wtorek, 28 sierpnia 2012

Pielgrzymka biegowa

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Siemianowicach Śl. - Michałkowicach,
jest współorganizatorem pielgrzymki biegowej, pod nazwą „Śladami bł. papieża
Jana Pawła II po Ojczystej ziemi”. To już 4-ty bieg sztafetowy organizowany
wspólnie z grupą biegaczy-maratończyków. Dystans wynosi ok. 180 km.
W tym roku szlak prowadzi m.in. po drogach Republiki Słowacji.
Konsulat Republiki Słowacji w Krakowie udzielił nam dużej pomocy w zakresie
uzyskania pisemnego pozwolenia na zaproponowaną trasę.
Start: 8 września 2012r. o godzinie 00.01 spod kościoła w Michałkowicach.
► Trasa: rozpoczęcie spod kościoła św. Michała Arch. w Michałkowicach,
>Siemianowice Śl. - Katowice – Mysłowice- Oświęcim - Kęty - Międzybrodzie
Żywieckie - Żywiec – Korbielów> etap przez Słowację >Zakopane- Krzeptówki.
Niniejszy bieg sztafetowy organizowany jest dla upamiętnienia pielgrzymek do
Polski przez bł. papieża Jana Pawła II , naszego Wielkiego Rodaka.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do wsparcie tej cennej
inicjatywy, poprzez udział w sponsorowaniu rzeczowym lub finansowym.
Pozyskane środki przeznaczymy na pokrycie kosztów wynajęcia minibusa
jako zaplecza technicznego, zakupu artykułów spożywczych, sanitarnych,
materiałów informacyjnych, itp.
Patronat honorowy przyjęli:
● Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w K-cach J. Karmański
● Prezydent Miasta Siemianowice Śl. J. Guzy
Liczymy na zrozumienie i Państwa wsparcie.
Z poważaniem
Stefan Wieczorek
w imieniu Zarządu POAK
w Michałkowicach