sobota, 30 marca 2013

Wielkanoc 2013Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy
 spośród tych, co pomarli.
Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć,
przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie.
I jak w Adamie wszyscy umierają,
tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”
1 Kor 15, 20-22/
                                        

Niech zmartwychwstały Chrystus ożywia naszą wiarę, daje nam nadzieję i umacnia miłość.
            Czcigodnym Księżom Asystentom  oraz członkom i sympatykom Akcji Katolickiej życzymy,aby Święta Wielkanocne były czasem przemiany serc, 
aby Zmartwychwstanie dokonywało się w naszych sercach
każdego dnia.


Archidiecezjalny Asystent Kościelny   Ks. Piotr Szołtysik          
Prezes DIAK                                           Jerzy Karmański
                                             

środa, 20 marca 2013

Rekolekcje z wiarą

             
Po raz kolejny przybyliśmy do Brennej by uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej. W dniach 15-17 03. Brenna przywitała nas zimowym krajobrazem. Dla nas jednak najważniejsze było to, że w domu rekolekcyjnym panowała miła i ciepła atmosfera. W dużej mierze było to zasługą naszego asystenta i jednocześnie rekolekcjonisty ks. dr Piotra Szołtysika. Tematyka jego konferencji związana była z obowiązującym w obecnym roku kościelnym hasłem dotyczącym naszej wiary. W serdecznych słowach zaapelował on do nas na samym początku by otworzyć się na Ducha Świętego, by to co będzie mówione podczas konferencji dotarło do naszego wnętrza. By pomogło nam w swoim życiu iść drogą prowadzącą do Jezusa,  aby osiągnąć zbawienie. Wiara to w rzeczywistości fundament, na którym każdy powinien opierać swoje życie i ciągle powinniśmy ten fundament umacniać a do tego potrzebne jest Słowo Boże. To ono jest dla nas umocnieniem w walce z wszystkimi przeciwnościami jakie nas w życiu spotykają. W dzisiejszych w jakże trudnych czasach człowiek narażony jest na wiele pokus, które odwracają naszą uwagę od Boga. Ludzie kroczą różnymi drogami życiowymi. Jedni obrali samotność inni poszli drogę małżeństwa a jeszcze inni drogę kapłaństwa lub zakonną. Każda z tych dróg powinna prowadzić do Boga, bo tylko wtedy spełnia swój cel do jakiego człowiek tu na ziemi jest powołany. To właśnie wiara i zaufanie Bogu pomaga nam kroczyć drogą, którą mamy przebyć w swoim życiu. Ks. Szołtysik podczas swojej homilii chcąc przemówić do naszej wyobraźni posłużył się tu przykładem przywołując postacie Abrahama , Maryi i św. Józefa. To oni bezgranicznie zaufali Bogu chociaż nie całkiem rozumieli zadanie jakie mieli wykonać. Abraham mimo, że Bóg zażądał ofiary z jego syna nie wahał się spełnić. Jego prośby poddając się próbie. Maryja pokornie zgodziła się być Matką Syna Bożego chociaż nie wiedziała, kto będzie Jego Ojcem, a święty Józef został opiekunem Jezusa choć  nie był Jego Ojcem. Te piękne gesty zaufania Bogu zostały przez Niego wynagrodzone a postacie Maryi św. Józefa i Abrahama są dla nas niedoścignionym wzorem. Wielką próbą naszej wiary jest cierpienie, które czasami dotyka nas znienacka. Bóg przemawia do nas w różny sposób i niektórzy ludzie mają wielkie problemy by to cierpienie zaakceptować. Przysłania się wtedy u nich obraz Boga, a ich wiara ulega osłabieniu i wtedy ich życie staje się dla nich koszmarem Tylko zaufanie do Boga powoduje że można  wyjść z kryzysu i zobaczyć światełko w tunelu, które na nowo odnowi z Nim nasze relacje. Wielkim błędem ludzi jest również trwanie w grzechu. Ks. Szołtysik zwracał  na to uwagę  w swoich naukach . W dzisiejszych czasach pojęcie grzechu uległo zdeformowaniu. Zatraca się bowiem coraz częściej obraz Boga, a definicja grzechu została wypaczona. Niektóre przyzwyczajenia odsuwają nas od Boga i jest On spychany na dalszy plan. Człowiek zapatrzony w siebie i otaczające go przyjemności traci kontakt z Bogiem, a uporczywe trwanie w grzechu jeszcze bardziej Go od niego oddala. Nasza wiara ciągle jest narażona na osłabienie a jedną z przyczyn jest chciwość i pogoń za pieniądzem. W niektórych krajach Europy mocno daje się we znaki materializmu. Pogoń za pieniądzem  oddala ludzi od Boga, a chęć wzbogacenia się uczyniła dla nich z pieniądza nowego bożka. Niestety nie zawsze potrafimy ukorzyć się przed Bogiem i w wyniku braku pokory nie widzimy naszych słabości. Potrzebna jest więc tu modlitwa i wytrwała  praca nad sobą byśmy zrozumieli swoje błędy i podjęli na nowo walkę o przywrócenie kontaktu z Bogiem. Wielką pomocą jest dla nas w tym momencie spowiedź i szczery żal za grzechy oraz wytrwała modlitwa, które poprawiają naszą łączność z Bogiem, bo On nas bardzo kocha  i wybaczy nam nasze grzechy.  Z takim przesłaniem danym nam przez ks. Szołtysika opuszczaliśmy dom rekolekcyjny udając się do naszych domów. Dziękujemy mu za wszystkie słowa, które do nas kierował, dziękujemy również za wspaniałą  atmosferę jaką stworzył podczas naszego pobytu na rekolekcjach. Myślę, że najlepszym podziękowaniem za jego trud włożony w naszą ewangelizację będzie nasza modlitwa.
Czesław   Pryszcz
Wybrane fotografie w galerii.