niedziela, 22 czerwca 2014
dniach 20-21 czerwca odbyła się  Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
Pielgrzymka była wyrazem wdzięczności za kanonizację dwóch wielkich papieży – św. Jana XXIII i św. Jana Pawła II. Na Jasną Górę przybyło kilka tysięcy osób oraz delacje AK z Ukrainy, Włoch i Wielkiej Brytanii .

( fotografie  nahttp://stefanwieczorek.blogspot.com/2014/06/fotoreportaz-z-ogolnopolskiej.html  )


Jasnogórska część spotkania rozpoczęła się w piątek Apelem i nocnym czuwaniem w Kaplicy Matki Bożej. W sobotę tradycyjnie pielgrzymi zgromadzili się najpierw w Archikatedrze. Przybyłych powitał metropolita częstochowski abp Wacław Depo oraz Halina Szydełko, prezes Zarządu KIAK. Słowo do zebranych wypowiedział także krajowy asystent kościelny Akcji Katolickiej bp Marek Solarczyk, który dokonał  wręczenia medali „Za dzieło apostolstwa. Medale otrzymali honorowi goście uczestniczący w pielgrzymce: Maria Grazia Tibaldi; sekretarz Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej z Rzymu oraz ks. dr Jacek Uliasz, dyrektor Instytutu Teologicznego ze Lwowa, a zarazem asystent kościelny Akcji Katolickiej archidiecezji lwowskiej . 

Następnie rozpoczął się przemarsz na Jasną Górę, gdzie o godz. 11.30 na Szczycie została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bpa Marka Solarczyka.
W homilii bp Marek 
Solarczyk zachęcał do bycia świadkami wiary w zwykłym, codziennym życiu.  http://www.jasnagora.com/multimedia/news_audio_nowe/21342.mp3

DIAK w Orzeszu Zawiści


W dniu 14 czerwca 2014 r. kolejne spotkanie DIAK odbyło sie w Orzeszu Zawiści  w parafii pw. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela.
( foto w galerii)
W pięknym nowym kościele p.w. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Orzeszu-Zawiści, przybyłych na spotkanie członków DIAK powitał ks. Proboszcz Edward Kopka, który przedstawił historię powstania nowej parafii i kościoła w Zawiści. Mszy Świętej celebrowanej przez naszego Asystenta Kościelnego ks. Piotra Rożyka, towarzyszyły wystawione na ołtarzu relikwie Świętego Papieża Jana XXIII, które w ostatnim czasie zostały podarowane tutejszej parafii. W wygłoszonej homilii ks. Piotr starał się nam uświadomić, jak ważną sprawą jest nasze powołanie do służby w Akcji Katolickiej.

Spotkanie członków DIAK odbyło się w auli pobliskiej szkoły podstawowej, podczas którego Prezes Pan Czesław Pryszcz przedstawił obfitą w różne inicjatywy działalność swojego POAK. Godne naśladowania są organizowane przez AK cyklicznie „Spotkania z Kulturą” oraz „Spotkania z ciekawymi ludźmi”. Parafia gościła u siebie byłego Kapelana Ojca Świętego Benedykta XVI  ks. Jana Nowakowskiego, Marka Czarneckiego z prelekcją „Prawo Boże, a prawo naturalne”, Panią Dorotę Seweryn – współpracownicę ks. Franciszka Blachnickiego, która przybliżyła działalność Sądu Biskupiego, Pana Czesława Ryszkę – autora książki „Godzina Fatimy”, Posłankę Panią Marię Nowak, ks. Jaklewicza z „Gościa Niedzielnego”, Dziekana Rajncholda Szytko – z wykładem o Bożogrobowcach. W ramach ekumenicznej współpracy z Kościołem Ewangelickim, w zorganizowanej Konferencji uczestniczył Ksiądz Proboszcz Parafii Ewangelickiej w Zawiści. Imponująca dla słuchaczy była również ilość oraz różnorodność organizowanych pielgrzymek parafialnych do różnych miejsc kultu religijnego w kraju i za granicą. POAK podejmował wiele działań na rzecz Misji: zbiórka zużytych telefonów komórkowych, okularów i znaczków. Pod patronatem AK odbyło się Dyktando Miasta Orzesze , konkursy literackie, Turniej tenisa stołowego oraz rajdy rowerowe.   Ponadto POAK zorganizował konkurs malarski, rzeźby i fotografii oraz wystawę misyjną i wystawę o ks. F. Blachnickim. Wszystkie działania i podejmowane inicjatywy są dokumentowane w Kronice POAK w Zawiści.
Po prezentacji  wykład wygłosił ks. Piotr Rożyk  Asystent Kościelny AK

