niedziela, 3 października 2021

Wyniki XIII Turnieju Szachowego o Puchar Prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

 


Kategoria Open

I miejsce      - Gondzik Dawid – parafia p.w. Chrystusa Króla Hołdunów,

II miejsce    - Szlejter Artur – parafia p.w. Męczeństwa Jana Chrzciciela   

                                                 Orzesze-Zawiść

III miejsce   - Waszek Janusz – parafia p.w. MB Bolesnej Mysłowice-

                                                   Brzęczkowice

Kategoria Młodzież

I miejsce      - Sputowski Jakub – parafia p.w. MB Królowej Różańca św. 

                                 Łaziska Górne

II miejsce    - Tim Wojciech – parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła

                                                            Katowice

III miejsce   - Nowara Filip – MKSz Diagonalia Imielin

 

Kategoria Dzieci

I miejsce      - Nowak Maciej – parafia p.w. MB Szkaplerznej Imielin

II miejsce    - Nowak Maksymilian – parafia p.w. św. Anny Lędziny

III miejsce   - Myszor Michał – parafia Mysłowice

 

Nowak Maksymilian lat 6 – najmłodszy uczestnik Turnieju- parafia p.w. św. Anny  Lędziny  

 

Musialski Andrzej lat 80 – najstarszy uczestnik Turnieju – parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła Katowice

W rozgrywkach wzięło udział 34 zawodników.

niedziela, 26 września 2021

 

Katowice, dn. 22.09.2021r.

 


Z a p r o s z e n i e

 

                 Serdecznie zapraszamy na Nadzwyczajne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 16 października 2021r w salce katechetycznej Domu Parafialnego przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju ul. 1 Maja 36.

 

Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z kazaniem,                 

Godz. 11.00   Poczęstunek,

Godz. 11.25   Nauka formacyjna,

Godz. 11.45   Działalność POAK w parafii,

Godz. 12.00   Anioł Pański,

Godz. 12.05   Posiedzenie Rady DIAK,

Godz. 12.35   Sprawy organizacyjne i różne, 

Godz. 12.50   Nabożeństwo do NSPJ. Błogosławieństwo i zakończenie spotkania.  

 

Obecność członków Rady DIAK jest obowiązkowa. Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić.

Na spotkaniu istnieje możliwość zaopatrzenia się w materiały formacyjne na nowy rok kościelny, informatory KIAK, aktualne Statuty Akcji Katolickiej a także uregulowania składek członkowskich.

 

Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                                  

                         ks. Krzysztof Brachmański                        

Prezes DIAK   

           Jerzy Karmański

poniedziałek, 20 września 2021

Nowenna Akcji Katolickiej „Odnowić wszystko w Chrystusie”.

                Dla uczczenia 25-lecia Odrodzenia Akcji Katolickiej w Archidiecezji Katowickiej podejmujemy modlitwę w formie Nowenny do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej. Przez 9 kolejnych tygodni począwszy od dnia 20 września 2021 będziemy odmawiać codziennie dziesiątkę Różańca św. w intencji rozwoju duchowego Członków i Asystentów Kościelnych, prosząc o pomoc w stałym wzrastaniu w wierze i ofiarnej służbie Bogu i Kościołowi oraz obronę wartości chrześcijańskich w naszej Ojczyźnie.

 

Nowenna została podjęta podczas Pielgrzymki Akcji Katolickiej do kościoła pod wezwaniem św. Józefa Robotnika w Katowicach – Józefowcu w dniu 18 września 2021r.

niedziela, 19 września 2021

XX ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI

 Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XX edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.

     

  Celem konkursu jest:

>        Rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,

>        Wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,

>        Kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,

>             Kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.

Temat prac konkursowych:

o        Uzasadnij na czym polega ponadczasowość działań podejmowanych przez  ks. Jana Machę.

