niedziela, 20 grudnia 2020

 

„Albowiem Dziecię się nam narodziło,


Syn został nam dany,

Na Jego barkach spoczęła władza.

Nazwano Go imieniem:

Przedziwny Doradca,

Bóg mocny,

Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.” Iż 9,5

                                                                              

 

                                                                                                                                                                       

              Niech dary nowo narodzonego Jezusa, Syna Bożego napełnią nasze serca miłością, pokojem, niegasnącą radością i staną się źródłem sił na zbliżający się Nowy Rok.

Członkom i sympatykom Akcji Katolickiej życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia i błogosławionego roku 2021.   

              

Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                             Prezes Zarządu DIAK    

Ks. Krzysztof Brachmański              Jerzy Karmański

czwartek, 22 października 2020

 

przykrością informujemy, że wobec najnowszych zarządzeń rządowych musimy przenieść  spotkanie  z dnia 24 października 2020r.  Diecezjalnego  Instytutu Akcji Katolickiej   Archidiecezji Katowickiej na czas bardziej bezpieczny i spokojny.  

O nowym terminie przeprowadzenia Zebrania Rady DIAK zostaniecie Państwo ze stosownym wyprzedzeniem powiadomieni.
Pozdrawiamy  ! Króluj nam Chryste!

poniedziałek, 12 października 2020

Z a p r o s z e n i e

 

 

         

             Serdecznie zapraszamy na Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 24 października 2020r w salce katechetycznej parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Piusa X w Jejkowicach ul. Główna 1.

 

Program spotkania:

 

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,

Godz. 10.45   Dziesiątka Różańca św.,                

Godz. 11.00   Poczęstunek,

Godz. 11.40   Prezentacja działalności POAK,

Godz. 12.00   Anioł Pański,

Godz. 12.05   Wykład formacyjny,  

Godz. 12.35   Zebranie Rady DIAK – wyborcze,

Godz. 13.00   Sprawy organizacyjne:

·      Informacja Skarbnika DIAK,

·      Informacje z KIAK,

·      Sprawy różne.

Godz. 13.20   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.

                  

Obecność członków Rady DIAK jest obowiązkowa.

Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwić. Na spotkaniu będzie możliwość zaopatrzenia się w materiały formacyjne na nowy rok kościelny oraz statut.

 

Projekt patriotyczny pod nazwą „Zapal znicz na grobie bohatera”

 

  

1.      Akcja Katolicka w Polsce podejmuje projekt patriotyczny pod nazwą „Zapal znicz na grobie bohatera”.

2.      Celem Projektu jest organizacja odszukania i upamiętnienia miejsc pochówku bohaterów, osób zaangażowanych w działalność patriotyczną i niepodległościową, biorących udział w powstaniach i ruchach konspiracyjnych.

3.      Z uwagi na krótki termin (chcielibyśmy by pierwsze znicze zapłonęły już w listopadzie br.) rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń z Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej,
w których zostanie podjęta akcja „Zapal znicz na grobie bohatera”

4.      Pierwszy termin zgłoszeń z DIAK ogłaszamy - do 14 października 2020. Informacja powinna zawierać ilość grobów do upamiętnienia, miejscowości, w których się znajdują oraz miejsce pochówku (np. cmentarz, las itp.) oraz jeśli jest znane imię i nazwisko. W dalszej fazie oczekiwać będziemy również na zdjęcia grobów.

5.      W rozpoczynającej się fazie realizacji projektu zostanie przygotowany projekt znaku / tabliczki „Grób bohatera” z symbolami narodowymi oraz podmiotów realizujących projekt, celem umieszczenia przy istniejących nagrobkach. Wykonany zostanie także  projekt nagrobka / obelisku z krzyżem, na groby nie posiadające trwałego nagrobka.

6.      Partnerami projektu jest KGHM Polska Miedź S.A oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, która przekaże znicze i kwiaty na wskazane przez Akcję Katolicką w Polsce adresy Diecezjalnych instytutów przystępujących do pierwszego etapu projektu.

7.      Z informacji pozyskanych z DIAK oraz społeczności lokalnych o mogiłach osób utworzony zostanie rejestr, który posłuży do dalszych etapów projektu.

8.       Zaplanowana jest również promocja przedsięwzięcia w mediach ogólnopolskich
i lokalnych.

9.       Przyjmuje się zaproszenie do współpracy przedstawicieli innych organizacji
i stowarzyszeń, szkół, struktur kościelnych a także władz lokalnych i krajowych.

