poniedziałek, 28 września 2020

SPOTKANIE RADY DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W NIEDOBCZYCACH, w dniu 26 września 2020r.

 

 Po kilku miesiącach reżimu sanitarnego, związanego z pandemią koronawirusa i zakazem organizowania zgromadzeń, członkowie Rady DIAK spotkali się w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach. Zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa (maseczki, dezynfekcja rąk, dystans fizyczny), uczestnicy spotkania zgromadzili się w kościele, gdzie ks. Proboszcz Stanisław Kołodziej serdecznie powitał Asystenta Archidiecezjalnej Akcji Katolickiej ks. Krzysztofa Brachmańskiego, prezesa DIAK  p. Jerzego Karmańskiego oraz wszystkich przybyłych na spotkanie prezesów POAK.

 

 https://nspj-niedobczyce.pl/diecezjalne-spotkanie-akcji-katolickiej/

. Spotkanie rozpoczęło się jak zawsze mszą świętą, sprawowaną przez naszego Asystenta w intencji AK. Uroczystą oprawę mszy świętej przygotował miejscowy POAK. Homilię wygłosił Archidiecezjalny Asystent  ks. Krzysztof Brachmański. Rozpoczął nawiązaniem do słów czytanego Psalmu Responsoryjnego (Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17): „ Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką!” – dodał: „…i jesteś nam ucieczką.” To piękna modlitwa człowieka skierowana do Boga z prośbą: „Wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj”. Jeśli cokolwiek czynić będziemy bez uwzględnienia działania Boga, to nic z tego nie będzie. My członkowie Akcji Katolickiej łączymy naszą akcję jako  działanie, z Panem Bogiem.  Trzeba zapytać : – Co zrobić, by być skuteczniejszym w tej akcji w dzisiejszej sytuacji Kościoła? – Co zrobić, aby misja nasza była skuteczniejsza? Kapłan przywołuje tu słowa Ojca św. Franciszka, który w czasie pielgrzymki do Brazylii stwierdził, że Kościół może rozrastać się poprzez przyciąganie innych swoim świadectwem życia. Świadectwo życia członków Akcji Katolickiej może pomóc nam w realizacji naszej misji. Ta świadomość nakazuje  zajrzeć w siebie, a to ma nastąpić w czasie naszych spotkań formacyjnych, takich jak to dzisiejsze. Życie wewnętrzne, życie duchowe człowieka odgrywa tu zasadniczą rolę. „Dobroć Pana Boga naszego, niech będzie nad nami” – tylko uwzględnienie Bożego działania i współpraca z Łaską Bożą mogą nasze życie wewnętrzne ubogacić i pomóc w realizacji misji. Kapłan stwierdził, że obecnie w różnych grupach formacyjnych Kościoła mamy coraz większy kryzys życia wewnętrznego. Tezy, sprawdzone prawdy, przekształcane są w pytania, czy to teza, czy prawda. Zatem postawić musimy sobie pytanie, czy my członkowie AK mamy taki kryzys życia wewnętrznego, czy tracimy Bożego Ducha, wyziębiamy się, jaka jest kondycja naszego ducha. Jeśli członek AK jest wewnątrz pusty, to wokół niego jest pustka. Kapłan przywołał kolejne słowa Psalmu: „ I wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj” i postawił 3 pytania retoryczne:  - Czy twoja wiara cię kosztuje? – Czy Twoje życie wewnętrzne cię kosztuje? -  Czy twoje zaangażowanie w Akcję Katolicką cię kosztuje? Wyjaśnił, że jeśli wszystko przychodzi łatwo, to się tylko „ślizgamy”, bo to co wartościowe zawsze kosztuje. Zwrócił uwagę na wartość modlitwy, która kosztuje, by świadomie pobożnie się modlić i która jest najlepszym termometrem naszego życia wewnętrznego. Modlitwą swoją możemy nawrócić i przyciągnąć więcej ludzi niż poprzez różne podejmowane akcje. Ważne jest powiedzenie sobie prawdy w tym temacie - Czy Twoja akcyjność katolicka cię kosztuje? Kapłan zakończył swą homilię powtarzając słowa Psalmu: „Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami” i niech wspiera dzieło rąk naszych – dzieło Akcji Katolickiej. Po błogosławieństwie odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, przygotowana przez miejscowy POAK. Piękną i wzruszającą modlitwę adoracyjną odczytała członkini Parafialnego Oddziału. Po końcowym błogosławieństwie uczestnicy spotkania przeszli do sali parafialnej, gdzie przygotowano dla wszystkich ciepły poczęstunek. Prezes DIAK, p. Jerzy Karmański podziękował obecnemu na sali ks. Proboszczowi oraz prezesowi POAK , p. Andrzejowi Kuli za bardzo życzliwe przyjęcie członków Rady DIAK i poprosił p. Andrzeja o dokonanie prezentacji działalności swojego oddziału AK. Multimedialna prezentacja była potwierdzeniem różnorakiej działalności POAK. Do najważniejszych działań należą: coroczne organizowanie noworocznych bezalkoholowych bali charytatywnych, pielgrzymki dla niepełnosprawnych, starszych i chorych, odwiedziny parafian w Domu pomocy Społecznej, kolędowanie po domach parafian na rzecz Misji, nagranie filmu o Ance Kwiotek – typowanej przez parafian do grona osób świętych, wydanie albumu o Ance Kwiotek, upamiętnianie rocznic Powstań Śląskich poprzez składanie kwiatów pod pomnikiem, prowadzenie zbiórki na nowy sztandar parafialny z okazji 100-lecia parafii NSPJ. Pan Andrzej Kula podziękował swoim członkom POAK za ich aktywność i stałą dyspozycyjność do realizacji zadań. W godzinie południowej odmówiono wspólnie modlitwę „Anioł Pański”, po czym rozpoczęły się obrady Zwyczajnego Zebrania Rady DIAK Archidiecezji Katowickiej. Przebieg obrad i podjęte uchwały zawarte są w Protokole Rady DIAK nr 2/2020. Po skończonych obradach wspólnie odmówiono dziesiątkę Różańca Świętego. Prezes Jerzy Karmański podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zakończył obrady.