 

Regulamin konkursu

Kategorie wiekowe

Ø     W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych  i szkół średnich w następujących  kategoriach:

-           Szkoły podstawowe - klasy I - IV;

-           Szkoły podstawowe - klasy V - VIII;

-           Szkoły średnie

 

Ø     Można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych szkół lub parafii, w każdej grupie wiekowej;

Ø     Prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę szkoły lub parafii;

Ø     Prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania;

Ø     Prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);

Ø     Dopuszczalne są wszelkie formy literackie.

Ø     Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.

Terminy poszczególnych etapów:

Ø     Etap szkolny: do 3 grudnia 2021r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);

Ø     Rozstrzygnięcie Konkursu: do 21 grudnia 2021 roku:

Termin nadsyłania prac:

Ø     Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,                    ul. Jordana 39, 40-043 Katowice do dnia 10 grudnia 2021r.

Ø     Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie (decyduje data stempla pocztowego).

Skład Komisji, oceniającej:

Ø     W skład Komisji oceniającej prace wchodzą nauczyciele – poloniści i katecheci.

Nagrody:

>       Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.

>       Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.

>       Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.

              Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się w dniu 15 stycznia 2022 roku w kościele   p.w. św. Barbary w  Rybniku - Orzepowicach, ul. Dzikiej Róży 4, po Mszy św. o godz. 10.00.

        Uwagi końcowe:

>       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.

>       Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.katowice.ak.org.pl; www.ak-katowice.blogspot.com

 

 

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!

 

 

REGULAMIN

 

XIII ARCHIDIECEZJALNEGO  TURNIEJU  SZACHOWEGO

O PUCHAR PREZESA AKCJI KATOLICKIEJ

 


1

Organizator

Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej                                               

2

Cel turnieju

Popularyzacja sportu szachowego w parafiach archidiecezji katowickiej

Rywalizacja sportowa pomiędzy parafiami.

3

Terminy rozgrywek

Eliminacje w parafiach do dnia 25.09.2021 r.

Finały (etap archidiecezjalny) zostaną przeprowadzone w dniu 2.10.2021r.

4

Miejsce zawodów finałowych

Sala w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89.

5

Warunki uczestnictwa

a) Na etapie archidiecezjalnym w Turnieju, z każdej parafii, może brać udział jeden zawodnik

    zwycięzca każdej z kategorii: dzieci, młodzież oraz open.     

b) Zgłoszenia uczestników rozgrywek finałowych do dnia 29 września 2021r,             

    telefonicznie –  nr tel.  507 137 691; e-mail: jerzykarmanski@interia.pl

    W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, wiek zawodnika, miejscowość, parafię.

c) Przybycie na miejsce zawodów i potwierdzenie zgłoszenia od godz. 9.45 do godz. 10.00                           

a)                      w dniu  rozgrywek. Posiadanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.

d) Za przeprowadzenie eliminacji na poziomie parafii odpowiedzialni są prezesi POAK.

e) Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

6

System rozgrywek i tempo gry

Zasady gry zostaną podane w dniu przeprowadzania rozgrywek finałowych, po ustaleniu  liczby uczestników.

7

Nagrody

Puchar prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej dla zwycięzców                           w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Nagrodzone będzie również II i III miejsce w każdej z kategorii.

Uroczyste wręczenie pucharów nastąpi w dniu rozgrywek tj. 2 października 2021r. (sobota) w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie.

8.

Postanowienia końcowe

W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu szachowego PZSzach.

Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest prezes POAK delegujący swoich reprezentantów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz możliwość zmian w regulaminie.

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Turnieju!

sobota, 18 września 2021

Relacja z pielgrzymki

 


W dniu 18 września  bieżącego roku miała miejsce XV Pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej odbywająca się pod hasłem: „Zawierzmy jak Józef".

      

  
 Mszę Świętą odprawili księża Krzysztof Brachmański-  Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej,  ks. Stanisław Noga -były Asystent  Akcji Katolickiej oraz proboszcz parafii  pw. Świętego Józefa w Katowicach- ksiądz Prałat Zenon Drożdż.  