niedziela, 8 czerwca 2014

Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasną Górę

W dniu 21 czerwca br. odbędzie się Ogólnopolska  Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Wzorem lat ubiegłych, tegoroczną pielgrzymkę rozpoczniemy w Katedrze Częstochowskiej, by następnie przejść w uroczystej procesji pod szczyt Jasnej Góry i tam kontynuować naszą modlitwę i refleksję. W tym roku nasze spotkanie z Jasnogórską Panią będzie również wyrazem wdzięczności za kanonizację dwóch wielkich papieży – Jana XXIII i Jana Pawła II. Podczas Eucharystii odnowimy przyrzeczenie Chrztu św. – prosimy zabrać świece.

Mamy nadzieję gościć na naszej pielgrzymce panią Marię Grację Tibaldi z Rzymu – Sekretarza Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej oraz przedstawicieli Akcji Katolickiej z Wielkiej Brytanii, Ukrainy a także Rumunii.
W przeddzień pielgrzymki, w dn. 20 czerwca odbędzie się konferencja pt. ”Zło dobrem zwyciężaj”, na którą serdecznie zapraszam.
Oczekując na spotkanie łączę wyrazy szacunku
Halina SzydełkoPrezes Zarządu Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej
Warszawa, 16 maja 2014 r.
 ——————————————————————————————- 
PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJCzęstochowa, 20-21.06.2014 r.
20  czerwca – piątek
Konferencja „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”  – Wyższe Seminarium Duchowne (ul. św. Barbary 41)
16.00 otwarcie konferencji:
Halina Szydełko, Prezes Zarządu KIAK,
Bp Marek Solarczyk, Asystent Krajowy
16.15 
„Cywilizacja miłości odpowiedzią na cywilizację śmierci” – dr hab. prof. UKSW Maria Ryś„Budujemy dialog – uwarunkowania dobrej komunikacji interpersonalnej” – dr Paweł Kwas (UKSW)
Dyskusja 
21.00Apel Jasnogórski – Kaplica Matki Boskiej – Bp Marek Solarczyk
Nocne czuwanie (prowadzi Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej)
 21 czerwca – sobota
9.00       Katedra– Słowo pasterskie Abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego– słowo p. H. Szydełko
– słowo Bp. M. Solarczyka - wręczenie medali „ Za dzieło apostolstwa” 
- wystąpienia zaproszonych gości
10.15 – przejście na Jasną Górę
11.15  - powitanie na Szczycie Jasnogórskim
11.30 – Msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem i z kazaniem Bp. Marka Solarczyka Krajowego Asystenta Akcji   Katolickiej

 Nie dopuścić do bluźnierstwa.

To nie pierwsza próba prezentacji pseudo – sztuki, której jedynym celem jest  pokazanie bluźnierczych treści, godzenie w wartości chrześcijańskie i  świadome obrażanie uczuć religijnych osób wierzących. Stało się już pewną smutną praktyką, że brak talentu i pomysłu artystycznego zastępuje się antyreligijną prowokacją licząc na wywołanie sensacji i tani poklask środowisk lewackich i antykościelnych.
Zwracamy się  do wszystkich z apelem o bojkot tej imprezy, a także o przesyłanie protestów na adres organizatorów festiwalu,  samorządowych władz Poznania oraz ministra kultury, którzy są sponsorami tego żałosnego widowiska.
Fundacja Malta – office@malta-festival.pl,
Urząd Miasta Poznań – prezydent@um.poznan.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – minister@mkidn.gov.pl.
Halina Szydełko, Prezes Zarządu KIAK