  Uczestnicy spotkania wyrażają wdzięczność księdzu proboszczowi Stanisławowi Kołodziejowi oraz członkom POAK za przygotowanie spotkania, gościnę i okazywaną nam serdeczność. Naszemu Asystentowi ks. Krzysztofowi dziękujemy za obecność wśród nas i za troskę o naszą formację. Dziękujemy Prezesowi, p. Jerzemu Karmańskiemu za merytoryczne przygotowanie Zebrania i czuwanie nad realizacją harmonogramu spotkania. Bóg zapłać wszystkim, którzy przybyli do Niedobczyc, by uczestniczyć w tym formacyjnym spotkaniu. Szczęść Boże!  

 

Maria Rączka – Zarząd DIAK 

niedziela, 27 września 2020

Modlitwa Adoracyjna Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej Niedobczyce, 26 września 2020r.

 

Modlitwa Adoracyjna Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

Niedobczyce, 26 września 2020r.

 

 

 1. Panie Jezu Chryste, klęczą przed Tobą przedstawiciele Akcji Katolickiej z całej Archidiecezji Katowickiej. Spotykamy się z Tobą Panie raz w miesiącu, w kolejnych parafiach. Jesteśmy teraz w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku – Niedobczycach. Patrząc na Ciebie obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz na Twój  wizerunek na pięknym obrazie Twego Serca, przywołujemy słowa psalmisty:

Dusza nasza oczekuje Pana,

On jest naszą pomocą i tarczą .

Panie, niech nas ogarnie Twoja  Łaska

Według nadziei, którą pokładamy w Tobie

 1. Panie Jezu Chryste , tyle ważnych i dramatycznych spraw dzieje się wokół nas. Tylu chrześcijan w różnych miejscach świata oddaje życie za wiarę w Ciebie, tylu wrogów usiłuje przeforsować swoje poglądy, przedstawiając ogromne zło w pięknych opakowaniach dobrego, tyle wojen toczy się w różnych zakątkach świata. Daj nam Jezu siłę i odwagę, abyśmy umieli reagować na to wszystko w najbardziej właściwy dla chrześcijan – katolików sposób czyli szczerą miłością i gorącą modlitwą. Panie Jezu Miłosierny, jesteśmy słabi , potrzebujemy zawsze Twojej pomocy i miłosierdzia, a zadań przed Akcją Katolicką  jest tak wiele. Ojcze Niebieski, otwórz nasze serca na cichą obecność Twojego Syna, wprowadź nas w misterium ciszy, w której Twoja miłość objawia się wszystkim, którzy wołają „Przyjdź Panie Jezu”... 

