niedziela, 19 lutego 2012

Spotkanie DIAK - luty 2012
W dniu 18 lutego 2012 r. odbyło się spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
w parafii pw. Jana Chrzciciela w Tychach.
Msza Święta rozpoczynająca to spotkanie ubogacona została piękną, pełni treści słowa homilią wygłoszoną przez ks. dr Piotra Szołtysika nawiązująca do czytania z Listu świętego Jakuba Apostoła 3,1-10 „ Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym”.
Po mszy świętej w trakcie poczęstunku złożono najserdeczniejsze życzenia
z okazji 25 lecia kapłaństwa naszemu Asystentowi Kościelnemu Akcji Katolickiej ks. Piotrowi Szołtysikowi życząc mu wielu łask Bożych, opieki i wsparcia patronów Akcji Katolickiej.
Chóralnie odśpiewano Życzymy ,życzymy…...

Wykład wygłosił członek POAK z Łazisk Górnych, prezes Centrum Społecznego Rozwoju Powiatu Mikołowskiego i pracownik Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach Mateusz Eichner na temat sposobu i możliwości pozyskiwania funduszy dla różnych inicjatyw społecznych.

Prezes Jerzy Karmański zaapelował o przyłączenie się wszystkich członków Akcji Katolickie Archidiecezji Katowickiej do ogólnopolskiej modlitwy w intencji Ojczyzny poprzez odmawianie jednej dziesiątki różańca świętego w okresie postu.

W sprawach różnych uczestniczy apelowali o zwiększenie inicjatyw celem umieszczenia TV Trwam na multipleksie cyfrowym.