czwartek, 30 kwietnia 2015

SPOTKANIE RADY DIAK W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH OS.


W sobotę 25 kwietnia przy Parafii św. Barbary w Rybniku-Boguszowicach Os. odbyło się spotkanie Rady DIAK. Spotkanie rozpoczęto modlitwą różańcową, którą poprowadziła p. Maria Rączka – Prezes POAK w Boguszowicach. Następnie rozpoczęło się Zwyczajne Zebranie Rady DIAK, które obradowało nad protokołami sprawozdawczymi oraz o bieżących sprawach organizacyjnych. Jednym z tematów był również zbliżający się II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie oraz wsparcie inicjatywy obywatelskiej polegającej na zbieraniu podpisów pod projektem zmian do ustawy mającym chronić życie od poczęcia. Po zebraniu Wszyscy udali się do górnego kościoła. Z powodu niedyspozycji Asystenta ks. Piotra Rożyka, Mszę św. odprawił w jego zastępstwie wikary ks. Sławomir Tyburski. Msza była sprawowana w intencji zmarłej niedawno p. Ireny Gryc Prezes POAK przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Kosztowach. W homilii można było usłyszeć, że misją naszej wspólnoty jest kochać Jezusa i Jego Matkę. Im mamy zawierzyć często trudne sytuacje w naszych rodzinach, wśród znajomych, których miłujemy, a oni nie chcą i nie okazują nam wzajemnego szacunku, często odnoszących się do nas z pogardą. Tylko Bóg jest w stanie ich zmienić. Po Mszy św. każdy z Prezesów POAK odebrał plakat oraz listy na podpisy poparcia dla obywatelskiej inicjatywy zmiany ustawy mającej chronić życie dzieci nienarodzonych. Za aprobatą miejscowego proboszcza Akcja Katolicka ma włączyć się w ten projekt.


Grzegorz Mularczyk

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej NIEŚMY EWANGELIĘ NADZIEI

17-20 września – II Kongres Akcji Katolickiej – Kraków
W dniach 17 – 20 września br., w Krakowie, odbędzie się II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej. To ważne wydarzenie odbywa się w roku, kiedy obchodzimy 85. rocznicę ustanowienia naszego stowarzyszenia przez Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda i na rok przed odrodzeniem Akcji Katolickiej, której działalność została zawieszona po II wojnie światowej. Dekret erygujący ponownie Akcję Katolicką wydał 2 maja 1996 roku kardynał Józef Glemp, ówczesny Prymas Polski. Wszystkie te rocznice wpisują się w jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, który przeżywać będziemy w przyszłym roku, a który wielką klamrą spina niezwykłe dzieje ponad dziesięciu wieków chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie.
Przygotowując się do kongresu pamiętajmy, że reprezentujemy organizację, u  której początków stanęli wybitni ludzie Kościoła.  Pamiętajmy także o słowach, które św. Jan Paweł II skierował do nas podczas Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej w sierpniu 2004 roku: „Patrzenie w przyszłość z odwagą to postawa, która nie jest owocem wyboru, lecz rodzi ją i konkretyzuje pamięć o bezcennym darze, jakim jest Akcja Katolicka od początku swego istnienia.”
Podczas tegorocznego kongresu Akcja Katolicka, owszem, dokona pewnego podsumowania, bez którego nie sposób odnieść się do blisko 20-letniej działalności stowarzyszenia. Przede wszystkim jednak odniesie się do poważnych wyzwań, jakie stawia przed katolikami współczesny świat i do roli, jaką, w tej często trudnej rzeczywistości, dane nam jest wypełniać jako ludziom wiary, którzy każdego dnia,  z odpowiedzialnością i zaangażowaniem, gotowi są  podjąć szczytne hasło: Nieśmy Ewangelię Nadziei.
Program Kongresu poniżej

sobota, 4 kwietnia 2015

Życzenia Wielkanocne

Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść 

zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.


Przeto bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani,


zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając,


że trud wasz nie pozostanie daremny w Panu” /1 Kor 15,37-38/


Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nasze serca pokojem, 

radością i mocą Ducha Świętego. 


           Życzymy Czcigodnym Księżom Asystentom oraz Prezesom 


Oddziałów Parafialnych i Członkom Akcji Katolickiej, aby Święta 


Wielkanocne przyniosły nadzieję i stały się źródłem umocnienia ducha.


         Ks. Piotr Rożyk                                                                  Jerzy Karmański


Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                             Prezes DIAK