 

 1. W chwili ciszy polecajmy wszystkie nasze osobiste intencje. …/cisza/

 

       Panie Jezu Chryste uwielbiamy Cię

·       za to, że jesteś zawsze z nami w Twoim Świętym Kościele

·       za to, że zostawiłeś nam Swoje Słowa, abyśmy mogli czerpać z nich każdego dnia pełnymi garściami

·       za to, że pozwalasz nam się karmić Twoim Świętym Ciałem

·       za to, że dajesz nam Swoje przebaczenie w sakramencie pojednania

·       za to, że zostawiłeś nam swoich zastępców w osobach kapłanów 

      

 Polecamy Ci Panie Jezu wszystkich kapłanów: Ojca Świętego      Franciszka, emerytowanego papieża Benedykta XVI, naszego biskupa Wiktora i biskupa seniora Damiana, księży, którzy pełnili obowiązki opiekunów  Akcji Katolickiej: świętej pamięci ks. Romana Kempnego,  ks. Arkadiusza Wuwera,  ks. Stanisława Nogę, ks. Piotra Szołtysika,  ks. Piotra Rożyka, ks. Krzysztofa Brachmańskiego i wszystkich parafialnych opiekunów AK. Obdarzaj ich Jezu wszystkimi potrzebnymi łaskami  i dobrym zdrowiem.

     

 1. Teraz pragniemy podziękować Ci najgoręcej, z głębi naszych serc
 • za każdy dzień naszego życia
 • za nasze rodziny
 • za nasz Kościół Święty i Jego kapłanów
 • za wszystkich ludzi, których stawiasz na naszej drodze
 • za naszą Ojczyznę, aby - mimo tak wielu przeciwności - pozostała wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii
 • za to, że możemy teraz klęczeć przed Tobą wyrażając naszą miłość i uwielbienie

 

Ksiądz Jan Twardowski tak pięknie wyraził swe podziękowanie Tobie Panie Jezu Chryste:

„Za wszystko dziękuję, za spokój i trwogę

za to że nie rozumiem

i odejść nie mogę

za to ,że łączą nas nie poznane ręce

za jedną jeszcze jesień, by pokochać więcej”

 

 

 1. Przypomnijmy sobie słowa świętego Jana Pawła II, który powiedział, że „Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu.”

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus powiedziała, że „Ostatni wieczór naszego życia jest pierwszym porankiem naszej wieczności” , a św. Paweł w liście do Rzymian mówi: ”Jeżeli  bowiem żyjemy, żyjemy  dla Pana, jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana „

 

 1. Ojcze, ku tobie zwracamy nasze spojrzenia i wyciągamy nasze ręce. Tak wiele dzieję się wokół nas, tyle spraw nas zadziwia ale i przeraża. Tak wielu rzeczy - tak po prostu , po ludzku - nie rozumiemy. Tyle spraw nas zaskakuje, tak wiele razy czujemy się opuszczeni i bezradni... Trwająca od marca pandemia koronawirusa przeraża, ale przecież w całej Biblii mówisz do człowieka 130 razy „Nie bój się!” Ty powołując każdego z nas pragniesz obudzić w nas zaufanie, że wiesz czego nam potrzeba i chcesz prowadzić nas najlepszą z możliwych dróg.

 

Panie Jezu Miłosierny, jesteśmy słabi i zawsze potrzebujemy Twojej pomocy. Dlatego prosimy o nowych członków Akcji Katolickiej, bo zadań jest wiele i potrzeby ogromne. Aby żniwo było wielkie,  potrzeba przecież nowych robotników.

Jezu błogosław nam, wzbudzaj naszą nadzieję, obdarzaj potrzebnymi łaskami.