poniedziałek, 27 lutego 2012

Sprawozdanie z spotkania formacyjnego- Warszawa


W dniach 24-26 lutego odbyło spotkanie formacyjne dla liderów Akcji Katolickiej z cyklu Nauki Społecznej Kościoła. Głównym tematem wykładów była praca w wymiarze teologicznym, społecznym i ekonomicznym.
Prelegentami byli ks. prof. Andrzej Zwoliński PAT Kraków oraz dr Jan Olbrycht i Andrzej Tomeczek z archidiecezji katowickiej. Zagadnienie ważne gdyż trwa dyskurs publiczny na temat wydłużenia wieku emerytalnego. Obecnie cała uwaga skupia się na proponowanych przez rząd zmianom, które bezpośrednio przełożą się na sytuację na rynku pracy w Polsce. Jest jednak wiele innych problemów, na które zwrócili uwagę nasi wykładowcy.
Ks. profesor Andrzej Zwoliński mówił o teologii pracy.Mówił o konieczność jej upodmiotowienia oraz zwracał uwagę na godność osoby ludzkiej, zwłaszcza w kontekście pracy przymusowej, źle wynagradzanej czy też współczesnych form niewolnictwa. Nawiązał również do pracy w systemach totalitarnych, tzw. „antypracy”, zwracając uwagę na konsekwencje chciwości, która może prowadzić do przeliczenia człowieka na pieniądze, jak czynili to Niemcy podczas
II wojny światowej w swoich „fabrykach śmierci”, wykorzystując do produkcji ludzkie włosy, kości, tłuszcz. Przypomniał nam także, że praca nie jest przekleństwem, ponieważ człowiek pracował również w raju. Bardzo żywy
i sugestywny język księdza profesora sprawił,
że uczestnicy spotkania słuchali z wielkim zainteresowaniem tego co wydaje się być oczywistym,
a czego bardzo często po prostu sobie nie uświadamiamy.Ważnym przesłaniem wykładowcy było przypomnienie nam słów " Módl się i pracuj "by praca była poświącana Panu Bogu a nie tylko człowiekowi.
Wykład pana Andrzeja Tomeczka skupił się na problemach dotyczących bezrobocia. Jako osoba, która zajmuje się tymi problemami na co dzień wskazał przyczyny trwałego wykluczenia osób bezrobotnych, które pozostając przez dłuższy czas bez stałego zajęcia mają trudności z powrotem na rynek pracy. Mówił, że są to nie tylko względy obiektywne jak np. brak miejsc zatrudnienia, ale również subiektywne, dotyczące cech osobowościowych każdego z nas. Często jest to zniżona samoocena, brak umiejętności do przekwalifikowania, lęk przed podjęciem decyzji, utrata nadziei.
dr Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego, który mówił na temat wartości chrześcijańskich w Europie. Mieliśmy zatem okazję aby poznać mechanizmy funkcjonowania ustawodawstwa w Unii Europejskiej oraz sposoby przeciwstawiania się zagrożeniom chrześcijańskich wartości przez posłów różnych frakcji, którzy je wyznają.
Obecni byli również posłowie sejmu : pan Jerzy Szmit z Olsztyna oraz pan Artur Górski z Warszawy. Była zatem okazja, aby porozmawiać z nimi na temat ustawodawstwa, które godzi w nasz system wartości oraz wyznaczyć kierunki współpracy parlamentarzystów będących członkami i sympatykami Akcji Katolickiej.
Bańczyk Bernard i Pryszcz Czesław

wtorek, 21 lutego 2012


Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej organizuje kolejne szkolenie dla liderów stowarzyszenia w ramach Studium Nauki Społecznej Kościoła.
Głównym tematem wykładów będzie praca w wymiarze teologicznym, społecznym i ekonomicznym.
Na ten temat będą mówili zaproszeni wykładowcy:
ks. prof. Andrzej Zwoliński, dr Jan Olbrycht i Andrzej Tomeczek z archidiecezji katowickiej.
Słuchacze studium spotkają się w dniach 24-26 lutego br. w ośrodku rekolekcyjnym na warszawskich Bielanach.

