niedziela, 20 września 2015

PROGRAM REKOLEKCJI
Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

Brenna, 09 – 11 października 2015r.


Piątek, dnia 09.10.2015r.

17.30 Przyjazd do Brennej.
18.00 Kolacja.
19.30 Początek rekolekcji w kaplicy:
  • Przybądź Duchu Stworzycielu...
  • Konferencja 1.
20.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
  • Modlitwa różańcowa.
  • Okazja do spowiedzi.
21.00 Błogosławieństwo sakramentalne.
  • Apel Jasnogórski.


Sobota, dnia 10.10.2015r.

  8.00 Jutrznia.
  8.30 Śniadanie.
  9.30 Konferencja 2.
11.00 Msza św. z homilią.
12.00 Obiad.
14.00 Droga Krzyżowa.
16.30 Konferencja 3.
18.00 Kolacja.
19.00 Konferencja 4.
20.00 Spotkanie przy kominku.
21.00 Apel Jasnogórski i błogosławieństwo sakramentalne.


Niedziela, dnia 11.10.2015r.

  8.30 Jutrznia (aula).
  9.00 Śniadanie.
10.00 Konferencja 5.
11.00 Msza święta na zakończenie rekolekcji.
12.00 Obiad.


Rekolekcje pod hasłem: „Bogactwo życia konsekrowanego” poprowadzi Ojciec Micheasz – franciszkanin z Dukli.

SPOTKANIE DIAK W ŻORACH


W sobotę 12 września odbyło się kolejne spotkanie Rady DIAK. Tym razem miało ono miejsce przy najstarszej żorskiej parafii św. Ap. Filipa i Jakuba. Rozpoczęło się tradycyjnie już Mszą Świętą koncelebrowaną przez Parafialnego i Diecezjalnego Asystenta AK. Ks. proboszcz Stanisław Gańczorz – opiekun AK w żorskiej parafii, w homilii zwrócił uwagę na to, że Bóg nie zsyła na człowieka niczego ponad jego siły.  Może się wydawać, że Boże wymagania są duże, jednak nie są one ponad to, co jesteśmy w stanie zrobić, podając przykład parafialnego oddziału i jego zaangażowania. Po Mszy uczestnicy spotkania przeszli na poczęstunek do sali parafialnej. Naukę formacyjną wygłosił Asystent Diecezjalny ks. Piotr Rożyk. Mówił o nawróceniu i 5 warunkach dobrej spowiedzi. Odnosząc się do przykładów biblijnych wyjaśniał po kolei każdy z nich. Jezus w swoim nauczaniu wzywał do nawrócenia i uwierzenia w Ewangelię. Również starotestamentowi prorocy wskazywali na istotę nawrócenia człowieka płynącego od samego Boga. Ważne jest, aby nawrócenie rozpocząć od modlitwy do Ducha Świętego. Następnie rachunek sumienia, najlepiej aby wykonywać go każdego dnia, również z tych dobrych uczynków. Istotą nawrócenia jest również żal za grzechy, żałowanie za swoje złe uczynki, myśli i zaniedbania. Postanowienie poprawy powinno być „szczegółowe” – czyli podjęcie walki z konkretnym trawiącym grzechem. Wyznanie grzechów musi być szczere i dotyczyć ich wszystkich. Na koniec zadośćuczynienie, czyli naprawa wyrządzonego zła, choćby przeprosiny pokrzywdzonej osoby. Po nauce formacyjnej głos zabrał Prezes POAK Grzegorz Mularczyk, który przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił działalność miejscowego oddziału w minionych latach. Następnie Prezes Jerzy Karmański omówił sprawy organizacyjne. Wśród nich były organizacje: VIII Turnieju Szachowego o Puchar Prezesa DIAK, XV Konkursu Literackiego, uczestnictwo w II Kongresie AK w Krakowie, a także przypomniano o rekolekcjach w Brennej. Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem kapłańskim.