10.   Zakłada się zachowanie dalszej ciągłości projektu i objęcie nim terenu całej Polski a także częściowo Wielkiej Brytanii oraz zachodniej Ukrainy gdzie Akcja Katolicka posiada swoje struktury.

11.   Powołano dwóch koordynatorów projektu, którzy pomogą w szczegółach prac i zbiorą otrzymane od Państwa informacje:

·       Mirosław Bujalski (Diecezja Warszawsko -Praska), tel. 695 744 805, mail: m.bujalski@op.pl

·       Aneta Wolna (Diecezja Ełcka), tel. 600 069 359 mail: anetawolna@vp.pl

12.   Brak zgłoszenia w terminie j.w. nie wyklucza DIAK z przystąpienia do dalszego udziału w projekcie.

 

poniedziałek, 28 września 2020

SPOTKANIE RADY DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W NIEDOBCZYCACH, w dniu 26 września 2020r.

 

 Po kilku miesiącach reżimu sanitarnego, związanego z pandemią koronawirusa i zakazem organizowania zgromadzeń, członkowie Rady DIAK spotkali się w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach. Zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa (maseczki, dezynfekcja rąk, dystans fizyczny), uczestnicy spotkania zgromadzili się w kościele, gdzie ks. Proboszcz Stanisław Kołodziej serdecznie powitał Asystenta Archidiecezjalnej Akcji Katolickiej ks. Krzysztofa Brachmańskiego, prezesa DIAK  p. Jerzego Karmańskiego oraz wszystkich przybyłych na spotkanie prezesów POAK.

 

