czwartek, 18 września 2014

XI PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

DO BAZYLIKI p.w. ŚW. WOJCIECHA W MIKOŁOWIE.


W roku 2014 członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej wraz ze swoim Asystentem Kościelnym ks. Piotrem Rożykiem pielgrzymowali do Bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie. Jest to miejsce niezwykłe, gdzie kult  św. Wojciecha, Patrona Akcji Katolickiej jest w szczególny sposób obecny. Znajdują się tutaj dwa kościoły pod Jego wezwaniem – nowy parafialny i stary zabytkowy kościół filialny, któremu dołączono w latach 60-ych XX wieku, jako drugiego patrona Matkę Boską Śnieżną, czczoną w tym wizerunku przez mikołowian jako Matkę Boską Mikołowską. Ten święty Biskup i Męczennik jest również Patronem miasta Mikołowa, na rynku którego znajduje się Jego pomnik.
Zgromadzonych w bazylice pielgrzymów powitał Proboszcz parafii ks. dr Mirosław Godziek, który przedstawił ogólny zarys historyczny kultu św. Wojciecha oraz  mikołowskich świątyń pod Jego wezwaniem.
 Po wystąpieniu ks. Proboszcza, uformowała się procesja, w której uczestniczył poczet sztandarowy AK i wniesione zostały relikwie św. Wojciecha. Główny Celebrans Mszy św. ks. Piotr Rożyk wraz z asystą przystąpił do ołtarza, gdzie sprawował Eucharystię w intencji wszystkich obecnych i nieobecnych oraz za zmarłych członków Akcji Katolickiej.

Fotografie w galerii

poniedziałek, 15 września 2014

V JARMARK ŚWIĘTYCH FILIPA I JAKUBA W ŻORACHW pierwszą sobotę września, miał miejsce piąty już Jarmark św. Filipa i Jakuba. Organizatorzy wydarzenia (Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i grupy działające przy parafii oraz Rady Dzielnic 700-lecia, Korfantego, Śródmieście i Zachód oraz MOK) włożyli naprawdę sporo pracy, a także serca, by wszystko było zapięte na ostatni guzik.
Tego dnia każdy uczestnik mógł poczuć się jak obywatel średniowiecznego miasteczka. Naprzeciw kościoła ustawione zostały kramy z najróżniejszymi wyrobami, obsługiwały je panie odziane w starodawne stroje, natomiast w tle brzmiała spokojna, średniowieczna muzyka. Na straganikach można było znaleźć tradycyjnie już ciasta parafian, wypiekane tylko raz w roku specjalnie na tą okazję ciasto św. Filipa i Jakuba, mięsiwa z rusztu, żurek, chleb ze smalcem, napoje, pamiątki, domowe przetwory, zioła św. Franciszka, a także książki, które rozchodziły się jak ciepłe bułeczki.

piątek, 12 września 2014

VII ARCHIDIECEZJALNY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR PREZESA AKCJI KATOLICKIEJ


1
Organizator
Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej                    
2
Cel turnieju
Popularyzacja sportu szachowego w parafiach archidiecezji katowickiej
Rywalizacja sportowa pomiędzy parafiami.
3
Termin
Sobota  22.11. 2014 r.,  godz. 10.00
4
Miejsce zawodów
Parafia p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie.
5
Warunki uczestnictwa
a) Na etapie archidiecezjalnym w Turnieju, z każdej parafii, może brać udział jeden zawodnik
    zwycięzca z każdej z kategorii: dzieci, młodzież oraz open.    
b) Zgłoszenia uczestników rozgrywek finałowych do dnia 15 listopada 2014r,             
    telefonicznie –  nr tel.  507 137 691; e-mail: jerzykarmanski@interia.pl
    W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, miejscowość, parafię.
c) Przybycie na miejsce zawodów i potwierdzenie zgłoszenia od godz. 9.45                            
a)                      w dniu  rozgrywek. Posiadanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.
d) Za przeprowadzenie eliminacji na poziomie parafii odpowiedzialni są prezesi POAK.
6
System rozgrywek i tempo gry
Zasady gry zostaną podane w dniu przeprowadzania rozgrywek finałowych, po ustaleniu  liczby uczestników.
7
Nagrody
Puchar prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Nagrodzone będzie również II i III miejsce w każdej z kategorii.
Termin i miejsce uroczystego wręczenia pucharów zostanie podana w dniu rozgrywek finałowych.
8.
Postanowienia końcowe
W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest prezes POAK delegujący swego reprezentanta.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz możliwość zmian w regulaminie.

Konkurs literacki                        Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XIV edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej oraz przez Akcję Katolicką w Polsce we współpracy z TVP S.A. Konkurs Ogólnopolski:
„Napisz błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”
Celem konkursu jest:
>        przybliżenie postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka             
       – w 30 rocznicę jego męczeńskiej śmierci,
>        kształtowanie postaw chrześcijańskich i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na przykładzie życia   i działalności duszpasterskiej bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
>        rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,
>        wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
>        kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,
>        kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.