Homilię w czasie mszy świętej wygłosił ksiądz Krzysztof Brachmański, który w nawiązał do Ewangelii  wg  Św. Łukasza 2.41-52  odpowiadając na  pytanie "Czym jest historia Świętego Józefa ?"-   krótko mówiąc jest  to  historia Boga wkraczający w życie człowieka. Święty Józef to milczący świadek zbawienia, który jest  przykładem jak zachowywać się gdy Bóg wkracza w nasze życie. Przedstawił też nam przypadki w historii biblii gdy Bóg wkracza w życie człowieka. Praojciec Abraham jest przykładem niezwykłej pokory i dużego zaufania Panu Bogu. Na żądanie Boga był gotów złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. Mojżesz również posłuszny Bogu , wprowadza naród żydowski z niewoli egipskiej  i przez 40 lat prowadzi go do Ziemi Obiecanej . Posłuszny również  woli Boga  jest Święty Józef . Poślubił piękną kobietę Miriam  (Marię) która okazuje się być brzemienną. Potajemnie planuje  ją oddalić a winę wziąć na siebie by ją ochronić  Wtedy Bóg wkracza w jego życie wysyłając anioła Pańskiego  który mu oznajmia "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło".  Wkraczający w życie człowieka Bóg daje  wiele do myślenia i pokazuje kierunek.  Ksiądz Krzysztof kieruje pytanie do uczestników pielgrzymki '' Czy takiego Boga wkraczającego w życie odkrywasz?" ,  bo przytoczeni  bohaterowie biblijni mieli duże zaufanie do Pana Boga.  Dziś Bóg, także wkracza w nasze życie. Przykładem  może być w ubiegły rok kiedy wkroczył on w życie tyle ludzi przez doświadczenie pandemiczne. Wielu ludzi chorowało, zmarło.  W tych trudnych sytuacjach uczy nas Święty Józef jak postępować poprzez całkowite zawierzenie Panu Bogu. Bóg wkracza w życie wspólnoty parafialnej , wkracza w życie Akcji Katolickiej, dlatego próbujmy tak jak Święty Józef zaufać Panu Bogu. Obrazem Świętego Józefa powinien być członek Akcji Katolickiej. Wiara i zaufanie Panu Bogu to klucz realizowania się w Akcji Katolickiej. Ksiądz  Krzysztof wyraził swoje pragnienie  by prawdę tą  uczestnicy pielgrzymki zabrali ze sobą do domu i swych  parafii.

Bernard Bańczyk
wtorek, 24 sierpnia 2021

PROGRAM XV Pielgrzymki Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej od hasłem: „Zawierzmy jak Józef” do kościoła p.w. św. Józefa Robotnika w Katowicach - Józefowcu w dniu 18.09.2021r.

 


 


 

10.00.   Powitanie pielgrzymów – ks. Prałat Zenon Drożdż – Proboszcz parafii pw.          

             św. Józefa Robotnika w Katowicach-Józefowcu.     

10.05.   Słowo ks. Krzysztofa Brachmańskiego – Archidiecezjalnego Asystenta   

             Kościelnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.

            10.15.   Msza św. koncelebrowana z homilią.

            11.15.   Poczęstunek.                                                                                                                             

            12.00.   Anioł Pański

            12.10.   Nauka formacyjna: „Św. Józef – Człowiek Zawierzenia” – ks. Prałat Zenon

                         Drożdż – na podstawie Listu Apostolskiego Papieża Franciszka „Patris corde -    

                         z ojcowskim sercem”.

            12.40.    Informacje z życia Akcji Katolickiej.

·         Wystąpienie prezesa AKAK.

·         Sprawy różne.

·         Rozdanie plakatów i regulaminów konkursowych.             

            13.10.    Nabożeństwo do św. Józefa. Zakończenie pielgrzymki.                       

 

Z a p r o s z e n i e

 

                    Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia na XVI Pielgrzymkę Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, która odbędzie się w dniu 18 września 2021r. Pielgrzymować będziemy pod hasłem: „Zawierzmy jak Józef” do kościoła p.w. św. Józefa Robotnika w Katowicach -Józefowcu, ul. Prof. Mikusińskiego 8.

