poniedziałek, 27 lutego 2012

Sprawozdanie z spotkania formacyjnego- Warszawa


W dniach 24-26 lutego odbyło spotkanie formacyjne dla liderów Akcji Katolickiej z cyklu Nauki Społecznej Kościoła. Głównym tematem wykładów była praca w wymiarze teologicznym, społecznym i ekonomicznym.
Prelegentami byli ks. prof. Andrzej Zwoliński PAT Kraków oraz dr Jan Olbrycht i Andrzej Tomeczek z archidiecezji katowickiej. Zagadnienie ważne gdyż trwa dyskurs publiczny na temat wydłużenia wieku emerytalnego. Obecnie cała uwaga skupia się na proponowanych przez rząd zmianom, które bezpośrednio przełożą się na sytuację na rynku pracy w Polsce. Jest jednak wiele innych problemów, na które zwrócili uwagę nasi wykładowcy.
Ks. profesor Andrzej Zwoliński mówił o teologii pracy.Mówił o konieczność jej upodmiotowienia oraz zwracał uwagę na godność osoby ludzkiej, zwłaszcza w kontekście pracy przymusowej, źle wynagradzanej czy też współczesnych form niewolnictwa. Nawiązał również do pracy w systemach totalitarnych, tzw. „antypracy”, zwracając uwagę na konsekwencje chciwości, która może prowadzić do przeliczenia człowieka na pieniądze, jak czynili to Niemcy podczas
II wojny światowej w swoich „fabrykach śmierci”, wykorzystując do produkcji ludzkie włosy, kości, tłuszcz. Przypomniał nam także, że praca nie jest przekleństwem, ponieważ człowiek pracował również w raju. Bardzo żywy
i sugestywny język księdza profesora sprawił,
że uczestnicy spotkania słuchali z wielkim zainteresowaniem tego co wydaje się być oczywistym,
a czego bardzo często po prostu sobie nie uświadamiamy.Ważnym przesłaniem wykładowcy było przypomnienie nam słów " Módl się i pracuj "by praca była poświącana Panu Bogu a nie tylko człowiekowi.
Wykład pana Andrzeja Tomeczka skupił się na problemach dotyczących bezrobocia. Jako osoba, która zajmuje się tymi problemami na co dzień wskazał przyczyny trwałego wykluczenia osób bezrobotnych, które pozostając przez dłuższy czas bez stałego zajęcia mają trudności z powrotem na rynek pracy. Mówił, że są to nie tylko względy obiektywne jak np. brak miejsc zatrudnienia, ale również subiektywne, dotyczące cech osobowościowych każdego z nas. Często jest to zniżona samoocena, brak umiejętności do przekwalifikowania, lęk przed podjęciem decyzji, utrata nadziei.
dr Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego, który mówił na temat wartości chrześcijańskich w Europie. Mieliśmy zatem okazję aby poznać mechanizmy funkcjonowania ustawodawstwa w Unii Europejskiej oraz sposoby przeciwstawiania się zagrożeniom chrześcijańskich wartości przez posłów różnych frakcji, którzy je wyznają.
Obecni byli również posłowie sejmu : pan Jerzy Szmit z Olsztyna oraz pan Artur Górski z Warszawy. Była zatem okazja, aby porozmawiać z nimi na temat ustawodawstwa, które godzi w nasz system wartości oraz wyznaczyć kierunki współpracy parlamentarzystów będących członkami i sympatykami Akcji Katolickiej.
Bańczyk Bernard i Pryszcz Czesław