wtorek, 27 czerwca 2017

Spotkanie Zarządu DIAK Archidiecezji Katowickiej z Arcybiskupem Wiktorem Skworcem.


W dniu 23 czerwca 2017 r. Arcybiskup Wiktor Skworc spotkał się z Zarządem Diecezjalnego Instytutu AK Archidiecezji Katowickiej oraz z Asystentem Kościelnym AK,  ks. Piotrem Rożykiem. Zacnego Gościa w imieniu zebranych powitał prezes Jerzy Karmański. Spotkanie rozpoczęto wspólną modlitwą. W słowie wstępnym Arcybiskup nawiązał do zakończonego II Synodu Archidiecezji Katowickiej i wskazał na przyniesione przez Niego dla każdego z członków Zarządu „Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej”. Przypomniał, że wszyscy ponosimy odpowiedzialność za Kościół lokalny i jesteśmy wezwani, by włączyć się w realizację uchwał synodalnych. Koniecznością jest więc zaangażowanie się wiernych świeckich i duchowieństwa, i ich wzajemna współpraca. Potrzebna jest teraz nasza chrześcijańska dojrzałość, bo kierunek i cel naszego lokalnego Kościoła zostały przez II Synod nakreślone. Zadał pytanie: - Co zrobić, by wierni świeccy chcieli się zaangażować? W swym wystąpieniu Arcybiskup przywołał zbliżający się jubileusz stulecia naszej diecezji i dodał, że realizacja uchwał II Synodu będzie najlepszym przygotowaniem do tego Jubileuszu. Zaapelował, by Akcja Katolicka, której zadaniem jest promocja Kościoła, aktywnie włączyła się  i wspomagała realizację uchwał synodalnych w możliwym dla niej zakresie działania, bo musi czuć się odpowiedzialna za Kościół i Ewangelizację. Arcybiskup zwrócił uwagę na problem świętowania niedzieli i obecności wiernych na niedzielnej mszy św., bo Kościół żyje i nie ma Kościoła bez Eucharystii. Poruszył sprawę promocji małżeństwa i rodziny. Poinformował, że w grudniu 2018 roku Katowice będą gospodarzem Konferencji Klimatycznej ONZ, więc praca nad ekologiczną świadomością ludzką może być działaniem społecznym dla Akcji Katolickiej – promocja papieskiego Dokumentu „Laudato si”, którego głównym tematem jest ochrona środowiska przyrodniczego. Arcybiskup wskazał również na możliwość włączenia się AK do takich planowanych inicjatyw archidiecezjalnych jak: „Święto chleba” w sezonie dożynkowym, połączone z festynem parafialnym – podkreślił konieczność włączenia się samorządów i zrzeszeń piekarzy w tę inicjatywę (chleb – skojarzenie z Chlebem Eucharystycznym).
Metropolita Katowicki poprosił poszczególnych członków Zarządu DIAK  o przedstawienie siebie i swojej działalności na terenie parafii. Z uwagą wsłuchiwał się we wszystkie wypowiedzi. Prezes Jerzy Karmański przedstawił ważniejsze działania podejmowane przez DIAK Archidiecezji Katowickiej. Kończąc swoje wystąpienie, w imieniu Zarządu skierował do Arcybiskupa słowa zaproszenia na tegoroczną wrześniową Archidiecezjalną Pielgrzymkę AK do Turzy Śląskiej. Arcybiskup podziękował za zaproszenie, lecz w tym dniu nie będzie mógł uczestniczyć w pielgrzymce AK, bo będzie przebywać jeszcze w Kazachstanie, gdzie dokona poświęcenia nowo wybudowanego Centrum Duszpasterstwa Rodzin. Zapewnił, że na pielgrzymce obecny będzie biskup pomocniczy. Spotkanie przebiegło w miłej i życzliwej atmosferze. Na koniec Arcybiskup Wiktor Skworc udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.         


Maria Rączka – Zarząd DIAK