poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Spotkanie DIAK w parafii p.w. św. Brata Alberta w Żorach – Kleszczówce


W sobotę 20 kwietnia odbyło się spotkanie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w parafii p.w. św. Brata Alberta w Żorach – Kleszczówce. Mszę świętą, która rozpoczynała to spotkanie poprzedziło serdeczne powitanie przez ks. proboszcza Piotra Krawca. Mszę Świętą odprawili ks. dr Piotr Szołtysik oraz ks. misjonarz Bogdan Cofalik. Bogata liturgia słowa jak również sceneria wybudowanej  w 2000 roku, pięknej świątyni wprowadziła nas w atmosferę świętowania Zmartwychwstania Naszego Pana. Słowa ewangelii wg św Jana  6,55.60-69 i homilia ks. asystenta Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej nawołująca do większego zaufania słowom wypowiadanym przez Pana Jezusa oraz apel o wzrost naszej wiary pomagają nam utwierdzić pojmowanie naszej religii.
Spotkanie w salce Domu parafialnego pozwoliło na bliższą prezentację POAK żorskiej parafii przez prezesa pana Krzysztofa Kołodziejczyka. Liczny oddział wykazuje duże zaangażowanie w życiu parafii i podejmuje wiele inicjatyw aby pogłębiać i integrować życie wspólnotowe. Podkreślenia wymaga, że Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zawiązany został 2002 roku, i posiada wiele wspaniałych osiągnięć.
Spotkanie uatrakcyjnił ksiądz misjonarz Bogdan Cofalik z Palowic  - pracujący w Papui Nowej Gwinei, a kiedyś bardzo obiecujący sztangista, posiadający tytuł młodzieżowego mistrza polski. Pozostawił on swoje osiągnięcia sportowe dla pracy w  misyjnym zgromadzeniu św. Rodziny. Prezentowane fotografie i barwna relacja z tej trudnej pracy przybliżyła nam sytuację w tym rejonie świata jak również uświadomiła nam konieczność pomocy misjonarzom.
Z apelem o podjęcie działań na rzecz obrony życia zwrócił się do wszystkich członków Akcji Katolickiej ks. Asystent. Poinformował o inicjatywie „Jeden z nas”. To wielka europejska kampania na rzecz życia dzieci nienarodzonych. Jest prowadzona w 20 krajach UE. Chodzi o wprowadzenie unijnego zakazu finansowania działań niszczących życie, zwłaszcza w sferze nauki i medycyny. W tym celu trzeba zebrać co najmniej milion podpisów, ale o ileż większa byłaby siła przebicia obrońców życia w Parlamencie Europejskim, gdyby mogli powiedzieć, że stoi za nami dwa, trzy albo i pięć milionów Europejczyków. Pod adresem internetowym www.jedenznas.eu można już składać elektronicznie swoje podpisy lub wysyłać listy  osób popierające tą inicjatywę na wskazany tam adres.
Bańczyk Bernard
Fotografie w galerii fotograficznej 

środa, 17 kwietnia 2013

Zaproszenie


Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne
Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
Archidiecezji Katowickiej,które odbędzie się w dniu
20 kwietnia 2013r  w salce parafialnej przy parafii p.w. św.
Brata Alberta w Żorach - Kleszczówce ul. Jodłowa 12.
Program spotkania:
  • Godz. 10.00 Msza św. z homilią,
  • Godz. 11.00 Poczęstunek,
  • Godz. 11.30 Prezentacja Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii p.w. św. Brata Alberta
  • Godz. 12.00 Posiedzenie Rady DIAK,
  • Godz. 13.00 Sprawy organizacyjne,
  • Godz. 13.15 Sprawy różne,
  • Godz. 13.25 Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.