wtorek, 7 lutego 2012

Apel o modlitwę w intencji Ojczyzny


Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce
Apel o modlitwę w intencji Ojczyzny

Z dużym niepokojem patrzymy na to, co dzieje się w naszej Ojczyźnie.
Bolejemy nad pogłębiającą się agresją w życiu publicznym, nad brakiem zgody
i jedności wśród ludzi sprawujących władzę, a także nad egoizmem niektórych
z nich, co przejawia się w koncentrowaniu uwagi na własnych ambicjach
oraz interesach partykularnych, kosztem dobra wspólnego.
Różne środowiska w Polsce, świadome powagi sytuacji i ogromu zagrożeń
oraz zatroskane o dobro Ojczyzny, podejmują modlitwę w jej intencji.
Do tej modlitwy pragnie włączyć się także Akcja Katolicka.

Zwracamy się więc do jej Członków z gorącą prośbą o podjęcie tego modlitewnego wołania, upraszając u Boga dar odpowiedzialności dla rządzących krajem oraz zgodę
w społeczeństwie i odrodzenie duchowe Polaków.

Odmawiajmy w tych intencjach jeden dziesiątek różańca – każdego dnia,
w Wielki Poście.

Niech modlitwa Akcji Katolickiej stanie się źródłem łask od Boga
i Jego błogosławieństwa dla naszej Ojczyzny.

w imieniu
Zarządu Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej w Polsce

Prezes Halina Szydełko
Warszawa, luty 2012