wtorek, 27 czerwca 2017

Spotkanie Zarządu DIAK Archidiecezji Katowickiej z Arcybiskupem Wiktorem Skworcem.


W dniu 23 czerwca 2017 r. Arcybiskup Wiktor Skworc spotkał się z Zarządem Diecezjalnego Instytutu AK Archidiecezji Katowickiej oraz z Asystentem Kościelnym AK,  ks. Piotrem Rożykiem. Zacnego Gościa w imieniu zebranych powitał prezes Jerzy Karmański. Spotkanie rozpoczęto wspólną modlitwą. W słowie wstępnym Arcybiskup nawiązał do zakończonego II Synodu Archidiecezji Katowickiej i wskazał na przyniesione przez Niego dla każdego z członków Zarządu „Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej”. Przypomniał, że wszyscy ponosimy odpowiedzialność za Kościół lokalny i jesteśmy wezwani, by włączyć się w realizację uchwał synodalnych. Koniecznością jest więc zaangażowanie się wiernych świeckich i duchowieństwa, i ich wzajemna współpraca. Potrzebna jest teraz nasza chrześcijańska dojrzałość, bo kierunek i cel naszego lokalnego Kościoła zostały przez II Synod nakreślone. Zadał pytanie: - Co zrobić, by wierni świeccy chcieli się zaangażować? W swym wystąpieniu Arcybiskup przywołał zbliżający się jubileusz stulecia naszej diecezji i dodał, że realizacja uchwał II Synodu będzie najlepszym przygotowaniem do tego Jubileuszu. Zaapelował, by Akcja Katolicka, której zadaniem jest promocja Kościoła, aktywnie włączyła się  i wspomagała realizację uchwał synodalnych w możliwym dla niej zakresie działania, bo musi czuć się odpowiedzialna za Kościół i Ewangelizację. Arcybiskup zwrócił uwagę na problem świętowania niedzieli i obecności wiernych na niedzielnej mszy św., bo Kościół żyje i nie ma Kościoła bez Eucharystii. Poruszył sprawę promocji małżeństwa i rodziny. Poinformował, że w grudniu 2018 roku Katowice będą gospodarzem Konferencji Klimatycznej ONZ, więc praca nad ekologiczną świadomością ludzką może być działaniem społecznym dla Akcji Katolickiej – promocja papieskiego Dokumentu „Laudato si”, którego głównym tematem jest ochrona środowiska przyrodniczego. Arcybiskup wskazał również na możliwość włączenia się AK do takich planowanych inicjatyw archidiecezjalnych jak: „Święto chleba” w sezonie dożynkowym, połączone z festynem parafialnym – podkreślił konieczność włączenia się samorządów i zrzeszeń piekarzy w tę inicjatywę (chleb – skojarzenie z Chlebem Eucharystycznym).
Metropolita Katowicki poprosił poszczególnych członków Zarządu DIAK  o przedstawienie siebie i swojej działalności na terenie parafii. Z uwagą wsłuchiwał się we wszystkie wypowiedzi. Prezes Jerzy Karmański przedstawił ważniejsze działania podejmowane przez DIAK Archidiecezji Katowickiej. Kończąc swoje wystąpienie, w imieniu Zarządu skierował do Arcybiskupa słowa zaproszenia na tegoroczną wrześniową Archidiecezjalną Pielgrzymkę AK do Turzy Śląskiej. Arcybiskup podziękował za zaproszenie, lecz w tym dniu nie będzie mógł uczestniczyć w pielgrzymce AK, bo będzie przebywać jeszcze w Kazachstanie, gdzie dokona poświęcenia nowo wybudowanego Centrum Duszpasterstwa Rodzin. Zapewnił, że na pielgrzymce obecny będzie biskup pomocniczy. Spotkanie przebiegło w miłej i życzliwej atmosferze. Na koniec Arcybiskup Wiktor Skworc udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.         


