niedziela, 4 czerwca 2017

Spotkanie formacyjne Rady DIAK Archidiecezji Katowickiej w Pawłowicach Śląskich


Usytuowany  na wzgórzu, w pięknej wiosennej scenerii terenów rekreacyjnych XVIII wiecznego parku pałacowego w Pawłowicach Śl. Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, był w dniu 20 maja 2017r.  miejscem spotkania formacyjnego Rady DIAK Archidiecezji Katowickiej. Przybywających do kościoła członków AK witała ustawiona w ołtarzu głównym figura Matki Boskiej Fatimskiej wraz z dziećmi: Hiacyntą i Franciszkiem, które ostatnio zostały zaliczone do grona świętych przez papieża Franciszka, podczas  jego pobytu w Fatimie na obchodach 100-lecia Objawień.  Zebranych w pawłowickiej świątyni powitał również Gospodarz parafii – ks. Eugeniusz Paruzel.  Uroczysta Eucharystia koncelebrowana przez Archidiecezjalnego Asystenta AK – ks. Piotra Rożyka oraz ks. Proboszcza  Eugeniusza Paruzela obchodzącego rocznicę swojego kapłaństwa, rozpoczęła nasze spotkanie. Homilię wygłosił ks. Piotr, który nawiązując do czytanego fragm. Ewangelii (J 15,18-21), zwrócił uwagę słuchaczy na wymowę tych słów w kontekście hasła obecnego roku liturgicznego: „Idźcie i głoście”. Kapłan przypomniał członkom Akcji Katolickiej, że Bóg ich powołał do pełnienia misji bycia Jego świadkami we współczesnym świecie. Ostrzegł, że droga, którą idą jako wybrani, nie jest drogą łatwą, bo nasza postawa często napotyka na sprzeciw i odrzucenie. Jednak musimy być wierni Chrystusowi bez względu na konsekwencje jakie nas spotykają. Jeśli Mu bezgranicznie zaufamy, On będzie naszym Przewodnikiem i nas poprowadzi. Uroczystą oprawę Mszy Świętej przygotował Parafialny Oddział AK w Pawłowicach. Przed błogosławieństwem końcowym, ks. Piotr podziękował ks. Proboszczowi za wspólnie sprawowaną Eucharystię oraz miejscowemu POAK  za życzliwe przyjęcie członków Rady DIAK i poprosił o wspólne odmówienie jednej dziesiątki Różańca Świętego. Prezes POAK Pan Alojzy Krosny zaprosił wszystkich do sali parafialnej, gdzie po ciepłym poczęstunku rozpoczęło się określone harmonogramem spotkanie formacyjne.
Prezes DIAK – Pan Jerzy Karmański  powitał Asystenta DIAK , ks. Proboszcza Eugeniusza  i obecnych na spotkaniu Gości: ks. wikariusza Michała Anderko, Prezesa Zarządu Diecezjalnego KSM w KatowicachPana Łukasza Fenisza z małżonką oraz członków Rady DIAK. Poprosił Pana Łukasza Fenisza o zabranie głosu. Prezes Zarządu KSM przybył z propozycją nawiązania współpracy  z AK i zaproponował podjęcie wspólnych działań: - Akcja „Pielucha dla malucha” – plakaty dla parafii -  zbiórka pieluch w parafiach dla Domów Samotnej Matki, rodzin biednych; -   zaproszenie na wrześniową pielgrzymkę członków KSM do Turzy Śląskiej; - prośba, o zmobilizowanie proboszczów do zakładania KSM w parafiach i współdziałanie z młodymi; - Akcja „Adwentowy dar serca” – zbiórka żywności dla biednych; - organizowanie „Marszu Życia” w czasie finału Metropolitalnego Święta Rodziny; - Ogólnopolski rajd rowerowy „Rajd dla życia”; - happeningi ewangelizacyjne 1-8 lipiec 2017r.  Prezes podziękował Panu Łukaszowi za przekazane informacje i wyraził chęć współpracy z Zarządem KSM oraz zaproponował 2 spotkania DIAK z Prezesem KSM w ciągu roku. 
Pan Alojzy Krosny, poprosił swojego Asystenta Kościelnego POAK, by On zechciał powiedzieć  o działaniach podejmowanych przez ich POAK.  Ks. Proboszcz stwierdził, że parafialna AK działa bardzo prężnie i „Bóg zapłać”  im za zaangażowanie w życie parafii.
W godzinie południowej zebrani odśpiewali hymn: „Regina Coeli”, a po nim ks. Eugeniusz Paruzel wygłosił wykład formacyjny: „Misje realizacją posłania: „Idźcie i głoście”.  Ks. Proboszcz – to kapłan–misjonarz, który przez 5 lat doświadczał Kościoła w szerszym pojęciu, w innej kulturze, na kontynencie afrykańskim. Rozpoczął misje w roku obchodów 100-lecia Kościoła Misyjnego na tym kontynencie. Zdziwienie jego, że nie był to już Kościół oczekujący. Zastał tam Kościół dobrze zorganizowany, dzięki misjonarzom CM. To im zawdzięczamy podwaliny Kościoła Misyjnego. Choć klimat zabijał, to ciągle szli nowi misjonarze.  Misje są naturą Kościoła, to źródło, którego początkiem jest sam Bóg. On wychodzi naprzeciw człowiekowi i wyciąga rękę z orędziem: „Kocham Ciebie!”. On ciągle nawołuje do powrotu do Niego – powiedział kapłan. On zawarł z nami przymierze przypieczętowane krwią Chrystusa na krzyżu. Jego Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie pokazują nam istotę posłania -  Apostołowie mają iść i głosić Ewangelię. Wszyscy jesteśmy powołani do głoszenia Dobrej Nowiny. To nasza misja nieustanna ewangelizacyjna w całym świecie. Europa dziś wymaga Nowej Ewangelizacji. Akcja Katolicka poprzez propagowanie i obronę wartości chrześcijańskich i katolickich pełni swoją misję, bo w te wartości uderza dziś Europa i stawia wiele przeszkód. To Afryka jest dziś na pierwszym miejscu i centrum Kościoła przesunie się z krajów Afryki na Ewangelizację Europy. Matką Misji jest Maryja i ona ma swą misję  w 100-lecie Objawień Fatimskich. Ona nawołuje świat do odnowy duchowej i do powrotu na Boże drogi – tymi słowami kapłan  zakończył swój wykład. Zebrani podziękowali ks.Eugeniuszowi gorącymi brawami.
Prezes Jerzy Karmański przekazał bieżące informacje DIAK. Zaapelował do licznego udziału w Pielgrzymce Mężczyzn do Piekar Śląskich (delegacja do daru ołtarza i skład osobowy pocztu sztandarowego AK) oraz do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na Jasną Górę w dniu 10 czerwca br. (skład osobowy pocztu sztandarowego, baner). Prezesi zgłaszali ilość zebranych w parafiach deklaracji „Daru modlitewnego dla Maryi”.
Końcową częścią spotkania formacyjnego było Nabożeństwo do Matki Boskiej Fatimskiej, które poprowadził nasz Asystent ks. Piotr, zakończone błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.                                                                        
„Bóg zapłać” gościnnym Pawłowicom za wszelkie dobro i otwarte serce dla Rady DIAK. Szczęść Boże!

                                                                                        Maria Rączka – Zarząd DIAK