 https://nspj-niedobczyce.pl/diecezjalne-spotkanie-akcji-katolickiej/

. Spotkanie rozpoczęło się jak zawsze mszą świętą, sprawowaną przez naszego Asystenta w intencji AK. Uroczystą oprawę mszy świętej przygotował miejscowy POAK. Homilię wygłosił Archidiecezjalny Asystent  ks. Krzysztof Brachmański. Rozpoczął nawiązaniem do słów czytanego Psalmu Responsoryjnego (Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17): „ Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką!” – dodał: „…i jesteś nam ucieczką.” To piękna modlitwa człowieka skierowana do Boga z prośbą: „Wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj”. Jeśli cokolwiek czynić będziemy bez uwzględnienia działania Boga, to nic z tego nie będzie. My członkowie Akcji Katolickiej łączymy naszą akcję jako  działanie, z Panem Bogiem.  Trzeba zapytać : – Co zrobić, by być skuteczniejszym w tej akcji w dzisiejszej sytuacji Kościoła? – Co zrobić, aby misja nasza była skuteczniejsza? Kapłan przywołuje tu słowa Ojca św. Franciszka, który w czasie pielgrzymki do Brazylii stwierdził, że Kościół może rozrastać się poprzez przyciąganie innych swoim świadectwem życia. Świadectwo życia członków Akcji Katolickiej może pomóc nam w realizacji naszej misji. Ta świadomość nakazuje  zajrzeć w siebie, a to ma nastąpić w czasie naszych spotkań formacyjnych, takich jak to dzisiejsze. Życie wewnętrzne, życie duchowe człowieka odgrywa tu zasadniczą rolę. „Dobroć Pana Boga naszego, niech będzie nad nami” – tylko uwzględnienie Bożego działania i współpraca z Łaską Bożą mogą nasze życie wewnętrzne ubogacić i pomóc w realizacji misji. Kapłan stwierdził, że obecnie w różnych grupach formacyjnych Kościoła mamy coraz większy kryzys życia wewnętrznego. Tezy, sprawdzone prawdy, przekształcane są w pytania, czy to teza, czy prawda. Zatem postawić musimy sobie pytanie, czy my członkowie AK mamy taki kryzys życia wewnętrznego, czy tracimy Bożego Ducha, wyziębiamy się, jaka jest kondycja naszego ducha. Jeśli członek AK jest wewnątrz pusty, to wokół niego jest pustka. Kapłan przywołał kolejne słowa Psalmu: „ I wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj” i postawił 3 pytania retoryczne:  - Czy twoja wiara cię kosztuje? – Czy Twoje życie wewnętrzne cię kosztuje? -  Czy twoje zaangażowanie w Akcję Katolicką cię kosztuje? Wyjaśnił, że jeśli wszystko przychodzi łatwo, to się tylko „ślizgamy”, bo to co wartościowe zawsze kosztuje. Zwrócił uwagę na wartość modlitwy, która kosztuje, by świadomie pobożnie się modlić i która jest najlepszym termometrem naszego życia wewnętrznego. Modlitwą swoją możemy nawrócić i przyciągnąć więcej ludzi niż poprzez różne podejmowane akcje. Ważne jest powiedzenie sobie prawdy w tym temacie - Czy Twoja akcyjność katolicka cię kosztuje? Kapłan zakończył swą homilię powtarzając słowa Psalmu: „Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami” i niech wspiera dzieło rąk naszych – dzieło Akcji Katolickiej. Po błogosławieństwie odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, przygotowana przez miejscowy POAK. Piękną i wzruszającą modlitwę adoracyjną odczytała członkini Parafialnego Oddziału. Po końcowym błogosławieństwie uczestnicy spotkania przeszli do sali parafialnej, gdzie przygotowano dla wszystkich ciepły poczęstunek. Prezes DIAK, p. Jerzy Karmański podziękował obecnemu na sali ks. Proboszczowi oraz prezesowi POAK , p. Andrzejowi Kuli za bardzo życzliwe przyjęcie członków Rady DIAK i poprosił p. Andrzeja o dokonanie prezentacji działalności swojego oddziału AK. Multimedialna prezentacja była potwierdzeniem różnorakiej działalności POAK. Do najważniejszych działań należą: coroczne organizowanie noworocznych bezalkoholowych bali charytatywnych, pielgrzymki dla niepełnosprawnych, starszych i chorych, odwiedziny parafian w Domu pomocy Społecznej, kolędowanie po domach parafian na rzecz Misji, nagranie filmu o Ance Kwiotek – typowanej przez parafian do grona osób świętych, wydanie albumu o Ance Kwiotek, upamiętnianie rocznic Powstań Śląskich poprzez składanie kwiatów pod pomnikiem, prowadzenie zbiórki na nowy sztandar parafialny z okazji 100-lecia parafii NSPJ. Pan Andrzej Kula podziękował swoim członkom POAK za ich aktywność i stałą dyspozycyjność do realizacji zadań. W godzinie południowej odmówiono wspólnie modlitwę „Anioł Pański”, po czym rozpoczęły się obrady Zwyczajnego Zebrania Rady DIAK Archidiecezji Katowickiej. Przebieg obrad i podjęte uchwały zawarte są w Protokole Rady DIAK nr 2/2020. Po skończonych obradach wspólnie odmówiono dziesiątkę Różańca Świętego. Prezes Jerzy Karmański podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zakończył obrady.


  Uczestnicy spotkania wyrażają wdzięczność księdzu proboszczowi Stanisławowi Kołodziejowi oraz członkom POAK za przygotowanie spotkania, gościnę i okazywaną nam serdeczność. Naszemu Asystentowi ks. Krzysztofowi dziękujemy za obecność wśród nas i za troskę o naszą formację. Dziękujemy Prezesowi, p. Jerzemu Karmańskiemu za merytoryczne przygotowanie Zebrania i czuwanie nad realizacją harmonogramu spotkania. Bóg zapłać wszystkim, którzy przybyli do Niedobczyc, by uczestniczyć w tym formacyjnym spotkaniu. Szczęść Boże!  

 

Maria Rączka – Zarząd DIAK 

niedziela, 27 września 2020

Modlitwa Adoracyjna Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej Niedobczyce, 26 września 2020r.

 

Modlitwa Adoracyjna Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

Niedobczyce, 26 września 2020r.

 

 

 1. Panie Jezu Chryste, klęczą przed Tobą przedstawiciele Akcji Katolickiej z całej Archidiecezji Katowickiej. Spotykamy się z Tobą Panie raz w miesiącu, w kolejnych parafiach. Jesteśmy teraz w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku – Niedobczycach. Patrząc na Ciebie obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz na Twój  wizerunek na pięknym obrazie Twego Serca, przywołujemy słowa psalmisty:

Dusza nasza oczekuje Pana,

On jest naszą pomocą i tarczą .