Maria Rączka – Zarząd DIAK

niedziela, 4 czerwca 2017


Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Palowicach zorganizował Dzień Misyjny pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Gospodarzem był nasz parafianin ks. Bogdan Cofalik msf w Papui – Nowej Gwinei, przebywający na urlopie w Polsce. Rozpoczęliśmy mszą św. w naszym kościele Trójcy Przenajświętszej w Palowicach, po której udaliśmy się wraz z Miejską Orkiestrą Dętą i mażoretkami  na miejsce zabawy. Po powitaniu zgromadzonych gości wraz z zespołem Mini Bazar i wodzirejem Panem Mirkiem Kantorem rozpoczęliśmy zabawę tańcami Lednicy. Zabawę uświetniła grupa Dzieci Maryi w strojach papuaskich pod opieką Sióstr Służebniczek. Mimo deszczu wszyscy wspaniale się bawili. Była również prezentacja przedmiotów przywiezionych z Papui i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Jak sobie wyobrażam pracę ks. Bogdana na misjach”. Każdy mógł się wzmocnić kiełbasą, grochówką albo kawą i kołaczem. Wszystko zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i pięknym rozważaniem ks. Bogdana. To były wspaniałe chwile.
Wiecej fotografii na stronie
Akcja Katolicka Palowice

Spotkanie formacyjne Rady DIAK Archidiecezji Katowickiej w Pawłowicach Śląskich


Usytuowany  na wzgórzu, w pięknej wiosennej scenerii terenów rekreacyjnych XVIII wiecznego parku pałacowego w Pawłowicach Śl. Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, był w dniu 20 maja 2017r.  miejscem spotkania formacyjnego Rady DIAK Archidiecezji Katowickiej. Przybywających do kościoła członków AK witała ustawiona w ołtarzu głównym figura Matki Boskiej Fatimskiej wraz z dziećmi: Hiacyntą i Franciszkiem, które ostatnio zostały zaliczone do grona świętych przez papieża Franciszka, podczas  jego pobytu w Fatimie na obchodach 100-lecia Objawień.  Zebranych w pawłowickiej świątyni powitał również Gospodarz parafii – ks. Eugeniusz Paruzel.  Uroczysta Eucharystia koncelebrowana przez Archidiecezjalnego Asystenta AK – ks. Piotra Rożyka oraz ks. Proboszcza  Eugeniusza Paruzela obchodzącego rocznicę swojego kapłaństwa, rozpoczęła nasze spotkanie. Homilię wygłosił ks. Piotr, który nawiązując do czytanego fragm. Ewangelii (J 15,18-21), zwrócił uwagę słuchaczy na wymowę tych słów w kontekście hasła obecnego roku liturgicznego: „Idźcie i głoście”. Kapłan przypomniał członkom Akcji Katolickiej, że Bóg ich powołał do pełnienia misji bycia Jego świadkami we współczesnym świecie. Ostrzegł, że droga, którą idą jako wybrani, nie jest drogą łatwą, bo nasza postawa często napotyka na sprzeciw i odrzucenie. Jednak musimy być wierni Chrystusowi bez względu na konsekwencje jakie nas spotykają. Jeśli Mu bezgranicznie zaufamy, On będzie naszym Przewodnikiem i nas poprowadzi. Uroczystą oprawę Mszy Świętej przygotował Parafialny Oddział AK w Pawłowicach. Przed błogosławieństwem końcowym, ks. Piotr podziękował ks. Proboszczowi za wspólnie sprawowaną Eucharystię oraz miejscowemu POAK  za życzliwe przyjęcie członków Rady DIAK i poprosił o wspólne odmówienie jednej dziesiątki Różańca Świętego. Prezes POAK Pan Alojzy Krosny zaprosił wszystkich do sali parafialnej, gdzie po ciepłym poczęstunku rozpoczęło się określone harmonogramem spotkanie formacyjne.