czwartek, 18 września 2014

XI PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

DO BAZYLIKI p.w. ŚW. WOJCIECHA W MIKOŁOWIE.


W roku 2014 członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej wraz ze swoim Asystentem Kościelnym ks. Piotrem Rożykiem pielgrzymowali do Bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie. Jest to miejsce niezwykłe, gdzie kult  św. Wojciecha, Patrona Akcji Katolickiej jest w szczególny sposób obecny. Znajdują się tutaj dwa kościoły pod Jego wezwaniem – nowy parafialny i stary zabytkowy kościół filialny, któremu dołączono w latach 60-ych XX wieku, jako drugiego patrona Matkę Boską Śnieżną, czczoną w tym wizerunku przez mikołowian jako Matkę Boską Mikołowską. Ten święty Biskup i Męczennik jest również Patronem miasta Mikołowa, na rynku którego znajduje się Jego pomnik.
Zgromadzonych w bazylice pielgrzymów powitał Proboszcz parafii ks. dr Mirosław Godziek, który przedstawił ogólny zarys historyczny kultu św. Wojciecha oraz  mikołowskich świątyń pod Jego wezwaniem.
 Po wystąpieniu ks. Proboszcza, uformowała się procesja, w której uczestniczył poczet sztandarowy AK i wniesione zostały relikwie św. Wojciecha. Główny Celebrans Mszy św. ks. Piotr Rożyk wraz z asystą przystąpił do ołtarza, gdzie sprawował Eucharystię w intencji wszystkich obecnych i nieobecnych oraz za zmarłych członków Akcji Katolickiej.

Fotografie w galerii


 W wygłoszonej  homilii ks. Asystent rozważał słowa czytanej Ewangelii  / Łk. 6, 43-49 /. Rozpoczął od stwierdzenia, że w naszym działaniu uwidacznia się zawartość naszego serca. Tak, jak po owocach możemy rozpoznać drzewo, tak też po czynach można rozpoznać serce człowieka. Kapłan nawiązał do filozofii św. Augustyna, który pisał o „państwie Bożym” i „państwie ziemskim”.  „Państwo ziemskie” dotyczy ludzi żyjących wg ciała, skupionych tylko na swym życiu doczesnym, kierujących się miłością własną, posuniętą często aż do pogardy Boga. Natomiast „państwo Boże” dotyczy ludzi nawróconych, odrzucających egoizm, kierujących się w swym postępowaniu miłością Boga i Jego Słowem, dla których celem jest  zbawienie - osiągnięcie szczęścia wiecznego. Nasze życie jest nieustannym zmaganiem się z tym, by nasze słowa pokrywały się z czynami. Kapłan podkreślił, że czytany fragment Ewangelii jest refleksją wypływająca z nauczania Jezusa, iż nie możemy służyć Bogu i mamonie. Tylko Bóg ma być dla nas wartością najwyższą. Żyjemy w stanie ciągłej walki pomiędzy dobrem i złem. Wydajemy dobre, ale też i złe „owoce”. Potrafimy wspinać się na najwyższe stopnie heroizmu jeśli chodzi o wiarę, ale też potrafimy być antyświadkami swej wiary. Granica pomiędzy „państwem Bożym”, a „państwem ziemskim” jest płynna., więc winniśmy budować swe życie na mocnym fundamencie - na „Skale”, którą jest Jezus Chrystus. Często nasze czyny rozmijają się ze słowami, które wypowiadamy. Mówimy z wiarą : „Jezu, ufam Tobie.”, a czy do końca potrafimy zawierzyć Bogu, który jako jedyny jest gwarantem naszej szczęśliwej wieczności? Kapłan zwrócił się z prośbą do pielgrzymów Akcji Katolickiej, by chcieli budować swe życie na „Skale” Słowa Bożego, czyniąc więcej dobra niż zła, by to co w ustach, było zawsze w ich sercu, a to zamieni się w szczęście wieczne.
 W modlitwie wiernych, proszono o potrzebne łaski dla działań podejmowanych przez AK oraz o pokój na świecie. Polecano Bogu prześladowanych Chrześcijan w Iraku oraz walczącą o wolność Ukrainę. W procesji z darami ofiarnymi przedstawiciele AK przynieśli dużą świecę dla Matki Boskiej Mikołowskiej, którą nasz Asystent złożył u stóp jej cudownego wizerunku, a także chleb, winogrona, hostie oraz ampułki z winem i wodą.
Na zakończenie uroczystej Eucharystii Asystent Archidiecezjalny AK ks. Piotr Rożyk dokonał Aktu zawierzenia Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej przez wstawiennictwo św. Wojciecha. Po końcowym błogosławieństwie, zgromadzeni w bazylice pielgrzymi, z czcią ucałowali relikwie swego Patrona św. Wojciecha, a następnie przeszli do auli parafialnej na poczęstunek, po którym ks. Dariusz Grodoń przedstawił zebranym bardzo ciekawą historię Bazyliki p.w. św. Wojciecha w Mikołowie.