Panie, niech nas ogarnie Twoja  Łaska

Według nadziei, którą pokładamy w Tobie

 1. Panie Jezu Chryste , tyle ważnych i dramatycznych spraw dzieje się wokół nas. Tylu chrześcijan w różnych miejscach świata oddaje życie za wiarę w Ciebie, tylu wrogów usiłuje przeforsować swoje poglądy, przedstawiając ogromne zło w pięknych opakowaniach dobrego, tyle wojen toczy się w różnych zakątkach świata. Daj nam Jezu siłę i odwagę, abyśmy umieli reagować na to wszystko w najbardziej właściwy dla chrześcijan – katolików sposób czyli szczerą miłością i gorącą modlitwą. Panie Jezu Miłosierny, jesteśmy słabi , potrzebujemy zawsze Twojej pomocy i miłosierdzia, a zadań przed Akcją Katolicką  jest tak wiele. Ojcze Niebieski, otwórz nasze serca na cichą obecność Twojego Syna, wprowadź nas w misterium ciszy, w której Twoja miłość objawia się wszystkim, którzy wołają „Przyjdź Panie Jezu”... 

 

 1. W chwili ciszy polecajmy wszystkie nasze osobiste intencje. …/cisza/

 

       Panie Jezu Chryste uwielbiamy Cię

·       za to, że jesteś zawsze z nami w Twoim Świętym Kościele

·       za to, że zostawiłeś nam Swoje Słowa, abyśmy mogli czerpać z nich każdego dnia pełnymi garściami

·       za to, że pozwalasz nam się karmić Twoim Świętym Ciałem

·       za to, że dajesz nam Swoje przebaczenie w sakramencie pojednania

·       za to, że zostawiłeś nam swoich zastępców w osobach kapłanów 

      

 Polecamy Ci Panie Jezu wszystkich kapłanów: Ojca Świętego      Franciszka, emerytowanego papieża Benedykta XVI, naszego biskupa Wiktora i biskupa seniora Damiana, księży, którzy pełnili obowiązki opiekunów  Akcji Katolickiej: świętej pamięci ks. Romana Kempnego,  ks. Arkadiusza Wuwera,  ks. Stanisława Nogę, ks. Piotra Szołtysika,  ks. Piotra Rożyka, ks. Krzysztofa Brachmańskiego i wszystkich parafialnych opiekunów AK. Obdarzaj ich Jezu wszystkimi potrzebnymi łaskami  i dobrym zdrowiem.

     

 1. Teraz pragniemy podziękować Ci najgoręcej, z głębi naszych serc
 • za każdy dzień naszego życia
 • za nasze rodziny
 • za nasz Kościół Święty i Jego kapłanów
 • za wszystkich ludzi, których stawiasz na naszej drodze
 • za naszą Ojczyznę, aby - mimo tak wielu przeciwności - pozostała wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii
 • za to, że możemy teraz klęczeć przed Tobą wyrażając naszą miłość i uwielbienie

 

Ksiądz Jan Twardowski tak pięknie wyraził swe podziękowanie Tobie Panie Jezu Chryste:

„Za wszystko dziękuję, za spokój i trwogę

za to że nie rozumiem

i odejść nie mogę

za to ,że łączą nas nie poznane ręce

za jedną jeszcze jesień, by pokochać więcej”

 

 

 1. Przypomnijmy sobie słowa świętego Jana Pawła II, który powiedział, że „Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu.”

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus powiedziała, że „Ostatni wieczór naszego życia jest pierwszym porankiem naszej wieczności” , a św. Paweł w liście do Rzymian mówi: ”Jeżeli  bowiem żyjemy, żyjemy  dla Pana, jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana „

 

 1. Ojcze, ku tobie zwracamy nasze spojrzenia i wyciągamy nasze ręce. Tak wiele dzieję się wokół nas, tyle spraw nas zadziwia ale i przeraża. Tak wielu rzeczy - tak po prostu , po ludzku - nie rozumiemy. Tyle spraw nas zaskakuje, tak wiele razy czujemy się opuszczeni i bezradni... Trwająca od marca pandemia koronawirusa przeraża, ale przecież w całej Biblii mówisz do człowieka 130 razy „Nie bój się!” Ty powołując każdego z nas pragniesz obudzić w nas zaufanie, że wiesz czego nam potrzeba i chcesz prowadzić nas najlepszą z możliwych dróg.

