środa, 26 grudnia 2018

Z a p r o s z e n i e


                   Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2019r w salce katechetycznej przy parafii p.w. św. Barbary w Boguszowicach-Osiedlu ul. Lompy 18.

Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Wręczenie nagród XVIII Konkursu Literackiego,                
Godz. 11.00   Poczęstunek,
Godz. 11.30   Posiedzenie Rady DIAK,
Godz. 12.00   Anioł Pański,
Godz. 12.05   Sprawy organizacyjne,
Godz. 12.30   Sprawy różne,
Godz. 13.00   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.

Prosimy o uregulowanie składek członkowskich za rok 2018. Na spotkaniu będzie możliwość zaopatrzenia się w materiały formacyjne na nowy rok kościelny.
 
Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                                  Prezes DIAK

        Ks. Piotr Rożyk                                                                    Jerzy Karmański