sobota, 17 marca 2012

Relacja z wielkopostnego dnia skupienia DIAK.


W dniu 17 marca w kościele p.w. Jana Chrzciciela w Tychach członkowie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej uczestniczyli w Dniu Skupienia. W konferencji rozpoczynającej to spotkanie nasz diecezjalny opiekun ks. dr Piotr Szołtysik nawiązał do fragmentu Ewangelii, gdzie Chrystus zachęcał apostoła Piotra by po nieudanym połowie ryb jeszcze raz wypłynął na głębie jeziora i zarzucił sieci. Ten mimo, że był już bardzo zmęczony i zrezygnowany usłuchał Jezusa i powtórnie wypłynął na jezioro a tym razem zarzucona sieć zapełniła się rybami. Jakże inną osobą był bogaty młodzieniec przedstawiony w drugim przykładzie, który przyszedł do Jezusa prosząc o poradę co może jeszcze dobrego zrobić by osiągnąć życie wieczne gdyż wszystkich przykazań stara się rzetelnie przestrzegać. Na propozycję Jezusa by rozdał on ubogim całe swoje bogactwo młodzieniec nie zareagował i odszedł zasmucony.
Te dwie postacie odnoszą się również do nas a postawa apostoła Piotra powinna być dla nas przykładem do naśladowania. Po konferencji odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie adorowaliśmy Pana Jezusa rozważając wybrane urywki z Ewangelii a następnie po krótkiej przerwie przeznaczonej na posiłek odbyła się Droga Krzyżowa, podczas której rozważając poszczególne stacje modliliśmy się w intencjach przedstawianych przez ks. Piotra. Nasz Wielkopostny Dzień Skupienia zakończyła uroczysta Eucharystia, w trakcie której w swojej homilii ks. Szołtysik przedstawił kilka wersji obrazu Pana Boga jakże często widzianego przez ludzi. Dla jednych jest On surowym egzekutorem przykazań, dla innych przesadnym ustawodawcą a dla jeszcze innych pobłażliwym Ojcem, który wybaczy nam każde nasze potknięcie choć wcale za nie żałujemy. Naszą postawę winna cechować pokora , wiara i miłość do Boga a praca nad naszymi słabościami powinna być dla nas wyzwaniem na każdy dzień, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu. Z takim przesłaniem wyjechaliśmy do swoich domów kończąc nasz Dzień Skupienia.
Opracował Czesław Pryszcz.
Relacja fotograficzna w galerii.

piątek, 16 marca 2012


Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski potwierdziło wybór prezesa Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce

Obradujące w Warszawie Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski dokonało (13 bm.) wyboru prezesa na nową kadencję Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę KIAK w listopadzie ubiegłego roku, biskupi wskazali na obecną prezes zarządu Halinę Szydełko, która otrzymała od członków Akcji Katolickiej największą liczbę głosów. Przez najbliższe cztery lata będzie kierowała tą najliczniejszą organizacją katolików świeckich w Polsce, liczącą ok. 25 tysięcy członków zwyczajnych oraz 1904 członków wspierających.

Akcja Katolicka działa w 39 diecezjach i archidiecezjach. Nasze struktury istnieją przy 1890 Parafialnych Oddziałach.

czwartek, 1 marca 2012

Wielkopostny Dzień Skupienia 2012


Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej na Wielkopostny Dzień Skupienia, który odbędzie się
w dniu 17 marca 2012r.w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela,
ul. Kopernika 5 w Tychach.

Program Wielkopostnego Dnia Skupienia:
  • 09.45- Okazja do spowiedzi.
  • 10.00- Konferencja.
  • 10.30- Adoracja Najświętszego Sakramentu (z lectio divina).
  • 10.50- Spotkanie przy stole.
  • 11.20- Droga Krzyżowa.
  • 12.00- Eucharystia.

    Jerzy Karmański - Prezes DIAK
    ks. dr Piotr Szołtysik- Archidiecezjalny Asystent Kościelny