 

Panie Jezu Miłosierny, jesteśmy słabi i zawsze potrzebujemy Twojej pomocy. Dlatego prosimy o nowych członków Akcji Katolickiej, bo zadań jest wiele i potrzeby ogromne. Aby żniwo było wielkie,  potrzeba przecież nowych robotników.

Jezu błogosław nam, wzbudzaj naszą nadzieję, obdarzaj potrzebnymi łaskami.

wtorek, 23 czerwca 2020

Uczyńmy to dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Apel Akcji Katolickiej w sprawie wyborów prezydenckich.


21 czerwiec 2020 r.


Dziś chodzi o Polskę bezpieczną, silną gospodarczo ale też o jej chrześcijańską tożsamość. Naród bez duszy to naród stracony. My katolicy świeccy, zwarci i gotowi do udziału w wyborach Prezydenta dla naszej Ojczyzny idziemy i zachęcamy innych, by wybrać właściwy program, opowiedzieć się za prawdą i niezmiennie wymagać. Od siebie ale też od tych, którym udzielamy swego mandatu. W naszej Ojczyźnie nie ma już miejsca na przeciętność i bylejakość, na manipulacje i kłamstwa.  Na przywileje nielicznych i społeczną niesprawiedliwość. Rozpoczęte przemiany niemalże sprzedanego i rozkradzionego państwa należy kontynuować.
Przez lata pracując społecznie dla pomnażania dobra wspólnego, jako osoby zaangażowane w dzieło Akcji Katolickiej, doskonale rozumiemy to czego doświadczała większość społeczeństwa. Nie ma miejsca na skrajną biedę, deprawację dzieci i szantażowanie młodzieży. Nie ma miejsca na poniżanie wielkiej rzeszy ludzi wierzących i przyzwalania na liczne występki szerzących się profanacji.
Jesteśmy dumni z rozwoju Polski. Nie możemy się zgodzić na wybór kandydatów, którzy deklarują podpisanie ustawy rozszerzającej możliwość wykonywania aborcji. Szafowanie świętością życia ludzkiego w zamian za poparcie w wyborach, zasługuje na jednoznaczne nasze wykluczenie!
Nie musimy dziś nikogo przepraszać za to, że kierujemy się w życiu zasadami wiary, prawdą i uczciwością, miłością i troską o nasze rodziny, dzieci i młodzież, że troszczymy się o dalsze losy Polski. Za to, że jesteśmy szczęśliwi bo poznaliśmy Boga. Boga, Stwórcę człowieka, mężczyzny i niewiasty, których obdarzył łaską potomstwa.
Czas na tych, którzy zagrabiali i sprzedawali Polskę a przy tym zajmowali się tylko sobą już minął. Teraz, czas na prawych, którzy wzorem za tymi co oddali dla Niepodległej życie, dziś jako kolejne pokolenie wiernych Bogu i Ojczyźnie, będą dalej iść odważną drogą męstwa a czas dalszego rozwoju Polski uczynią realnym. Nie ulegnijmy nachalnej propagandzie, wybierzmy prawdziwe życie, nie utopię. Uczyńmy to dla Najjaśniejszej!
W imieniu  Zarządu,
Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

środa, 13 maja 2020


Z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich życzymy Czcigodnemu Księdzu Archidiecezjalnemu Asystentowi Akcji Katolickiej obfitości Darów Bożych na dalsze lata posługi kapłańskiej dla Kościoła Powszechnego. 
W imieniu wszystkich członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej prosimy Wszechmogącego Boga w szczególności o potrzebne siły i zdrowie w pełnieniu funkcji Archidiecezjalnego Asystenta Kościelnego, zapewniając jednocześnie o naszej pamięci w  modlitwie. W imieniu Zarządu i Rady DIAK

Jerzy Karmański

piątek, 8 maja 2020


W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 4.05.2020 JE ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca między innymi w sprawie nie przeprowadzania procesji Bożego Ciała w dotychczasowej tradycyjnej formie ulicami miast i osiedli - ze względu na panującą epidemię - prosimy Prezesów POAK o zainspirowanie Czcigodnych Księży Proboszczów, żeby w dniu 11 czerwca 2020r. zaapelowali do wiernych, aby w tym dniu przystroili okna swoich mieszkań i domów na terenie parafii. W ten sposób każdy parafianin będzie mógł przyczynić się do uczczenia Najświętszego Sakramentu w dniu Święta Bożego Ciała.

