałowych do dnia 31 października 2015r,             
    telefonicznie –  nr tel.  507 137 691; e-mail: jerzykarmanski@interia.pl
    W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, miejscowość, parafię.
c) Przybycie na miejsce zawodów i potwierdzenie zgłoszenia od godz. 9.00                            
a)                      w dniu  rozgrywek. Posiadanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.
d) Za przeprowadzenie eliminacji na poziomie parafii odpowiedzialni są prezesi POAK.
6
System rozgrywek i tempo gry
Zasady gry zostaną podane w dniu przeprowadzania rozgrywek finałowych, po ustaleniu  liczby uczestników.
7
Nagrody
Puchar prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Nagrodzone będzie również II i III miejsce w każdej z kategorii.
Uroczyste wręczenie pucharów nastąpi w dniu 9 stycznia 2016r. (sobota) w parafii p.w.  św. Barbary w Boguszowicach-Osiedlu, ul. Lompy 18 po Mszy św. o godz. 10.00.
8.
Postanowienia końcowe
W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest prezes POAK delegujący swego reprezentanta.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz możliwość zmian .
  Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej


                                                               Jerzy Karmański

piątek, 28 sierpnia 2015

II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej. „NIEŚMY EWANGELIĘ NADZIEI”. Kraków, 17-20 września 2015.


PROGRAMCZWARTEK,  17 września
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Sanktuarium Świętego Jana Pawła II
16.00 Msza św. na rozpoczęcie kongresu – J. Em. Kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski
17.30 Otwarcie Kongresu – Halina Szydełko, prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz J.E. Bp Marek Solarczyk – Krajowy Asystent Akcji Katolickiej
17.45 „Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności. W 20. rocznicę istnienia” – ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka – kierownik Katedry Socjologii Religii UP JP II w Krakowie, aystent diecezjalny AK
 .
PIĄTEK, 18 września
Kościół pw. św. Piotra i Pawła
9.00 Msza św. – J.E. Abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce
Filharmonia Krakowska
10.30 Wystąpienia zaproszonych gości
„Ofensywa liberalizmu – wojna z chrześcijaństwem” -  Halina Szydełko – prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
„Powołanie świeckich do apostolstwa” – J.E. Bp Marek Solarczyk – Krajowy Asystent Akcji Katolickiej
 11.15 – 14.00   I sesja – „Rodzina fundamentem społeczeństwa - moderator – red. Piotr Legutko
 „Rodzina podstawową wspólnotą życia społecznego i działalności państwa”
- dr Maria Smereczyńska, lek. med. konsultor Rady do Spraw Rodziny Episkopatu Polski, b. Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny
„Gospodarczo-społeczne konsekwencje załamania demograficznego” – dr Cezary Mech, ekonomista, b. wiceminister finansów, Prezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE
„Znaczenie religii i rodziny jako czynników chroniących młodzież przed problemami i zachowaniami  ryzykownymi” – dr Szymon Grzelak, psycholog, Prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej
„W poszukiwaniu tożsamości w rodzinie, wzór ojca, matki, relacje z dziećmi” - prof. dr hab. Zbigniew Trybuła, Wiceprezes Zarządu KIAK, z żoną Małgorzatą Trybuła
 16.00 – 18.30 II sesja „ Społeczeństwo w dobie przemian cywilizacyjnych” - moderator – red. Bożena Ulewicz
 „Współczesny Polak katolik: splątana tożsamość” – dr hab. Krzysztof Koseła,  profesor UW, dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii
„Czy budowanie cywilizacji miłości jest dziś możliwe” – dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW
„Prawo w służbie człowieka” – adw. Zbigniew Cichoń, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej, senator RP VII kadencji, b. członek Trybunału Stanu
 .
SOBOTA , 19 września
Katedra na Wawelu pw. św. Stanisława BM i św. Wacława
9.00 Msza św. – J.E. Bp Marek Solarczyk, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej
 Filharmonia Krakowska
11.00 „Kościół w Polsce, zadania dla Akcji Katolickiej” – o. Marek Fiałkowski OFM Conv.
 11.30 – 14.00 III sesja  „Chrześcijański wymiar polityki” - moderator – poseł Stanisław Szwed
 „Godność człowieka i troska o dobro wspólne jako podstawy porządku społecznego” – prof. dr hab. Andrzej Zoll, prof. zw. UJ, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
„Czy w polityce jest miejsce na wartości chrześcijańskie?” – Marek Jurek, polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prezes Prawicy Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu V         kadencji RP
16.00 – 18.30  IV sesja  panel  - „Kultura  wolność i odpowiedzialność” - moderator – red. Marek Zając
„Wychowanie przez kulturę”- dr hab. prof. UŁ Kazimierz Michał Ujazdowski, polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego, b. minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Granice wolności w sztuce”- Krzysztof Zanussi, reżyser, scenarzysta filmowy
„Aktor wobec konieczności wyboru. Czy można zagrać wszystko?” – Jerzy Zelnik, aktor teatralny i filmowy
„Debata publiczna, wartość dialogu” – Jerzy Sosnowski, pisarz, publicysta
„Oratorium o Bożym Miłosierdziu” – Koncert Zespołu Muzyki Sakralnej LUMEN
.
NIEDZIELA, 20 września
Pl. Jana Matejki
11.30 Spotkanie uczestników i formowanie przemarszu
11.45 Rozpoczęcie przemarszu na Rynek Główny
Bazylika Mariacka

13.00 Uroczysta Msza św. na zakończenie Kongresu – J.E. Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Msza św. transmitowana przez TVP  Polonia.