Grzegorz Mularczyk

niedziela, 13 września 2015

XV ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI

   

          Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XV edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.
       Celem konkursu jest:
>               rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,
>               wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
>               kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,
>    kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.
Temat prac konkursowych:
o        Napisz jak realizujesz w swoim życiu słowa św. Jana Pawła II skierowane do młodych: „Musicie wymagać od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.      

Regulamin konkursu
Kategorie wiekowe
>    w Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w następujących 
      kategoriach:
-                     Szkoły Podstawowe - klasy I - III;
-                     Szkoły Podstawowe - klasy IV - VI;
-                     Gimnazja
-                     Szkoły średnie
>    można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych parafii, w każdej grupie wiekowejj;
>               prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu,
          imię    i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę POAK lub parafii;
>               prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania;
>               prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);
>    dopuszczalne są wszelkie formy literackie.
Terminy poszczególnych etapów:
>               etap szkolny: do 20 listopada 2015 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);
>               rozstrzygnięcie konkursu: do 16 grudnia 2015 roku:
>               wręczenie nagród 9 stycznia 2016 roku w kościele p.w. św. Barbary w  Boguszowicach-Osiedlu, po Mszy 
       św. o godz. 10.00.
Termin nadsyłania prac:
>               Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, ul. Jordana 39, 40-951 Katowice do dnia 30.XI.2015r.
>               Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie (decyduje data stempla pocztowego).
Skład komisji, oceniającej:
>    w skład komisji oceniającej wchodzą nauczyciele - poloniści.
Nagrody:
>              Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
>              Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
>              Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.
Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się w dniu 9 stycznia 2016 roku w kościele p.w. św. Barbary w  Boguszowicach-Osiedlu, ul. Lompy 18, po Mszy św. o godz. 10.00.
        Uwagi końcowe:
>              Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
>              Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej: www.katowice.ak.org.pl

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!

Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej
Jerzy Karmański

VIII ARCHIDIECEZJALNY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR PREZESA AKCJI KATOLICKIEJ


1
Organizator
Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej                                                   
2
Cel turnieju
Popularyzacja sportu szachowego w parafiach archidiecezji katowickiej
Rywalizacja sportowa pomiędzy parafiami.
3
Termin
Sobota  7.11. 2015 r.,  godz. 9.30.
O godz. 9.00 zapraszamy do kościoła p.w. MB Królowej Różańca Św. na rozpoczęcie rozgrywek połączone z poczęstunkiem.
4
Miejsce zawodów
Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych.
5
Warunki uczestnictwa
a) Na etapie archidiecezjalnym w Turnieju, z każdej parafii, może brać udział jeden zawodnik
    zwycięzca z każdej z kategorii: dzieci, młodzież oraz open.     
b) Zgłoszenia uczestników rozgrywek finałowych do dnia 31 października 2015r,             
    telefonicznie –  nr tel.  507 137 691; e-mail: jerzykarmanski@interia.pl
    W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, miejscowość, parafię.
c) Przybycie na miejsce zawodów i potwierdzenie zgłoszenia od godz. 9.00                            
a)                      w dniu  rozgrywek. Posiadanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.
d) Za przeprowadzenie eliminacji na poziomie parafii odpowiedzialni są prezesi POAK.
6
System rozgrywek i tempo gry
Zasady gry zostaną podane w dniu przeprowadzania rozgrywek finałowych, po ustaleniu  liczby uczestników.
7
Nagrody
Puchar prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Nagrodzone będzie również II i III miejsce w każdej z kategorii.
Uroczyste wręczenie pucharów nastąpi w dniu 9 stycznia 2016r. (sobota) w parafii p.w.  św. Barbary w Boguszowicach-Osiedlu, ul. Lompy 18 po Mszy św. o godz. 10.00.
8.
Postanowienia końcowe
W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest prezes POAK delegujący swego reprezentanta.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz możliwość zmian .
  Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej


                                                               Jerzy Karmański