poniedziałek, 26 października 2015

Relacja z Kongresu Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej


Kongresowe spotkanie rozpoczęło się w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zgromadziło 37 spośród 40 zrzeszonych ruchów z terenu archidiecezji. – W tej chwili zrzeszamy 40 stowarzyszeń. Część z nich jest niezrzeszona, bo działają na terenie tylko jednej parafii – mówił w swoim wystąpieniu dr Antoni Winiarski, przewodniczący Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej.
- Spotkanie członków ruchów, stowarzyszeń i grup modlitewnych to dobra okazja na poznanie środowisk i inicjatyw ewangelizacyjnych, jakie są podejmowane na terenie naszej archidiecezji - stwierdził ks. Bogdan Kania, Moderator ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Katowickiej.
Na spotkaniu był również obecny bp Adam Wodarczyk, oraz ks. Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. – Pamiętajmy, że początki nowej ewangelizacji sięgają Soboru Watykańskiego II, którego owocem był dekret o apostolstwie świeckich – mówił w swoim wykładzie Od ewangelii Nuntiandi do Evangelii Gaudium bp Wodarczyk. Przypomniał on, że określenie nowa ewangelizacja zostało użyte przez Jana Pawła II podczas pobytu w Ameryce Łacińskiej w 1983 roku. Papieżowi chodziło o podkreślenie zapału, metod ewangelizacyjnych oraz środków ich wyrazu.
Ks. Bogdan Biela w wykładzie Rola ruchów w dziele nowej ewangelizacji przypomniał zebranym do kogo skierowana jest nowa ewangelizacja. – Pierwsza grupa, to ludzie zdechrystianizowani. Druga, to chrześcijanie kulturowi, czyli tacy, którzy wiarę sprowadzają głównie do symboli. (…) Trzecia grupa, to ci, którzy stanowią żywą tkankę Kościoła, czyli wszyscy ludzie zarówno świeccy, jak i duchowni. Czwarta grupa, to pojedynczy ludzie, żyjący w określonym czasie i określonym kontekście kulturowym – podkreślił.
Druga część spotkania była oparta o pracę warsztatową. Do wyboru było dziewięć paneli tematycznych: ewangelizacja przez Szkołę Nowej Ewangelizacji, ewangelizacja uliczna, rozmowa ewangelizacyjna i śwideectwo, ewangelizacja od domu do domu, ewangelizacja wśród uzależnionych, ewangelizacja wśród biednych, ewangelizacja kursem alfa, ewangelizacja narzeczonych i małżonków oraz ewangelizacja internetowa „Szukając Boga”. Największą popularnością cieszyły się zajęcia „rozmowa ewangelizacyjna i świadectwo” – Tutaj lista zapełniła się najszybciej – mówiła jedna z organizatorek.
Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej skupia 40 zarejestrowanych stowarzyszeń działających na terenie archidiecezji katowickiej. Jako główne zadanie stawia sobie kształtowanie umiejętności publicznej obrony wartości chrześcijańskich w życiu społecznym. Organizowany co dwa lata kongres ma pomóc we wspólnym koordynowaniu działań ewangelizacyjnych oraz wzajemnym informowaniu się o podjętych inicjatywach.

ks. Sebastian Kreczmański