sobota, 17 marca 2012

Relacja z wielkopostnego dnia skupienia DIAK.


W dniu 17 marca w kościele p.w. Jana Chrzciciela w Tychach członkowie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej uczestniczyli w Dniu Skupienia. W konferencji rozpoczynającej to spotkanie nasz diecezjalny opiekun ks. dr Piotr Szołtysik nawiązał do fragmentu Ewangelii, gdzie Chrystus zachęcał apostoła Piotra by po nieudanym połowie ryb jeszcze raz wypłynął na głębie jeziora i zarzucił sieci. Ten mimo, że był już bardzo zmęczony i zrezygnowany usłuchał Jezusa i powtórnie wypłynął na jezioro a tym razem zarzucona sieć zapełniła się rybami. Jakże inną osobą był bogaty młodzieniec przedstawiony w drugim przykładzie, który przyszedł do Jezusa prosząc o poradę co może jeszcze dobrego zrobić by osiągnąć życie wieczne gdyż wszystkich przykazań stara się rzetelnie przestrzegać. Na propozycję Jezusa by rozdał on ubogim całe swoje bogactwo młodzieniec nie zareagował i odszedł zasmucony.
Te dwie postacie odnoszą się również do nas a postawa apostoła Piotra powinna być dla nas przykładem do naśladowania. Po konferencji odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie adorowaliśmy Pana Jezusa rozważając wybrane urywki z Ewangelii a następnie po krótkiej przerwie przeznaczonej na posiłek odbyła się Droga Krzyżowa, podczas której rozważając poszczególne stacje modliliśmy się w intencjach przedstawianych przez ks. Piotra. Nasz Wielkopostny Dzień Skupienia zakończyła uroczysta Eucharystia, w trakcie której w swojej homilii ks. Szołtysik przedstawił kilka wersji obrazu Pana Boga jakże często widzianego przez ludzi. Dla jednych jest On surowym egzekutorem przykazań, dla innych przesadnym ustawodawcą a dla jeszcze innych pobłażliwym Ojcem, który wybaczy nam każde nasze potknięcie choć wcale za nie żałujemy. Naszą postawę winna cechować pokora , wiara i miłość do Boga a praca nad naszymi słabościami powinna być dla nas wyzwaniem na każdy dzień, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu. Z takim przesłaniem wyjechaliśmy do swoich domów kończąc nasz Dzień Skupienia.
Opracował Czesław Pryszcz.
Relacja fotograficzna w galerii.