poniedziałek, 20 marca 2017

SPOTKANIE FORMACYJNE RADY DIAK ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W IMIELINIE

Dodaj napis

To nie było zwyczajne spotkanie formacyjne członków Rady DIAK, bowiem w dniu 18 marca 2017r. Parafialny Oddział AK w Imielinie świętował Jubileusz 15-lecia swojej działalności w  Parafii Matki Bożej Szkaplerznej. Byliśmy więc uczestnikami tych jubileuszowych uroczystości. Członków AK, przybyłych do imielińskiej świątyni powitał Gospodarz parafii, ks. proboszcz Eugeniusz Mura, a następnie przedstawił zebranym jej ciekawą historię. 


  Centralnym punktem programu była uroczysta Msza św. koncelebrowana przez naszego Archidiecezjalnego Asystenta ks. Piotra Rożyka, ks. Proboszcza oraz Diakona, która była sprawowana w intencji imielińskiego POAK oraz wszystkich członków AK Archidiecezji Katowickiej. Homilię wygłosił ks. proboszcz Eugeniusz Mura. Nawiązując do słów czytanej Ewangelii / Łk. 15, 1-3, 11-32/ - o synu marnotrawnym, zwrócił się do wszystkich członków AK, by zawsze bezgranicznie pokładali ufność w Bożym Miłosierdziu, które jest bez miary względem człowieka grzesznego. W człowieku jest głęboko zaszczepione pragnienie jedności z Ojcem i nie wolno zatracić ufności w ojcowską dobroć lecz ze skruchą i żalem trzeba zanurzyć się w Bożym Miłosierdziu. Uroczystą oprawę Mszy św. przygotował miejscowy POAK, a chór parafialny swym pięknym śpiewem uświetnił  sprawowaną Eucharystię. Po Mszy św. odmówiono dziesiątkę różańca świętego – tajemnicę Zwiastowania. 
Następnie wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do sali parafialnej, gdzie przy odświętnie zastawionych stołach mogli wysłuchać koncertu piosenek religijnych i śląskich w wykonaniu uczniowskiego zespołu „Karolinki” ze Szkoły Podstawowej w Imielinie. Prezes POAK p. Bibianna Lamik  przedstawiła  podejmowane przez POAK działania na rzecz parafii i środowiska lokalnego.  Podkreślała w swym wystąpieniu wspaniałą współpracę i życzliwość ze strony ks. Proboszcza, parafian oraz instytucji lokalnych. Wręczyła wszystkim uczestnikom spotkania pamiątkowe gadżety z Imielina.
Po części „jubileuszowej” odbyło się Zebranie Zwyczajne Rady DIAK, które otworzył p. prezes Jerzy Karmański, a obrady prowadził wybrany przewodniczący - p. Czeslaw Pryszcz. Nasz Asystent Archidiecezjalny ks. Piotr Rożyk w swoim krótkim wystąpieniu połączył fragment czytanej Ewangelii z czasem trwającego Wielkiego Postu i życzył by był on dla każdego czasem „rzucania się” z zaufaniem w objęcia Bożego Miłosierdzia.
Modlitwa i błogosławieństwo zakończyły spotkanie. Serdeczne „Bóg zapłać” księdzu Proboszczowi oraz członkom POAK w Imielinie za bardzo życzliwe przyjęcie i wszelkie dobro jakie zostało nam okazane. Szczęść Boże! 
Maria Rączka - Zarząd DIAK .