wtorek, 24 sierpnia 2021

PROGRAM XV Pielgrzymki Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej od hasłem: „Zawierzmy jak Józef” do kościoła p.w. św. Józefa Robotnika w Katowicach - Józefowcu w dniu 18.09.2021r.

 


 


 

10.00.   Powitanie pielgrzymów – ks. Prałat Zenon Drożdż – Proboszcz parafii pw.          

             św. Józefa Robotnika w Katowicach-Józefowcu.     

10.05.   Słowo ks. Krzysztofa Brachmańskiego – Archidiecezjalnego Asystenta   

             Kościelnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.

            10.15.   Msza św. koncelebrowana z homilią.

            11.15.   Poczęstunek.                                                                                                                             

            12.00.   Anioł Pański

            12.10.   Nauka formacyjna: „Św. Józef – Człowiek Zawierzenia” – ks. Prałat Zenon

                         Drożdż – na podstawie Listu Apostolskiego Papieża Franciszka „Patris corde -    

                         z ojcowskim sercem”.

            12.40.    Informacje z życia Akcji Katolickiej.

·         Wystąpienie prezesa AKAK.

·         Sprawy różne.

·         Rozdanie plakatów i regulaminów konkursowych.             

            13.10.    Nabożeństwo do św. Józefa. Zakończenie pielgrzymki.                       

 

Z a p r o s z e n i e

 

                    Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia na XVI Pielgrzymkę Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, która odbędzie się w dniu 18 września 2021r. Pielgrzymować będziemy pod hasłem: „Zawierzmy jak Józef” do kościoła p.w. św. Józefa Robotnika w Katowicach -Józefowcu, ul. Prof. Mikusińskiego 8.

 

                              Prosimy prezesów Parafialnych Oddziałów o osobiste zaproszenie do udziału w Pielgrzymce Parafialnego Asystenta Kościelnego oraz zapewnienie licznego udziału członków Akcji Katolickiej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o podanie spodziewanej liczby uczestników z Waszego POAK, w tym Parafialnego Asystenta Kościelnego – do dnia 13 września 2021r. do prezesa DIAK

Podczas Pielgrzymki będzie istniała możliwość uregulowania składek członkowskich i nabycia materiałów formacyjnych.

W załączeniu przesyłamy program pielgrzymki.