poniedziałek, 12 października 2020

Z a p r o s z e n i e

 

 

         

             Serdecznie zapraszamy na Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 24 października 2020r w salce katechetycznej parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Piusa X w Jejkowicach ul. Główna 1.

 

Program spotkania:

 

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,

Godz. 10.45   Dziesiątka Różańca św.,                

Godz. 11.00   Poczęstunek,

Godz. 11.40   Prezentacja działalności POAK,

Godz. 12.00   Anioł Pański,

Godz. 12.05   Wykład formacyjny,  

Godz. 12.35   Zebranie Rady DIAK – wyborcze,

Godz. 13.00   Sprawy organizacyjne:

·      Informacja Skarbnika DIAK,

·      Informacje z KIAK,

·      Sprawy różne.

Godz. 13.20   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.

                  

Obecność członków Rady DIAK jest obowiązkowa.

Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwić. Na spotkaniu będzie możliwość zaopatrzenia się w materiały formacyjne na nowy rok kościelny oraz statut.