niedziela, 5 października 2014

Parafialne Spotkania z Kulturą organizowane POAK Orzesze Zawiść                                                      

Już po raz piąty Akcja Katolicka w Orzeszu zorganizowała Parafialne Spotkania z Kulturą  w celu uczczenia konsekracji naszego kościoła. Tym razem  program nasz dotyczył - Roku Rodziny jaki w bieżącym roku przeżywamy w naszej archidiecezji. Zorganizowaliśmy w piątek 26 września rodzinną wycieczkę do bardzo ważnego zakładu w naszym mieście jakim jest  Huty Szkła. Uczestnicy wycieczki zostali oprowadzeni po całym zakładzie i zapoznali się z metodą wytwarzania naczyń szklanych w orzeskiej Hucie Szkła.. Jesteśmy wdzięczni  dyrekcji Huty Szkła za wyrażenie zgody na zwiedzenie tego zakładu. Mieliśmy okazję poznania kultury pracy w nowoczesnym  zakładzie . W sobotę 27 września na nasze zaproszenie przyjechali do naszej parafii znani i cenieni organizatorzy rekolekcji dla małżonków oraz dla kandydatów do małżeństwa Państwo Teresa i Eugeniusz Maliccy, którzy wraz ks. prałatem  Stanisławem Puchałą  od ponad trzydziestu lat takie rekolekcje organizują u ojców Jezuitów w Czechowicach Dziedzicach. Wygłosili oni w naszym kościele bardzo interesujący wykład  p.t. Rodzina Fundamentem Naszej Wiary, w którym omówili  na jakie zagrożenia jest narażona rodzina w dzisiejszych czasach i co należy robić i jak się zachowywać by wspólnie pokonywać istniejące problemy a także by dotrzymać przysięgi małżeńskiej złożonej podczas naszego ślubu. Ks. Puchała zachęcał by swoje sprawy poświęcać Bogu,  rozmawiać ze sobą i  nie  kończyć dnia bez pojednania  a nad naszym gniewem nie zachodziło słońce. Państwo Teresa i Eugeniusz Maliccy za swoją wspaniałą działalność  w naszej archidiecezji zostali odznaczeni w tym roku przez arcybiskupa Wiktora Skworca medalem  LUX ex Silesia a z ich pomocy do tej pory skorzystało wiele tysięcy małżeństw oraz narzeczonych. Zachęcali oni razem z ks. Puchałą obecnych ludzi w kościele do wzięcia udziału w prowadzonych przez nich rekolekcjach. Niedziela 28 września była kolejnym dniem  gdzie realizowany był program Parafialnych Spotkań z Kulturą. Po popołudniowej mszy zebrani w kościele ludzie mogli wysłuchać  koncertu zaproszonego przez naszego  Proboszcza Edwarda Kopkę organisty z bazyliki w Panewnikach  Łukasza Kurpasa. Oprócz muzyki poważnej znanych europejskich kompozytorów obecni w kościele ludzie mogli pośpiewać sobie popularne pieśni oazowe a spotkanie prowadził nasz proboszcz. W ramach Parafialnych Spotkań z Kulturą  w niedzielę 5 października do naszej parafii został zaproszony również diecezjalny opiekun Duszpasterstwa Rodzin ks. dr Marian  Wandrasz, który w swoich kazaniach podczas każdej mszy zwracał uwagę  na ważne zadanie  jakie stoi przed każdą rodziną. Tegoroczne hasło na przeżywany obecnie  Rok Rodziny w naszej archidiecezji „ Rodzina Miłością Wielka”  nawołuje by wszyscy jej członkowie  dbali o dobrą atmosferę w każdej rodzinie. Obowiązkiem rodziców jest zapewnić obok wykształcenia prawidłowy rozwój swoich dzieci w tym również właściwe wychowanie w wierze a wspólna modlitwa i uczęszczanie na mszę do kościoła tę wiarę umacniają. Rodzice swoją postawą powinni dawać przykład  dzieciom jak  dbać o wzajemne relacje choć jest to czasem bardzo trudne zwłaszcza jak jeden z małżonków jest długo poza domem. Zbyt wielka pogoń za sławą, nadmiernym bogactwem, czy inną działalnością, która przysłania własną rodzinę również nie sprzyja wzajemnym relacjom  w rodzinie. Przykładem dla nas wszystkich niech będzie Święta Rodzina, która mimo wielu trudności , niebezpieczeństw  i ubóstwa jakie musiała znosić była ze sobą bardzo zjednoczona i wypełniona miłością.  Dziękujemy ks. dr Wandraszowi za przyjazd do naszej parafii i głoszenie kazań, które  były dla nas ważną wskazówką jak żyć w dzisiejszych trudnych czasach .

Czesław  Pryszcz.