niedziela, 4 czerwca 2017


Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Palowicach zorganizował Dzień Misyjny pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Gospodarzem był nasz parafianin ks. Bogdan Cofalik msf w Papui – Nowej Gwinei, przebywający na urlopie w Polsce. Rozpoczęliśmy mszą św. w naszym kościele Trójcy Przenajświętszej w Palowicach, po której udaliśmy się wraz z Miejską Orkiestrą Dętą i mażoretkami  na miejsce zabawy. Po powitaniu zgromadzonych gości wraz z zespołem Mini Bazar i wodzirejem Panem Mirkiem Kantorem rozpoczęliśmy zabawę tańcami Lednicy. Zabawę uświetniła grupa Dzieci Maryi w strojach papuaskich pod opieką Sióstr Służebniczek. Mimo deszczu wszyscy wspaniale się bawili. Była również prezentacja przedmiotów przywiezionych z Papui i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Jak sobie wyobrażam pracę ks. Bogdana na misjach”. Każdy mógł się wzmocnić kiełbasą, grochówką albo kawą i kołaczem. Wszystko zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i pięknym rozważaniem ks. Bogdana. To były wspaniałe chwile.
Wiecej fotografii na stronie
Akcja Katolicka Palowice