Regulamin konkursu
•      w Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w następujących 
kategoriach:
-           Szkoły Podstawowe - klasy I - III;
-           Szkoły Podstawowe - klasy IV - VI;
-           Gimnazja
-           Szkoły średnie
•      można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych szkół, w każdej grupie wiekowej;
>        do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną z następującymi informacjami: imię i nazwisko oraz wiek autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę POAK lub parafii,
>        pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie,
>        prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania,
>        prace należy przesłać w formie  wydruku komputerowego na adres organizatora, praca nie powinna przekraczać 4 stron formatu A-4 (interlinia 1,5; czcionka 12; margines lewy 2,5 cm);
•      dopuszczalne są wszelkie formy literackie.
Terminy poszczególnych etapów:
>        etap szkolny: do 19 października 2014 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);
>        etap archidiecezjalny: do 30 października 2014r. – dostarczenie trzech najlepszych prac z każdej grupy wiekowej ze szkoły do Biura DIAK w Katowicach,
>        etap ogólnopolski: po trzy najlepsze prace w każdej grupie wiekowej będą przesłane z archidiecezji do Instytutu Krajowego Akcji Katolickiej w terminie do 5 listopada 2014r. rozstrzygnięcie –  24 listopada 2014r.
Prace należy nadsyłać na adres:
1.       Prace należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, ul. Jordana 39,                 40-951 Katowice –  do dnia 30.X.2014r.
2.       Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie (decyduje data stempla pocztowego).
Skład komisji, oceniającej:
•      w skład komisji oceniającej wchodzą nauczyciele- poloniści.
Nagrody:
>       Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
>       Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
>       Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.
O miejscu i terminie wręczenia nagród i dyplomów laureaci zostaną powiadomieni pisemnie przez Organizatora.
Uwagi końcowe:
>       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
>       Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej: www.katowice.ak.org.pl

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!

Pielgrzymka biegowa

Biegli od św. Michała do Matki Bożej a potem do Babci…
Pielgrzymka biegowa "Śladami św.Jana Pawła II po Ojczystej ziemi z Michałkowic na Górę św. Anny odbyła się 6.09. 2014r. Po rozesłaniu przez proboszcza ks. E.Kurpasa w kościele parafialnym, biegacze wyruszyli na 1-szy odcinek do Piekar Śl. Tam dołączyli do swoich kolegów przy pomniku św. Jana Pawła II. Wspólna modlitwa i błogosławieństwo były znakiem dalszego biegu dla sztafety męsko-żeńskiej. W ten sposób mijaliśmy: w Piekarach - Kopiec Wyzwolenia, potem Radzionków, dzielnice Bytomia - Zabrza - do Gliwic na lotnisko. Przed obeliskiem upamiętniającym pobyt św.Jana Pawła II w 1999r., zapalono znicze i była cicha osobista modlitwa.
Bogata w fotografie relacja na stronie 

poniedziałek, 1 września 2014

Pielgrzymka Akcji Katolickiej
                                                                                                                    Katowice, dn. 27.08.2014r.
Zaproszenie

                       Zapraszamy członków i sympatyków Akcji Katolickiej na XI Archidiecezjalną Pielgrzymkę Akcji Katolickiej, która odbędzie się w dniu 13 września 2014 r.. Pielgrzymować będziemy do Bazyliki p.w. św. Wojciecha w Mikołowie, plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2.                Św. Wojciech jest głównym patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Pragniemy zawierzyć Jego opiece Członków naszego Stowarzyszenia i prosić o potrzebne każdemu z nas łaski.
Poniżej przedstawiamy program pielgrzymki.


 PROGRAM

XI Pielgrzymki Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej do Bazyliki p.w. św. Wojciecha w Mikołowie w dniu 13.09.2014r.

10.00. Powitanie pielgrzymów -  ks. dr Mirosław Godziek.
10.10.- Msza św. z homilią. Akt zawierzenia Akcji Katolickiej Św. Wojciechowi
11.15 - Poczęstunek
12.00.- Historia Bazyliki p.w. św. Wojciecha w Mikołowie.
12.30.- „Wierzę w Syna Bożego”. – ks. Piotr Rożyk – archidiecezjalny asystent kościelny Akcji Katolickiej.
13.00.- Informacje z życia Akcji Katolickiej.
·         Wręczenie Dyplomów „Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej”.
·         Ogłoszenie  tematów i terminów przeprowadzenia XIV Konkursu Literackiego oraz VII Turnieju Szachowego o Puchar Prezesa Akcji Katolickiej. Rozdanie plakatów.
14.00. - Nabożeństwo różańcowe. Błogosławieństwo sakramentalne.
 Zakończenie pielgrzymki.