poniedziałek, 12 listopada 2012

Finał Turnieju szachowego o Puchar Prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej10 listopada 2012 r odbył się finał V Turniej Szachowy o puchar Prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej .Zawody zostały poprzedzone modlitwą i błogosławieństwem udzielonym w kościele pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. Rozgrywki finałowe odbyły się w  Miejskim Domu Kultury w  Łaziskach Górnych zorganizowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w których wzięło 34 uczestników. Były reprezentowane parafie z Michałkowic, Imielina, Tychów, Kobióra, Mikołowa, Katowic, Mikołowa Mokrego, Orzesza , Chełmu Śląskiego oraz  wszystkich łaziskich parafii.
Nad sprawnością przebiegu rozgrywek czuwał sędzia pan Maciej Sowa  (Śląski Związek Szachowy)  za co składamy wielkie wyrazy uznania  i podziękowania.
Zajęte miejsca w  kategorii:
-  dzieci do lat 12
1 miejsce – Komandera Paweł – Imielin
2 miejsce – Sendobry Adam- Mikołów
3 miejsce - Niesyto Grzegorz- Tychy
- młodzież do 18 lat
1 miejsce –  Drela Michał- Mikołów
2 miejsce –  Świech Przemysław - Mikołów
3 miejsce –  Łyszcz Ireneusz-Tychy
- open
1 miejsce –  Labus Zbigniew- Łaziska Górne
2 miejsce –  Buczinski Henryk- Michałkowice
3 miejsce –  Kołakowski Tomasz – Lędziny

czwartek, 8 listopada 2012

Z a p r o s z e n i eSerdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne Rady DIAK, które odbędzie się w dniu 10.11.2012r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. i MB Częstochowskiej w Pszczynie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1, wg następującego programu:

10.00 Msza św. z homilią,
11.00 Poczęstunek,
11.20 Historia parafii pw. MB Częstochowskiej i Podwyższenia Krzyża Św. w Pszczynie – proboszcz ks.Józef Marek
12.00 Działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej – prezes dr Jan Pęciak
12.10 Kościół naszym domem – nauka formacyjna  - ks. dr Piotr Szołtysik,
12.20 Sprawy organizacyjne:
  • V Turniej Szachowy,
  • XII Konkurs Literacki,
  • Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata,
  • Informacja skarbnika DIAK.
  • Sprawy różne.
13.00 Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.
 Prosimy o uregulowanie składek członkowskich za rok 2012.

 Archidiecezjalny Asystent Kościelny         ks. dr Piotr Szołtysik          
 Prezes Zarządu DIAK                        mgr inż. Jerzy Karmański