środa, 8 kwietnia 2020


Katowice, Zmartwychwstanie Pańskie 2020r.                                            


„Godzien jest Baranek zabity wziąć
moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć,
i chwałę, i błogosławieństwo” /Ap 5,12/


  Niech Zmartwychwstały Chrystus otwiera nasze serca na przyjęcie darów zmartwychwstania, niech ożywia naszą wiarę, napełnia nas pokojem 
i prowadzi przez życie w radości i pokoju.

         Życzymy Czcigodnym Księżom Asystentom oraz członkom Akcji Katolickiej, aby Święta Wielkanocne przyniosły nadzieję, by stały się źródłem umacniania ducha. Zmartwychwstanie Chrystusa niech napełni nas miłością, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć 
w przyszłość.

   

  ks. Krzysztof Brachmański  Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                         
Jerzy Karmański                          Prezes DIAK

     
                                                                        

niedziela, 23 lutego 2020

Spotkanie DIAK w parafii Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach

W sobotę 15 lutego  br. odbyło się spotkanie  Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w parafii Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach . Spotkanie poprzedziła modlitwa różańcowa za żywych i zmarłych członów Akcji Katolickiej . Rozważaniom jak również Mszy Św.  przewodniczył ksiądz proboszcz Stanisław Gańczorz. Modlitwę wiernych jak również czytanie sprawowali członkowie POAK .


Homilia ( wykład) wygłoszona przez ks. proboszcza w temacie '' Jak wychować liderów chrześcijańskich  '' może posłużyć jako kompendium   dla członków  a w szczególności prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickich. W homilii ks. Stanisław mówił , że przywództwo (liderowanie )  nie może oznaczać jakiejś pozycji społecznej czy władzy a jedynie może służyć  dla całej społeczności zgromadzonej wokoło parafii  czy miejsca działania .
 Lider powinien sobie wyznaczyć cele i kierunki działania uwzględniając :.
- gotowość do podęcia zadania z uwzględnieniem  trudności, które mogą nastąpić ,
- długofalowe wizje i kierunki działania,
- posiadane umiejętności do przyciągnięcia  do siebie ludzi którzy pomogą przy realizacji przedsięwzięcia.
Lider  jest niezbędny w czasach kryzysu, musi być przekonany o celowości  swoich działań , nie może obawiać się krytyki  ale również powinien oddalać od siebie grzech pychy . Powinien wiedzieć w jaki sposób zrealizuje swój cel. Przygotowuje się do trudności które mogą następować. Jako przykład Ksiądz przytoczył ,ze mogą  to być : wyż czy niż demograficzny, starzenie się społeczeństwa, skandale i wiele innych temu podobnych .  Ksiądz proboszcz zaznaczył ,że każdy z nas stara się być liderem,  bo tego oczekuje od nas Bóg.
Niezbędnym czynnikiem, który ma wpływ na kształtowanie lidera jest jego stała formacja, która musi być równowagą pomiędzy aspektami duchowymi i cielesnymi. Potrzeba codziennego czytania Pisma Świętego , prasy katolickiej , czytania książek ,słuchania pozytywnych audycji ale również czas na medytację i życie sakramentami , znajomość prawd wiary i przykazań  ma wpływ na osobowość lidera.  Dla przykładu Ksiądz Proboszcz przedstawił mam postać Św. Jana Pawła II który może być wzorem  lidera. Przez wytężoną pracę nad sobą  potrafił  w swoim działaniu wykorzystać  wcześniej  zdobyte  i wyuczone zdolności aktorskie ( ekspresja przemówień, mimika twarzy i wiele innych ) czy  literackie ( książki ,wiersze, homilie adhortacje  i wiele innych) .
Każde zadanie stojące przed liderem musi wiązać się  swoim poświęceniem .
Lider powinien być odpowiedzialny za słabszych, wzbudzać  zaufanie, nie wywyższać sie  i potrafić  słuchać . Potrzeba świętych kobiet i mężczyzn  to recepta na trudne  i niełatwe  czasy kryzysu wiary . Jako przykład podał nam ksiądz proboszcz świętą Katarzynę ze Sieny, świętą  Teresę z Avila , świętego księdza  Ignacego Loyolę którzy żyli również w  czasach walki z kościołem i wiarą   .
          

