niedziela, 4 lutego 2018

Z a p r o s z e n i e


               Serdecznie zapraszamy na spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się   w dniu 17 lutego 2018r w salce katechetycznej przy parafii p.w. św. Barbary  w Boguszowicach - Osiedlu, ul. Lompy 18.

Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Dziesiątka Różańca św.,
Godz. 11.00   Poczęstunek,
Godz. 11.30   Wykład formacyjny,
Godz. 12.50   Sprawy organizacyjne:
ü      Uniwersytet Trzeciego Wieku – Regulamin, Rada UTW, członkowie UTW,
ü      Rekolekcje dla liderów AK,
ü      Informacja Skarbnika
·        Materiały formacyjne,
·        Biuletyny,
·        Składki członkowskie.
Godz. 13.00   Sprawy różne, 
Godz. 13.15   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.
 
Prosimy Prezesów POAK o zaopatrzenie się w materiały formacyjne na bieżący rok kościelny.

Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                                  Prezes DIAK

        Ks. Piotr Rożyk                                                                    Jerzy Karmański