środa, 26 grudnia 2018

Z a p r o s z e n i e


                   Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2019r w salce katechetycznej przy parafii p.w. św. Barbary w Boguszowicach-Osiedlu ul. Lompy 18.

Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Wręczenie nagród XVIII Konkursu Literackiego,                
Godz. 11.00   Poczęstunek,
Godz. 11.30   Posiedzenie Rady DIAK,
Godz. 12.00   Anioł Pański,
Godz. 12.05   Sprawy organizacyjne,
Godz. 12.30   Sprawy różne,
Godz. 13.00   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.

Prosimy o uregulowanie składek członkowskich za rok 2018. Na spotkaniu będzie możliwość zaopatrzenia się w materiały formacyjne na nowy rok kościelny.
 
Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                                  Prezes DIAK

        Ks. Piotr Rożyk                                                                    Jerzy Karmański

środa, 12 grudnia 2018

Wyniki konkursu literackiegoPROTOKÓŁ KOMISJI XVIII ARCHIDIECEZJALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO organizowanego przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Katowicach
w roku 2018

Komisja w składzie:
przewodniczący – p. Jerzy Karmański
członkowie: - p. Krystyna Florek
                      - p. Maria Rączka
Komisja stwierdza, że na konkurs dostarczono łącznie 38 prac, w tym: szkoła podstawowa: klasy I-III – 1 praca, klasy IV-VI - 17 prac, klasy VII, VIII  + III klasy gimnazjalne – 13 prac,  szkoły średnie – 7 prac.
Temat prac konkursowych: „Za co kocham moją Ojczyznę?”
Po sprawdzeniu wszystkich prac Komisja przyznała uczestnikom konkursu następujące miejsca i wyróżnienia:
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY I – III
III miejsce: Filip Orzoł – Szkoła Podst. nr 2 im. Piastów Śląskich – Łaziska Górne
– opiekun: mgr Brygida Kałuch
KLASY IV – VI
I miejsce: Natasza Makowski – Szk. Podst. nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Imielin
– opiekun: mgr Gabriela Iwanek-Wilk
II miejsce: Marta Pietrwalska - Szk. Podst. nr 1 im. Karola Miarki – Rydułtowy
– opiekun: mgr Aldona Skrzyszowska
III miejsce: Małgorzata Chorab – Szk. Podst. nr 1 im Karola Miarki – Rydułtowy
– opiekun: mgr Aldona Skrzyszowska
Wyróżnienie: Anastazja Zagórska – Szk. Podst. im. Jana Brzechwy  - Kobiór
- opiekun: mgr Ewa Jakielaszek
KLASY VII-VIII + KL. III GIMNAZJALNE
I miejsce: Paweł Byrski – Szk. Podst. im Jana Brzechwy – Kobiór
-  opiekun:  mgr Joanna Gołek
II miejsce: Martyna Łączka – Szk. Podst. nr 1 im. Karola Miarki – Rydułtowy
-  opiekun: mgr Aldona Skrzyszowska
III miejsce: Aleksandra Pawłowicz – Szk. Podst. nr 1 im. Karola Miarki – Rydułtowy
– opiekun: mgr Aldona Skrzyszowska
Wyróżnienie: 1. Anna Kurek – Szk. Podst. nr 1 im. Powstańców Śląskich – Imielin
– opiekun: p. Piotr Nosek
2. Nina Mazur – Szk. Podst. im. Jana Brzechwy – Kobiór
– opiekun: mgr Ewa Pilarska
3. Michał Mrowiec – Szk. Podst. nr 37 im. Ks. Jana Twardowskiego – Katowice
– opiekun: mgr Danuta Meus
SZKOŁY ŚREDNIE
I miejsce: Małgorzata Marek – Zespół Szkół Ogólnokszt. im. Jana Pawła II – Pawłowice
– opiekun: mgr Joanna Nawara
II miejsce: Barbara Mruszczyk – I LO im. Bolesława Chrobrego – Pszczyna
– opiekun: katecheta ks. Rafał Moroń
III miejsce: Karolina Mańka – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki – Pszczyna
– opiekun: dr Natalia Ruman
Wyróżnienie: 1. Agnieszka Kurzawa – Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. K. Miarki  - Pszczyna
– opiekun: dr Natalia M. Ruman