poniedziałek, 3 października 2011

Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych w Archidiecezji Katowickiej.


Pod hasłem „Kościół domem i szkołą komunii” rozpoczął się 1 października br. w Katowicach dwudniowy Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych w Archidiecezji Katowickiej.
Mszy św. rozpoczynającej kongres, odprawionej w krypcie archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach przewodniczył bp Józef Kupny, delegat Episkopatu ds. ruchów i stowarzyszeń katolickich, który jest katowickim biskupem pomocniczym.
W wygłoszonym podczas Mszy św. kazaniu archidiecezjalny duszpasterz akademicki ks. Marek Spyra apelował, aby odczytać kongres w kontekście nowej ewangelizacji. Odwołując się do odczytanego fragmentu Ewangelii zwrócił uwagę: „Chrystus wprowadza nową logikę, nowy sposób myślenia, nowy styl”. Zaznaczył, że uczniowie Chrystusa nie powinni „błyszczeć” i zachwycać świata swymi talentami, a tym bardziej rywalizować „Kto lepiej głosi Słowo Boże”. „Chodzi o mądrość Słowa, a nie o słowa mądrości” – powiedział. Przypomniał o potrzebie pokory w dziele ewangelizacji, o postawie sługi, a nie właściciela oraz o konieczności kierowania się logiką krzyża.
Obrady kongresu toczyły się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Witając uczestników bp Kupny podkreślił: „Jesteśmy tu w jedności z całym Kościołem, aby pogłębić świadomość jego komunijnego charakteru”.
Prace kongresu podzielono na trzy części: „Komunia z Bogiem”, „Komunia z Kościołem” i „Komunia ze światem”. Wykłady wprowadzające do dyskusji panelowych w grupach wygłosili ks. Dr Marek Spyra, ks. dr Roberto Saltini oraz dr Aleksander Bańka. Wśród tematów omawianych przez uczestników paneli znalazły się: „Wychowanie do modlitwy”, „Nasz obraz Boga”, „Życie Słowem Bożym”, „Uporządkowanie emocji drogą do komunii z Bogiem”, „Głos Boga w nas – posłuszeństwo sumieniu”, „Liturgia i sakramenty w centrum budowania wspólnoty”, „Miejsce Ruchów w Kościele i jedność z biskupem”, „Na czym polega nasza wierność charyzmatowi”, „Trudności w działalności Ruchów i ich przezwyciężanie”, „Współpraca między Ruchami”. Mówiono również na temat obecności katolików wśród niewierzących, w mediach (radio, telewizja, Internet), w polityce (samorządy), w szkole i pracy oraz wśród różnych tradycji religijnych. Obecny na Mszy kończącej kongres metropolita katowicki abp Damian Zimoń przypomniał, że Kościół katolicki na Śląsku ma wielką tradycję ożywiania wiary przez ruchu, stowarzyszenia i wspólnoty. Mówiąc o prześladowaniach, jakich w przeszłości doznawały, stwierdził: „Dzisiaj potrzeba, abyśmy z nową energią dawali świadectwo”. Podkreślił równocześnie, że parafia pozostaje podstawową strukturą Kościoła.

niedziela, 2 października 2011

II spotkanie z Kulturą w Orzeszu Zawiści


Dla uczczenia drugiej rocznicy konsekracji naszego kościoła pw. Męczeństwa Jana Chciciela w Orzeszu Zawiści Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował II parafialne Spotkania z Kulturą. Najważniejszym naszym celem było zbliżenie do Boga w komunii z kościołem poprzez wyrażanie swoich umiejętności w śpiewie, muzyce, inscenizacji jak również prace artystów malarskich, rzeźbiarskich czy rękodzielnictwa.
Prace malarskie, rzeźbiarskie i rękodzielnicze można było podziwiać na wystawie którą nasi parafianie podziwiali z wielkim zainteresowaniem . Padło wiele słów podziwu pod adresem naszych wystawców ale również prowokowało nad zamyśleniem uwielbienia naszego Stwórcy.
Dla uatrakcyjnienia naszego Spotkania z Kulturą zaproszono gościnnie artystów. Jednym z nich była pani Otylia Trojanowska Ślązaczka roku 2009 która w swym monologu piękną śląską mową opowiadała o swoich osobistych przeżyciach. Przeplatając je przykładami panującymi na Śląsku, o wychowaniu katolickim oraz tradycjach wychowania w rodzinie i społeczeństwie. To była piękna lekcja wychowania w naszej kulturze opowiadana z dużym humorem.
Nie mniejszą atrakcją były występy dzieci z kółka muzycznego działającego przy Domu Kultury w Łaziskach Górnych gromkimi brawami nagrodzono małego Franka Spyrę który zachwycił swą grą na akordeonie i śpiewem. Bardzo interesującym był również występ dziecięcego zespołu muzyczno-inscenizacyjnego „Radość” który przedstawił się w programie z pieśniami religijnymi.
Spotkanie było bardzo przyjemnie, potrafiło zbliżyć parafian a jednocześnie pozwoliło naszym parafianom zapoznać się z działaniem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
Pragniemy i planujemy takie spotkania organizować w przyszłości stwierdził Prezes Parafowanego Oddziału Akcji Katolickiej p Czesław Pryszcz
W galerii zdięciowej można zobaczyć fotografie ze spotkania.