 

                              Prosimy prezesów Parafialnych Oddziałów o osobiste zaproszenie do udziału w Pielgrzymce Parafialnego Asystenta Kościelnego oraz zapewnienie licznego udziału członków Akcji Katolickiej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o podanie spodziewanej liczby uczestników z Waszego POAK, w tym Parafialnego Asystenta Kościelnego – do dnia 13 września 2021r. do prezesa DIAK

Podczas Pielgrzymki będzie istniała możliwość uregulowania składek członkowskich i nabycia materiałów formacyjnych.

W załączeniu przesyłamy program pielgrzymki.

 


 

 

              


poniedziałek, 17 maja 2021

PROGRAM REKOLEKCJI Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej Brenna, 28 - 30 maja 2021r.

 

PROGRAM REKOLEKCJI

Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

                                                     Brenna, 28 - 30 maja 2021r.

Eucharystia daje życie

 

Piątek, dnia 28.05.2021r.

 

17.30 Przyjazd do Brennej.

18.00 Kolacja.

19.30 Początek rekolekcji w auli:

·        Przybądź Duchu Stworzycielu...

·        Konferencja 1.

20.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy.

·        Modlitwa różańcowa.

·        Okazja do spowiedzi.

21.00 Błogosławieństwo sakramentalne.

·        Apel Jasnogórski.

 

Sobota, dnia 29.05.2021r.

 

  8.00 Jutrznia (aula).

  8.30 Śniadanie.

  9.45 Konferencja 2 (aula).

11.00 Msza św. z homilią (aula).

12.15 Obiad.

13.30 Posiedzenie Rady DIAK (aula).

15.00 Droga Krzyżowa.

16.30 Konferencja 3 (aula).

17.45 Kolacja.

19.00 Konferencja 4 (aula).

20.00 Spotkanie przy kawie i herbacie (sala św. Jadwigi Śl.)

21.00 Apel Jasnogórski i błogosławieństwo sakramentalne.

 

Niedziela, dnia 30.05.2021r.

 

  8.30 Jutrznia (kaplica)

  9.00 Śniadanie.

10.15 Konferencja 5 (aula).

11.00 Msza święta na zakończenie rekolekcji (aula).

12.30 Obiad.

 

Rekolekcje poprowadzi ks. prałat Stanisław Noga

 

Informacja z DIAK

Wobec zmniejszenia ograniczeń związanych z epidemią zaistniała możliwość zorganizowania rekolekcji w Ośrodku Spotkań i Formacji w Brennej dla członków Akcji Katolickiej.

Rekolekcje zostaną przeprowadzone w terminie od 28 do 30 maja 2021r. Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. Prałat Stanisław Noga. Temat konferencji: „Eucharystia daje życie”.

Program Rekolekcji w załączeniu.

Koszt pobytu 180,- zł od osoby. Zgłoszenia na rekolekcje są przyjmowane pod adresem         e-mail: jerzykarmanski@interia.pl W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia za pomocą poczty e-mail, istnieje możliwość przesłania SMS na nr telefonu 507 137 691. Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 18 maja 2021r. (najlepiej zbiorowo dla każdego POAK.)

Ośrodek Spotkań i Formacji w Brennej nie będzie prowadził zapisów uczestników rekolekcji.

W sobotę 29 maja w godzinach od 13.30 do 15.00 przewidziane jest posiedzenie Rady DIAK wg. programu zaplanowanego na dzień 24.10.2020r., które nie mogło się odbyć ze względu na wprowadzone obostrzenia. Zawiadomienie dla członków Rady DIAK w załączeniu. Przypominam, że obecność członków Rady DIAK na posiedzeniu jest obowiązkowa               a ewentualne nieobecności wymagają usprawiedliwienia.

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje członków i sympatyków Akcji Katolickiej.

 

                                                                                            

                                              Jerzy Karmański

                                                    Prezes DIAK