piątek, 31 grudnia 2021

Akcja Katolicka –zaprasza na wieczór filmowy

 Potęga wiary. Siła, by zwyciężyć!

Akcja Katolicka – ZAPRASZA!Wieczór Filmowy

         "BOSKA INTERWENCJA"\Początek: piątek 7 stycznia

po Mszy Św. wieczornej – ok.19.20

Par. Św. Ap.

Piotra i Pawła                                Film trwa

w Katowicach                                (107 min.)

ul. Mikołowska 32                                                                                                                 

  Wstęp wolny !                                                                           

Sala domu parafialnego.

W trakcie zapraszamy na poczęstunek.

Ze względów epidemicznych prosimy o zabranie maseczki.

 

Film opowiada piękną historię walki o wiarę i nadzieję w rodzinie

środa, 22 grudnia 2021

 

„Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki

I położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.”

/Łk 2,7/

                          


                                                                

 

                                                                                                                                                                   

            

   Na nadchodzące Święta życzymy głębokiego przeżycia tajemnicy Bożego Narodzenia w Waszych wspólnotach rodzinnych i parafialnych. Niech Dobra Nowina o przyjściu na świat Zbawiciela trafi do serc przynosząc im pokój, radość i nadzieję.

                 Czcigodnym Księżom Asystentom oraz Członkom i Sympatykom Akcji Katolickiej życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia  

i błogosławionego Nowego Roku 2022.

 

Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                             Prezes Zarządu DIAK

ks. Krzysztof Brachmański                    Jerzy Karmański

niedziela, 19 grudnia 2021

Protokół Komisji Konkursowej XX Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego.

 

Protokół Komisji XX Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej              w Katowicach, w roku 2021

 

Komisja w składzie:

przewodniczący – p. Jerzy Karmański

członkowie:           p. Krystyna Florek,

                             p. Maria Rączka

 

Temat prac konkursowych:                                                                                                     Uzasadnij na czym polega ponadczasowość działań podejmowanych przez  ks. Jana Machę.

 Po sprawdzeniu nadesłanych na etap archidiecezjalny prac Komisja przyznała uczestnikom konkursu następujące miejsca:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASY I – IV  

 I miejsce:  Milena Rogalska kl. IV b – Szkoła Podst. nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, opiekun: mgr Gabriela Iwanek-Wilk

II miejsce: Jakub Wilk kl. IV b – Szkoła Podst. nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, opiekun: mgr Gabriela Iwanek-Wilk

KLASY V-VIII

I miejsce: Kinga Kotarba kl. VII b – Szkoła Podst. nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, opiekun: mgr Gabriela Iwanek-Wilk

II miejsce: Małgorzata Mieszczakowska kl. VIII a -  Szkoła Podst. nr 1                            im. Powstańców Śląskich w Imielinie, opiekun: mgr Beata Kubica

III miejsce: Aniela Szpyra kl. VIII a – Szkoła Podst. nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna w Jastrzębiu Zdroju, opiekun: s. M. Longina Płaczek

SZKOŁA ŚREDNIA

I miejsce z wyróżnieniem: Gabriel Orszulik kl. III gen Technikum – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, opiekun: mgr Joanna Mrzyk

I miejsce: Julia Gruszczyk kl. III an – Liceum Ogólnokształcące – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, opiekun: mgr Joanna Nawara

II miejsce: Laura Kwaśny kl. III LOD – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, opiekun: dr Natalia M. Ruman

II miejsce: Emilia Utrata kl. III LOD – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, opiekun: dr Natalia M. Ruman

III miejsce: Agnieszka Biarda kl. III an – Liceum Ogólnokształcące – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, opiekun: p. Joanna Nawaraniedziela, 28 listopada 2021

Zaproszenie na film.

 Ten film umocni Twoją wiarę!

Akcja Katolicka – ZAPRASZA!Wieczór Filmowy

            "Przypływ wiary"


Początek: piątek 3 grudnia

po Mszy Św. wieczornej – ok.19.20

Parafia. Św. Ap.Piotra i Pawła                            

ul. Mikołowska 32  

 Film trwa (110 min.)

                                                                                                                 

   Wstęp wolny !                                                                           

Sala domu parafialnego.

W trakcie zapraszamy na poczęstunek.

Ze względów epidemicznych prosimy o zabranie maseczki.

 

Film oparty na niesamowitej historii.

Przypomina, że ogromne pokłady wiary,

miłości i nadziei mogą sprawić cud!

środa, 27 października 2021

Spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju, w dniu 16 października 2021r.

 
Członkowie Rady DIAK przybyli na spotkanie do Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju. Rozpoczęto jak zawsze mszą świętą, którą sprawował w intencji Akcji Katolickiej miejscowy ks. proboszcz Dariusz Neterowicz, a posługę ołtarza pełnili członkowie Parafialnego Oddziału AK. Kapłan przypomniał, iż AK spotyka się w dniu, któremu patronuje Święta Jadwiga Śląska, a ona dla członków AK może być wzorem do naśladowania w podejmowanych różnych działaniach. Jadwiga Śląska zasłynęła z wielkiej pobożności i czynów Miłosierdzia. Po przeczytanej Ewangelii, ksiądz proboszcz powitał wszystkich przybyłych na spotkanie i poinformował, że chce dziś mówić przede wszystkim o Bożym Sercu, bo to zaowocuje w tym, co czyni Akcja Katolicka. Od początku swego nauczania Jezus przygotowywał Apostołów, by byli skupieni na znaku krzyża, bo po nim dokonała się rzeczywistość bardzo ważna. Kiedy wchodzimy do świątyni i czynimy znak Krzyża Świętego, to Duch Święty przenosi nas pod Krzyż Jezusa i jesteśmy blisko Jego otwartego serca. Czyniąc ten znak jesteśmy w bezpośredniej z Nim bliskości. Czas pandemii zatrzymał spotkania AK i wszelkie działanie, ale patrzeć oczami duszy, to Bóg zatrzymał wszystko poza Eucharystią i spowiedzią, byśmy powrócili do źródeł. Kapłan przywołał postać jednej z pierwszych świętych mniszek Gertrudę Wielką, która uczyła się miłości Serca Jezusowego. Pytała, dlaczego Bóg nie chce spełnić jej wszystkich próśb. Prosiła o relikwie Krzyża świętego, ale usłyszała, że Bóg da jej coś cenniejszego i uczci go, gdy pozwoli, aby w jej sercu spoczęło Jego Słowo – gdy będzie żyć wg Jego Przykazań. To jest właściwe oparcie każdego naszego działania. Kapłan wspomniał o przysłowiowej zabawie w „cymbała brzmiącego” – przykładem Francja, gdzie miały miejsce pierwsze objawienia Serca Jezusowego, a dziś jest to kraj pełen zepsucia, ateizmu. Gdy nie będzie oparcia w Słowie Bożym, to wszędzie tak będzie. Św. Gertruda zauważyła, że św. Jan był pierwszym, który położył swą głowę na sercu Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. On o tym nie mówił, bo był „Mojego Serca” – odpowiedział Jej Jezus. Serce Jezusa jest zarezerwowane dla Kościoła na czasy najtrudniejsze, gdy wierni się pogubią, to niech powrócą do mojego serca, powiedział Jezus, dam im siłę i oczyszczę ich. My już żyjemy w tym trudnym czasie, powiedział Kapłan i jako ksiądz widzi, że tam, gdzie jest oparcie w Bożych Przykazaniach, ludzkie serca owocują Bożą Miłością. Tam gdzie tego brak, brak jest miłości. Starajmy się, by czas tu spędzony był cenny w powrocie do tego co najważniejsze. Przez wieki rozwijał się kult Serca Jezusowego, a to tylko na Jego prośbę. Tu Kapłan nawiązał do słów czytanej Ewangelii /Łk.12, 8 – 12/ i powiedział, że dziś świadkiem Jezusa są ci, którzy przyznają się do niego i pełnią wolę Bożą. Zwrócił się do Członków AK, by byli zawsze autentyczni, bo nic nie czynili na pokaz. Chociaż będzie coraz więcej ataków ze strony złych, nie trzeba się bać, trzeba być autentycznym i konsekwentnym w działaniu, które musi być oparte na fundamencie Bożych Przykazań. Bądźcie świadkami kultu Serca Jezusowego, bo jeśli będziecie blisko Jego serca, to On pomoże Wam. Jeśli czujecie się zagubieni, to proście Ducha Świętego i Matkę Bożą o pomoc. Kapłan zakończył homilię słowami:” Jak dobrze, że tu jesteście, bo trwa nasza bezpośrednia fizyczna bliskość przy Sercu Jezusa. Mszę św. uświetnił swym pięknym śpiewem chór parafialny „Cantates Domino”. Po mszy wszyscy zostali zaproszeni do sali katechetycznej na poczęstunek. W godzinie południowej wspólnie odmówiono modlitwę „Anioł Pański”, a następnie Sekretarz miejscowego POAK  przedstawiła imponującą działalność Oddziału na terenie parafii.  Przystąpiono do roboczej części spotkania, jakim było Zebranie Rady DIAK, które otworzył prezes Jerzy Karmański. Zebranie poprowadził wybrany przewodniczący p. Mariusz Tracz – szczegóły w Protokole Zebrania Rady DIAK;  Omówiono sprawy organizacyjne: - stan płacenia składek; - zakup materiałów formacyjnych na 2022 rok, - Turniej Szachowy w Imielinie, - Plakaty i Regulamin Konkursu Literackiego, - sprawa przełożenia obchodów 25-lecia AK na 2022 rok, - Święto Chrystusa Króla w Katedrze, - udział AK w beatyfikacji ks. Jana Machy. Prezes podziękował ks. Proboszczowi i członkom POAK za bardzo życzliwe przyjęcie Rady DIAK i zaprosił wszystkich na specjalne Nabożeństwo do NSPJ do kościoła, które również celebrował ks. Proboszcz. Końcowe błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem było rozesłaniem uczestników tego formacyjnego spotkania w Jastrzębiu Zdroju. Bóg zapłać za wszelkie przejawy dobra i życzliwości!

 

Maria Rączka - Zarząd DIAK      

niedziela, 3 października 2021

Wyniki XIII Turnieju Szachowego o Puchar Prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

 


Kategoria Open

I miejsce      - Gondzik Dawid – parafia p.w. Chrystusa Króla Hołdunów,

II miejsce    - Szlejter Artur – parafia p.w. Męczeństwa Jana Chrzciciela   

                                                 Orzesze-Zawiść

III miejsce   - Waszek Janusz – parafia p.w. MB Bolesnej Mysłowice-

                                                   Brzęczkowice

Kategoria Młodzież

I miejsce      - Sputowski Jakub – parafia p.w. MB Królowej Różańca św. 

                                 Łaziska Górne

II miejsce    - Tim Wojciech – parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła

                                                            Katowice

III miejsce   - Nowara Filip – MKSz Diagonalia Imielin

 

Kategoria Dzieci

I miejsce      - Nowak Maciej – parafia p.w. MB Szkaplerznej Imielin

II miejsce    - Nowak Maksymilian – parafia p.w. św. Anny Lędziny

III miejsce   - Myszor Michał – parafia Mysłowice

 

Nowak Maksymilian lat 6 – najmłodszy uczestnik Turnieju- parafia p.w. św. Anny  Lędziny  

 

Musialski Andrzej lat 80 – najstarszy uczestnik Turnieju – parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła Katowice

W rozgrywkach wzięło udział 34 zawodników.

niedziela, 26 września 2021

 

Katowice, dn. 22.09.2021r.

 


Z a p r o s z e n i e

 

                 Serdecznie zapraszamy na Nadzwyczajne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 16 października 2021r w salce katechetycznej Domu Parafialnego przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju ul. 1 Maja 36.

 

Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z kazaniem,                 

Godz. 11.00   Poczęstunek,

Godz. 11.25   Nauka formacyjna,

Godz. 11.45   Działalność POAK w parafii,

Godz. 12.00   Anioł Pański,

Godz. 12.05   Posiedzenie Rady DIAK,

Godz. 12.35   Sprawy organizacyjne i różne, 

Godz. 12.50   Nabożeństwo do NSPJ. Błogosławieństwo i zakończenie spotkania.  

 

Obecność członków Rady DIAK jest obowiązkowa. Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić.

Na spotkaniu istnieje możliwość zaopatrzenia się w materiały formacyjne na nowy rok kościelny, informatory KIAK, aktualne Statuty Akcji Katolickiej a także uregulowania składek członkowskich.

 

Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                                  

                         ks. Krzysztof Brachmański                        

Prezes DIAK   

           Jerzy Karmański

poniedziałek, 20 września 2021

Nowenna Akcji Katolickiej „Odnowić wszystko w Chrystusie”.

                Dla uczczenia 25-lecia Odrodzenia Akcji Katolickiej w Archidiecezji Katowickiej podejmujemy modlitwę w formie Nowenny do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej. Przez 9 kolejnych tygodni począwszy od dnia 20 września 2021 będziemy odmawiać codziennie dziesiątkę Różańca św. w intencji rozwoju duchowego Członków i Asystentów Kościelnych, prosząc o pomoc w stałym wzrastaniu w wierze i ofiarnej służbie Bogu i Kościołowi oraz obronę wartości chrześcijańskich w naszej Ojczyźnie.

 

Nowenna została podjęta podczas Pielgrzymki Akcji Katolickiej do kościoła pod wezwaniem św. Józefa Robotnika w Katowicach – Józefowcu w dniu 18 września 2021r.

niedziela, 19 września 2021

XX ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI

 Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XX edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.

     

  Celem konkursu jest:

>        Rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,

>        Wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,

>        Kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,

>             Kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.

Temat prac konkursowych:

o        Uzasadnij na czym polega ponadczasowość działań podejmowanych przez  ks. Jana Machę.

 

Regulamin konkursu

Kategorie wiekowe

Ø     W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych  i szkół średnich w następujących  kategoriach:

-           Szkoły podstawowe - klasy I - IV;

-           Szkoły podstawowe - klasy V - VIII;

-           Szkoły średnie

 

Ø     Można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych szkół lub parafii, w każdej grupie wiekowej;

Ø     Prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę szkoły lub parafii;

Ø     Prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania;

Ø     Prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);

Ø     Dopuszczalne są wszelkie formy literackie.

Ø     Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.

Terminy poszczególnych etapów:

Ø     Etap szkolny: do 3 grudnia 2021r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);

Ø     Rozstrzygnięcie Konkursu: do 21 grudnia 2021 roku:

Termin nadsyłania prac:

Ø     Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,                    ul. Jordana 39, 40-043 Katowice do dnia 10 grudnia 2021r.

Ø     Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie (decyduje data stempla pocztowego).

Skład Komisji, oceniającej:

Ø     W skład Komisji oceniającej prace wchodzą nauczyciele – poloniści i katecheci.

Nagrody:

>       Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.

>       Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.

>       Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.

              Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się w dniu 15 stycznia 2022 roku w kościele   p.w. św. Barbary w  Rybniku - Orzepowicach, ul. Dzikiej Róży 4, po Mszy św. o godz. 10.00.

        Uwagi końcowe:

>       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.

>       Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.katowice.ak.org.pl; www.ak-katowice.blogspot.com

 

 

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!

 

 

REGULAMIN

 

XIII ARCHIDIECEZJALNEGO  TURNIEJU  SZACHOWEGO

O PUCHAR PREZESA AKCJI KATOLICKIEJ

 


1

Organizator

Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej                                               

2

Cel turnieju

Popularyzacja sportu szachowego w parafiach archidiecezji katowickiej

Rywalizacja sportowa pomiędzy parafiami.

3

Terminy rozgrywek

Eliminacje w parafiach do dnia 25.09.2021 r.

Finały (etap archidiecezjalny) zostaną przeprowadzone w dniu 2.10.2021r.

4

Miejsce zawodów finałowych

Sala w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89.