„Wierzę w Syna Bożego” – tak zatytułował swój wykład  Asystent AK ks. Piotr Rożyk. Na wstępie rozdał teksty i zaproponował zebranym naukę piosenki religijnej „Dzielmy się wiarą jak chlebem”.  Wykład rozpoczął od zestawienia słów: :Wiara” i „Syn Boży”. Modlimy się: „Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego ... i w Jezusa Chrystusa Syna Jego Jedynego ...”, tzn. wierzymy, że Bóg istnieje i jest żywy. On poprzez cuda objawiał się człowiekowi i powiedział: „Ja jestem, który jestem”. Dajemy ufność Bogu, którego nie widzimy, ale Go uznajemy. Dając wiarę Bogu i nawiązując z Nim kontakt, wywyższamy sami siebie. Kapłan wymienił 3 stopnie Wiary: 1 - wierzę w Boga; 2 - wierzę w Słowo Boga;  3 - zawierzam swe życie Bogu. Zapowiedzią przyjścia Syna Bożego jest cały Stary Testament, a Nowy Testament jest konsekwencją przyjścia Zbawiciela. Oczekujemy Jego powtórnego przyjścia w Chwale, bo On stanowi centrum teorii zbawienia.
 Aby uwierzyć w Jezusa Chrystusa, trzeba Go bliżej poznać, trzeba doświadczyć Jego mocy w swoim życiu, zaprzyjaźnić się nawiązując z Nim kontakt. Każdy osobiście musi przekonać się i odkryć, kim On jest (tzw. sekret mesjański) i  uczynić Mu osobiste wyznanie wiary. Wiara, której zalążek otrzymaliśmy na Chrzcie św. jest czynem człowieka, ale też łaską od Boga. Trzeba ciągle ją rozwijać. Kapłan postawił pytanie retoryczne: „- Czy Syn Boży znajdzie wiarę na ziemi, gdy powtórnie przyjdzie, bo ochrzczonych wielu, a idących za nim ...?”
Pan Bóg daje człowiekowi predyspozycje do tego, by wiara w nim się obudziła. On przecież  powiedział do swych uczniów: „Jestem Drogą, Prawą i Życiem.”, „Nie bój się – wierz tylko.”, „Nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym.”, „- Wiara cię uzdrowiła.”  To od wiary człowieka Jezus uzależnia to, co dzieje się w jego życiu. Zarzucał swym uczniom brak wiary lub małą wiarę, ale też wychwalał tych wielkiej wiary. Wiara nasza ciągle narażona jest na zwątpienie i na utratę, i sami świadomi jesteśmy swej słabości. Dlatego potrzebujemy modlitwy – my, a nie Bóg, aby wiara w nas mogła się rozwijać. Wiara pociąga za sobą moralność, nasz sposób życia jako świadka Chrystusa. Wiara umacnia się wtedy, gdy jest przekazywana, gdy się nią dzielimy z innymi ludźmi. Kapłan poprosił: „Dzielcie się wiarą jak chlebem!”  i kończąc swe wystąpienie zaintonował pieśń: „Dzielmy się wiarą jak chlebem...”

            Pan Prezes Jerzy Karmański przekazał aktualne informacje z życia Akcji Katolickiej. Poinformował o tematyce i terminach przeprowadzenia Ogólnopolskiego XIV Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego oraz VII Turnieju Szachowego o Puchar Prezesa Akcji Katolickiej. Rozdano plakaty.
Skarbnik -  p. Aleksandra Duda przypomniała o uregulowaniu zaległych składek oraz o możliwości nabycia nowego Biuletynu AK i materiałów formacyjnych.

Podano terminy najbliższych spotkań DIAK:                                                                              11 październik 2014 – Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach
8 listopad 2014 – Niedobczyce – Zebranie Rady DIAK
10 stycznia 2015 – Parafia św. Barbary w Boguszowicach Os.- spotkanie opłatkowe.

            Uczestnicy pielgrzymki udali się do zabytkowego starego Kościoła p.w. św. Wojciecha i Matki Boskiej Mikołowskiej, gdzie czekał już na nich Proboszcz ks. dr Mirosław Godziek. Przedstawił zebranym historię tego sakralnego obiektu, zwracając uwagę na najcenniejsze zabytkowe elementy wystroju kościoła, przybliżył historię kultu Matki Boskiej Mikołowskiej. Tu przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy, pod przewodnictwem Asystenta Księdza Piotra, część bolesną Różańca świętego. Błogosławieństwo sakramentalne zakończyło nasze modlitewne czuwanie u Matki Boskiej Mikołowskiej i św. Wojciecha.
Dziękujemy naszemu Asystentowi Księdzu Piotrowi za ubogacenie nas Słowem Bożym, za modlitwę i wspólne pielgrzymowanie. Dziękujemy za obecność wśród nas byłemu Asystentowi Kościelnemu AK – ks. dr Piotrowi Szołtysikowi. Serdeczne „Bóg zapłać” kierujemy w stronę Księdza Proboszcza Mirosława oraz księży z mikołowskiej parafii za  ich życzliwość dla AK. Za czuwanie nad stroną organizacyjną pielgrzymki podziękowania składamy Panu Prezesowi Jerzemu Karmańskiemu.           
                                                                                               Szczęść Boże!Maria Rączka  - POAK Boguszowice Os.