sobota, 31 marca 2018

„Zwycięstwo pochłonęło śmierć,
gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo?                                                 Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?”/ 1 Kor.15,55

Dzieląc się wiarą i radością z Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego, życzymy radosnego spotkania z Chrystusem.  Niech Zmartwychwstały Jezus napełni Nas wszystkich miłością i pokojem, niech towarzyszy wszelkiemu działaniu, by życie obfitowało w dobre plony na chwałę Panu.

W imieniu Zarządu DIAK pragniemy złożyć Czcigodnym Księżom Asystentom i wszystkim Członkom Akcji Katolickiej najserdeczniejsze życzenia obfitości Darów Bożych i mocy Ducha Świętego.

             Archidiecezjalny Asystent Kościelny   i     Prezes DIAK                                                         

               ks. Piotr Rożyk                                          Jerzy Karmański

poniedziałek, 26 marca 2018

K O M U N I K A TK O M U N I K A T

Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej tworzy Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW). Słuchaczami UTW mogą zostać osoby w wieku 50+ zamieszkujące na terenie Archidiecezji Katowickiej, korzystające z emerytury lub renty.
Wykłady z zakresu pomyślnego starzenia się seniorów, sposobu życia i odżywiania, sprawności fizycznej i psychicznej, życia i roli seniorów w rodzinie oraz Katolickiej Nauki Społecznej prowadzić będą pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykłady odbywać się będą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego a ćwiczenia fizyczne i badania lekarskie na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach-Ligocie.
Słuchacze UTW wnoszą jedynie opłatę wpisową w kwocie 20 zł/osobę/semestr.
Szczegóły dotyczące UTW zamieszczone są na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej: www.ak-katowice.blogspot.com
Zgłoszenia do dnia 13 kwietnia 2018r w Biurze AK w Katowicach, ul. Jordana 39 (wejście od strony probostwa katedry II piętro) w godz. od 16.00 do 18.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku lub na adres e-mail: antonit@wp.pl                                                                              Jerzy Karmański

                                              Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji  Katolickiej                                                      

niedziela, 25 marca 2018           Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Akcji Katolickiej na inaugurację Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, która odbędzie się w dniu      14 kwietnia 2018r. o godz.10.00 w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Jordana 18.
  Wykład inauguracyjny pt. „Proces naturalnego starzenia – wyzwania demograficzne i zdrowotne” wygłosi prof. dr hab. Jan Szewieczek z Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Archidiecezjalny Asystent Kościelny                         Prezes DIAK

        ks. Piotr Rożyk                                                      Jerzy Karmański 

środa, 14 marca 2018

Z a p r o s z e n i e 
Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 17 marca 2018r w salce katechetycznej przy parafii p.w. św. Barbary w Boguszowicach-Osiedlu, ul. Lompy 18.

Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Dziesiątka Różańca św.
Godz. 11.00   Poczęstunek,
Godz. 11.30   Posiedzenie Rady DIAK,
Godz. 12.50   Sprawy organizacyjne,
Godz. 13.00   Sprawy różne, 
Godz. 13.15   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.
 
Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                                  Prezes DIAK
        Ks. Piotr Rożyk                                                                    Jerzy Karmański


piątek, 2 marca 2018

Spotkanie Rady DIAK Archidiecezji Katowickiej w Boguszowicach Osiedlu – 17 lutego 2018 r.Mszę Świętą inaugurującą spotkanie odprawił Asystent Archidiecezjalny ks. Piotr Rożyk. W wygłoszonej homilii kapłan zwrócił uwagę na rozpoczynający się okres Wielkiego Postu, którego znakiem jest symboliczna dekoracja ołtarza – Krzyż i Pismo Święte, chleb i woda, oraz koszyk.  Te elementy dekoracji oznaczają: modlitwę, post i jałmużnę, do których zaprasza nas Kościół w tym czasie pokuty i nawrócenia. Modlitwa, post i uczynki miłosierdzia mają dominować w postawie katolików świeckich. Uczynki pokutne są głęboko zakorzenione w naszej chrześcijańskiej tradycji, bo poprzez nie pragniemy pokutować i czynić zadość za swoje grzechy, jednocząc się z cierpiącym Zbawicielem. Post nie zaowocuje, jeśli nie będzie poparty miłosierdziem. Kapłan zwrócił się do członków Akcji Katolickiej z wezwaniem, by szczególnie teraz w okresie Wielkiego Postu ich oczy i serca otwierały się szeroko i zauważały tych, którzy potrzebują naszego wsparcia i materialnego, i duchowego. Z postawą pokory i ufności nieśmy więc miłosierdzie naszym bliźnim, byśmy też sami Miłosierdzia  Bożego dostąpić mogli. W nawiązaniu do słów czytanej Ewangelii / Łk 5, 27 – 32 /, kapłan życzył uczestnikom Eucharystii, by doświadczyli tego, co było udziałem celnika Lewiego – by każdy z nas usłyszał szczególnie teraz w okresie Wielkiego Postu, wezwanie Jezusa: „Pójdź za Mną!” i tak jak Lewi natychmiast wstał i poszedł za Jezusem, bo On przynosi wyzwolenie, a wezwanie do nawrócenia wymaga natychmiastowej reakcji.