5

Warunki uczestnictwa

a) Na etapie archidiecezjalnym w Turnieju, z każdej parafii, może brać udział jeden zawodnik

    zwycięzca każdej z kategorii: dzieci, młodzież oraz open.     

b) Zgłoszenia uczestników rozgrywek finałowych do dnia 29 września 2021r,             

    telefonicznie –  nr tel.  507 137 691; e-mail: jerzykarmanski@interia.pl

    W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, wiek zawodnika, miejscowość, parafię.

c) Przybycie na miejsce zawodów i potwierdzenie zgłoszenia od godz. 9.45 do godz. 10.00                           

a)                      w dniu  rozgrywek. Posiadanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.

d) Za przeprowadzenie eliminacji na poziomie parafii odpowiedzialni są prezesi POAK.

e) Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

6

System rozgrywek i tempo gry

Zasady gry zostaną podane w dniu przeprowadzania rozgrywek finałowych, po ustaleniu  liczby uczestników.

7

Nagrody

Puchar prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej dla zwycięzców                           w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Nagrodzone będzie również II i III miejsce w każdej z kategorii.

Uroczyste wręczenie pucharów nastąpi w dniu rozgrywek tj. 2 października 2021r. (sobota) w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie.

8.

Postanowienia końcowe

W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu szachowego PZSzach.

Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest prezes POAK delegujący swoich reprezentantów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz możliwość zmian w regulaminie.

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Turnieju!

sobota, 18 września 2021

Relacja z pielgrzymki

 


W dniu 18 września  bieżącego roku miała miejsce XV Pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej odbywająca się pod hasłem: „Zawierzmy jak Józef".

      

  
 Mszę Świętą odprawili księża Krzysztof Brachmański-  Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej,  ks. Stanisław Noga -były Asystent  Akcji Katolickiej oraz proboszcz parafii  pw. Świętego Józefa w Katowicach- ksiądz Prałat Zenon Drożdż.  


Homilię w czasie mszy świętej wygłosił ksiądz Krzysztof Brachmański, który w nawiązał do Ewangelii  wg  Św. Łukasza 2.41-52  odpowiadając na  pytanie "Czym jest historia Świętego Józefa ?"-   krótko mówiąc jest  to  historia Boga wkraczający w życie człowieka. Święty Józef to milczący świadek zbawienia, który jest  przykładem jak zachowywać się gdy Bóg wkracza w nasze życie. Przedstawił też nam przypadki w historii biblii gdy Bóg wkracza w życie człowieka. Praojciec Abraham jest przykładem niezwykłej pokory i dużego zaufania Panu Bogu. Na żądanie Boga był gotów złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. Mojżesz również posłuszny Bogu , wprowadza naród żydowski z niewoli egipskiej  i przez 40 lat prowadzi go do Ziemi Obiecanej . Posłuszny również  woli Boga  jest Święty Józef . Poślubił piękną kobietę Miriam  (Marię) która okazuje się być brzemienną. Potajemnie planuje  ją oddalić a winę wziąć na siebie by ją ochronić  Wtedy Bóg wkracza w jego życie wysyłając anioła Pańskiego  który mu oznajmia "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło".  Wkraczający w życie człowieka Bóg daje  wiele do myślenia i pokazuje kierunek.  Ksiądz Krzysztof kieruje pytanie do uczestników pielgrzymki '' Czy takiego Boga wkraczającego w życie odkrywasz?" ,  bo przytoczeni  bohaterowie biblijni mieli duże zaufanie do Pana Boga.  Dziś Bóg, także wkracza w nasze życie. Przykładem  może być w ubiegły rok kiedy wkroczył on w życie tyle ludzi przez doświadczenie pandemiczne. Wielu ludzi chorowało, zmarło.  W tych trudnych sytuacjach uczy nas Święty Józef jak postępować poprzez całkowite zawierzenie Panu Bogu. Bóg wkracza w życie wspólnoty parafialnej , wkracza w życie Akcji Katolickiej, dlatego próbujmy tak jak Święty Józef zaufać Panu Bogu. Obrazem Świętego Józefa powinien być członek Akcji Katolickiej. Wiara i zaufanie Panu Bogu to klucz realizowania się w Akcji Katolickiej. Ksiądz  Krzysztof wyraził swoje pragnienie  by prawdę tą  uczestnicy pielgrzymki zabrali ze sobą do domu i swych  parafii.

Bernard Bańczyk