  Po mszy Świętej zostaliśmy zaproszeni do  salek parafialnych gdzie po pysznym poczęstunku  mieliśmy możliwość zapoznania się z działalnością POAK .Pan Prezes Grzegorz Mularczyk przedstawił w multimedialnej prezentacji  bogatą ofertę swoich działań na rzecz parafii i miasta Żory. Takim sztandarowymi są np. organizacja festynów parafialnych , Jarmarków Średniowiecznych , Święto Ognia czy jabłko od Boga i wiele innych . 
Prezes Grzegorz Mularczyk przedstawił również  zagadnienia które były poruszane na Radzie DIAK w Warszawie . Jesteśmy bardzo wdzięczni za gościnne przyjęcie, a Księdzu Proboszczowi za wygłoszony wykład formacyjny, sprawowaną w naszej intencji Mszę Świętą oraz modlitwę różańcową. Wielkie BÓG ZAPŁAĆ   BB

poniedziałek, 10 lutego 2020


Z a p r o s z e n i e
                     Serdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2020 r  w  salce katechetycznej parafii p.w. Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach, ul. Garncarska 16.

Program spotkania:

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Dziesiątka Różańca św.,                
Godz. 11.00   Poczęstunek,
Godz. 11.30   Prezentacja działalności POAK,
Godz. 12.00   Anioł Pański,
Godz. 12.05   Wykład formacyjny,
Godz. 12.30   Sprawy organizacyjne:
·      Statut Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej,
·      Powołanie zespołu ds. przygotowania Regulaminów do statutu,
·      Informacja Skarbnika DIAK,
·      Informacje z KIAK,
·      Sprawy różne.
Godz. 13.00   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.

                   Na spotkaniu będzie możliwość zaopatrzenia się w materiały formacyjne na nowy rok kościelny oraz statut. Prosimy prezesów POAK o przygotowanie i dostarczenie materiałów dotyczących działalności POAK w parafiach a także możliwości przeprowadzenia spotkania Rady DIAK w parafii.

poniedziałek, 13 stycznia 2020

NOWOROCZNE SPOTKANIE DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ U ŚW. BARBARY W BOGUSZOWICACH OS. – 11.01.2020r. Noworoczne spotkanie Rady DIAK odbyło się w Parafii św. Barbary, u byłego Archidiecezjalnego Asystenta ks. Piotra Rożyka. Jak zawsze zainaugurowała je uroczysta Eucharystia, którą sprawowali: proboszcz parafii ks. Piotr Rożyk oraz Archidiecezjalny Asystent AK -  ks. Krzysztof Brachmański. Uczestnicy spotkania zaraz po wejściu do kościoła zauważyli duże zmiany w  jego wystroju po zakończonym remoncie ołtarza głównego. Uwagę wszystkich  skupiła na sobie betlejemska stajenka  wkomponowana w ołtarz główny. Ona to właśnie stała się tematem rozważań naszego Asystenta w czasie wygłoszonej przez niego homilii. Kapłan podkreślał bardzo trafne umiejscowienie groty betlejemskiej w podstawie ołtarza, na którym w czasie każdej Eucharystii następuje Boże Narodzenie – rodzi się Bóg i stajenka wtedy staje się bardzo autentycznym i rzeczywistym obrazem Narodzin Boga-Człowieka. Ks. Krzysztof nawiązał do okresu  przygotowań przedświątecznych, szału zakupów, dekoracji itp., gdzie pole do popisu ma szatan – najlepszy parodysta Boga,  który robi wszystko, by Boże Narodzenie nie dokonało się w naszym sercu. – Jakie jest więc kryterium, byśmy mogli sprawdzić, czy Bóg narodził się w naszym sercu? 
  Tu odpowiedzią  jest postawa Matki Bożej. Za sprawą Ducha Świętego Bóg wchodzi do jej łona, a ona idzie do swej krewnej  i  natychmiast nawiązuje komunikację z Elżbietą, przekazując jej wiadomość, że Bóg jest w jej sercu. Ona potrzebuje obecności drugiego człowieka,  nie kryje się, nie jest zamknięta w sobie. Tu następuje też odwołanie do fragmentu czytanej Ewangelii i przywołanie postawy Jezusa wobec człowieka trędowatego./Łk.5, 12-16/  Jezus nie tylko mówi o miłości, On nią żyje i dzieli się nią z ludźmi, których spotyka. Jeśli Bóg się w nas rodzi, to wchodzimy w jeszcze piękniejszą relację z drugim człowiekiem. Stajemy się bardziej otwarci i życzliwi dla swych najbliższych –  otwartość jest kryterium Bożego Narodzenia. Kapłan przypomniał  definicję słowa „miłość”- jako poświęcenie, praca, zaangażowanie i stwierdził, że tym żyje AK, ale wg innej definicji „miłość” to otwarcie na drugiego człowieka. Bywa też tak, że praca, poświęcenie, zaangażowanie jest po to, by nie kochać, bo rodzice czasem zrobią wszystko dla swojego dziecka, spełnią wszystkie jego zachcianki, by nie spojrzeć mu w oczy, by nie porozmawiać, a to może być ucieczka od otwartość. Bóg kocha nas i On otworzył się na nas.  Chrześcijaństwo jest otwartością. Kapłan nawiązał do wyglądu Groty Betlejemskiej, która jest ciemna, zimna, niewygodna, ale jest zawsze otwarta, bo w grocie przecież brak drzwi. Podkreślił genialną wręcz symbolikę tej groty i jej genialne umiejscowienie w tak wyjątkowym czasie Kościoła – w Roku Eucharystii. Z tej Groty już wielu skorzystało – mędrcy, pasterze, ona jest symbolem Bożego Narodzenia – jej otwartość wzywa nas, byśmy otworzyli serce dla drugiego człowieka i mieli czas dla niego. Do każdego kościoła w Polsce drzwi są otwarte. Zawsze otwartą Grotą tego boguszowickiego kościoła jest boczna Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu, bo Chrystus jest otwartością. Kończąc homilię kapłan wezwał nas do szczególnej modlitwy w trwającym Roku Eucharystii, byśmy zauważyli otwarte drzwi kościoła i że tutaj w swej otwartości na ołtarzu rodzi się Bóg, który zaprasza, byśmy się tej otwartości uczyli.   Kapłan zachęcał byśmy przenieśli ten piękny zwyczaj na cały rok i przyprowadzali tu swoje dzieci i wnuki, by spojrzeć w oczy Jezusowi Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie. Zakończył homilię życzeniami: „Uczcie się otwartości w codzienności – niech w Was rodzi się Bóg, abyście byli „otwarci”.”Uroczystą oprawę mszy świętej przygotował miejscowy POAK.
 Po zakończeniu Eucharystii odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom Konkursu Literackiego oraz podziękowań dla Opiekunów. Wszyscy laureaci i opiekunowie zostali zaproszeni na ciepły poczęstunek, a członkowie Rady Diak tę część spotkania rozpoczęli modlitwą, po której nastąpiło symboliczne łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Po poczęstunku odmówiono wspólnie modlitwę południową „Anioł Pański”  po której rozpoczęły się obrady Zwyczajnego Zebrania Rady DIAK wg zatwierdzonego harmonogramu obrad, które poprowadził przewodniczący p. Mariusz Tracz. Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest w Protokole nr1/2020. Prezes Jerzy Karmański omówił  sprawy bieżące związane z opracowaniem Statutu AK Archidiecezji Katowickiej, organizacją rekolekcji w Brennej oraz świętowaniem 100-lecia Urodzin św. Jana Pawła II, Modlitwa oraz kapłańskie błogosławieństwo były ostatnim punktem spotkania.
Członkowie Rady DIAK składają serdeczne „Bóg zapłać” ks. Piotrowi Rożykowi   za umożliwienie nam tego spotkania opłatkowego u św. Barbary w Boguszowicach Os., gdzie w ciągu minionej kadencji  Asystenta Kościelnego AK – ks. Piotra,  bywaliśmy dość często. Dziękujemy za gościnę, za ciepłe i życzliwe przyjęcie oraz za każdy gest życzliwości, jakiego doświadczyć mogliśmy również ze strony pań z Parafialnego Oddziału AK.  Dziękujemy naszemu Asystentowi ks. Krzysztofowi oraz panu Prezesowi  Jerzemu Karmańskiemu  za wszelkie starania, by to spotkanie mogło się odbyć. Wszystkim uczestnikom naszego zgromadzenia Bóg zapłać za obecność. Wszystkim ”Szczęść Boże” w Nowym 2020 Roku!           
Maria Rączka – Zarząd DIAK