poniedziałek, 12 października 2020

Projekt patriotyczny pod nazwą „Zapal znicz na grobie bohatera”

 

  

1.      Akcja Katolicka w Polsce podejmuje projekt patriotyczny pod nazwą „Zapal znicz na grobie bohatera”.

2.      Celem Projektu jest organizacja odszukania i upamiętnienia miejsc pochówku bohaterów, osób zaangażowanych w działalność patriotyczną i niepodległościową, biorących udział w powstaniach i ruchach konspiracyjnych.

3.      Z uwagi na krótki termin (chcielibyśmy by pierwsze znicze zapłonęły już w listopadzie br.) rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń z Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej,
w których zostanie podjęta akcja „Zapal znicz na grobie bohatera”

4.      Pierwszy termin zgłoszeń z DIAK ogłaszamy - do 14 października 2020. Informacja powinna zawierać ilość grobów do upamiętnienia, miejscowości, w których się znajdują oraz miejsce pochówku (np. cmentarz, las itp.) oraz jeśli jest znane imię i nazwisko. W dalszej fazie oczekiwać będziemy również na zdjęcia grobów.

5.      W rozpoczynającej się fazie realizacji projektu zostanie przygotowany projekt znaku / tabliczki „Grób bohatera” z symbolami narodowymi oraz podmiotów realizujących projekt, celem umieszczenia przy istniejących nagrobkach. Wykonany zostanie także  projekt nagrobka / obelisku z krzyżem, na groby nie posiadające trwałego nagrobka.

6.      Partnerami projektu jest KGHM Polska Miedź S.A oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, która przekaże znicze i kwiaty na wskazane przez Akcję Katolicką w Polsce adresy Diecezjalnych instytutów przystępujących do pierwszego etapu projektu.

7.      Z informacji pozyskanych z DIAK oraz społeczności lokalnych o mogiłach osób utworzony zostanie rejestr, który posłuży do dalszych etapów projektu.

8.       Zaplanowana jest również promocja przedsięwzięcia w mediach ogólnopolskich
i lokalnych.

9.       Przyjmuje się zaproszenie do współpracy przedstawicieli innych organizacji
i stowarzyszeń, szkół, struktur kościelnych a także władz lokalnych i krajowych.

10.   Zakłada się zachowanie dalszej ciągłości projektu i objęcie nim terenu całej Polski a także częściowo Wielkiej Brytanii oraz zachodniej Ukrainy gdzie Akcja Katolicka posiada swoje struktury.

11.   Powołano dwóch koordynatorów projektu, którzy pomogą w szczegółach prac i zbiorą otrzymane od Państwa informacje:

·       Mirosław Bujalski (Diecezja Warszawsko -Praska), tel. 695 744 805, mail: m.bujalski@op.pl

·       Aneta Wolna (Diecezja Ełcka), tel. 600 069 359 mail: anetawolna@vp.pl

12.   Brak zgłoszenia w terminie j.w. nie wyklucza DIAK z przystąpienia do dalszego udziału w projekcie.