Program szkolenia przygotował członek Zarządu KIAK - Jerzy Karmański.

niedziela, 19 lutego 2012

Spotkanie DIAK - luty 2012
W dniu 18 lutego 2012 r. odbyło się spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
w parafii pw. Jana Chrzciciela w Tychach.
Msza Święta rozpoczynająca to spotkanie ubogacona została piękną, pełni treści słowa homilią wygłoszoną przez ks. dr Piotra Szołtysika nawiązująca do czytania z Listu świętego Jakuba Apostoła 3,1-10 „ Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym”.
Po mszy świętej w trakcie poczęstunku złożono najserdeczniejsze życzenia
z okazji 25 lecia kapłaństwa naszemu Asystentowi Kościelnemu Akcji Katolickiej ks. Piotrowi Szołtysikowi życząc mu wielu łask Bożych, opieki i wsparcia patronów Akcji Katolickiej.
Chóralnie odśpiewano Życzymy ,życzymy…...

Wykład wygłosił członek POAK z Łazisk Górnych, prezes Centrum Społecznego Rozwoju Powiatu Mikołowskiego i pracownik Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach Mateusz Eichner na temat sposobu i możliwości pozyskiwania funduszy dla różnych inicjatyw społecznych.

Prezes Jerzy Karmański zaapelował o przyłączenie się wszystkich członków Akcji Katolickie Archidiecezji Katowickiej do ogólnopolskiej modlitwy w intencji Ojczyzny poprzez odmawianie jednej dziesiątki różańca świętego w okresie postu.

W sprawach różnych uczestniczy apelowali o zwiększenie inicjatyw celem umieszczenia TV Trwam na multipleksie cyfrowym.

wtorek, 7 lutego 2012

Apel o modlitwę w intencji Ojczyzny


Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce
Apel o modlitwę w intencji Ojczyzny

Z dużym niepokojem patrzymy na to, co dzieje się w naszej Ojczyźnie.
Bolejemy nad pogłębiającą się agresją w życiu publicznym, nad brakiem zgody
i jedności wśród ludzi sprawujących władzę, a także nad egoizmem niektórych
z nich, co przejawia się w koncentrowaniu uwagi na własnych ambicjach
oraz interesach partykularnych, kosztem dobra wspólnego.
Różne środowiska w Polsce, świadome powagi sytuacji i ogromu zagrożeń
oraz zatroskane o dobro Ojczyzny, podejmują modlitwę w jej intencji.
Do tej modlitwy pragnie włączyć się także Akcja Katolicka.

Zwracamy się więc do jej Członków z gorącą prośbą o podjęcie tego modlitewnego wołania, upraszając u Boga dar odpowiedzialności dla rządzących krajem oraz zgodę
w społeczeństwie i odrodzenie duchowe Polaków.

Odmawiajmy w tych intencjach jeden dziesiątek różańca – każdego dnia,
w Wielki Poście.

Niech modlitwa Akcji Katolickiej stanie się źródłem łask od Boga
i Jego błogosławieństwa dla naszej Ojczyzny.

w imieniu
Zarządu Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej w Polsce

Prezes Halina Szydełko
Warszawa, luty 2012

poniedziałek, 6 lutego 2012

W sprawie koncesji dla Telewizji Trwam


Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej stanowczo protestuje w związku z nieprzyznaniem Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej.

Uważamy, że decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pozbawiona była podstaw merytorycznych, tym bardziej,że koncesje przyznano zupełnie nowym komercyjnym kanałom telewizyjnym, podczas gdy Telewizja Trwam jest nadawcą społecznym, cenionym, rekomendującym się wieloletnim stażem.
Asymetryczne traktowanie nadawców przez KRRiTv, noszące wszelkie znamiona dyskryminowania telewizji emitującej program religijny, godzi w fundamentalne zasady demokratycznego państwa
i może być rozumiane, jako celowe ingerowanie w prawo do swobodnej wypowiedzi,którą chroni art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Zarząd KIAK zawraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zrewidowanie postępowania koncesyjnego i uwzględnienie starań Telewizji Trwam o miejsce w multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej.
Zarząd Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej