czwartek, 27 kwietnia 2017

Deklaracja oraz wzór wykazu osób podejmujących modlitwę

Tysiąc razy pozdrawiamy Ciebie, o Maryjo ... !

Tajemnica………………………….

Deklaracja modlitewnego daru dla Maryi

Pragnąc oddać chwałę Bogu i uczcić Maryję w roku jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich składam dar Niepokalanemu Sercu Maryi podejmując się w okresie od 13 maja do 13 października 2017 roku codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca Świętego połączonej z rozważaniem wybranej tajemnicy.

...........................................................             ............................................
                         imię i nazwisko                                                                                  podpis
                                                                                                                                  
    
                                                                    
Intencje modlitwy:
1. O pokój na świecie i nawrócenie grzeszników.
2. Za niewierzących i obojętnych religijnie o doświadczenie Bożej miłości dla nich. 
3. Za biskupów i kapłanów o świętość ich życia.
4. Za dzieci i młodzież o zachowanie od złego.
5. O spełnienie się planów Bożych dla świata.


TYSIĄC razy pozdrawiamy Ciebie, o Maryjo ... !

Jubileusz 100 - lecia objawień fatimskich

DAR MODLITEWNY DLA MARYI

codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca Świętego w okresie od 13 maja do 13 października 2017 roku

Parafia…………………………………………………………………………………………


L.p.

Nazwisko


Imię


Tajemnica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.18.19.20.wtorek, 25 kwietnia 2017

SPOTKANIE FORMACYJNE RADY DIAK ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W PARAFII p.w. M. B. KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W ŁAZISKACH GÓRNYCH – w dniu 22.04.2017 r


Członkowie Rady DIAK, którzy przybyli na spotkanie formacyjne do Łazisk Górnych, świętowali wraz z  tutejszym Parafialnym Oddziałem AK 15-lecie istnienia Oddziału. Przybyłych na spotkanie powitał  Proboszcz  parafii ks. dr Jacek Wojciech. On też sprawował uroczystą Eucharystię w intencji miejscowego POAK oraz całej Archidiecezjalnej Akcji Katolickiej. 

Homilię wygłosił wikariusz ks. Adrian Przewoźnik. Rozpoczął od stwierdzenia: „Apostołowie XXI wieku!”… i wyjaśnił, że takimi powinni być członkowie Akcji Katolickiej, będący we współczesnym świecie świadkami Ewangelii. Hasło Kościoła na 2017 rok „Idźcie i głoście” jest zobowiązaniem do dzielenia się Ewangelią  w naszej codzienności. To życie prawdą we współczesnym świecie i odkrywanie, że Bóg jest kimś bliskim, obecnym w życiu tych, którzy w Niego wierzą i wierzą  w Jego Miłość Miłosierną. Członkowie Akcji Katolickiej winni głosić Chrystusa słowem i czynem. Hasło „Idźcie i głoście” ma więc być dla nas zaproszeniem do zaangażowania się w dzieło ewangelizacji, a z pomocą Ducha Świętego to wyzwanie możemy wypełnić, mimo naszej niedoskonałości. Kapłan zwrócił uwagę na istotę stałej formacji i modlitwy oraz na aktywność członków AK na rzecz Kościoła. Niech świadomość wyzwań umocni Akcję Katolicką do odważnego działania, by „iść i głosić” Ewangelię także wtedy, gdy staje się dla wielu „znakiem sprzeciwu”. Niech  umocni nas w służeniu  potrzebującym, niech pobudza do świadomej odpowiedzialności i troski o Kościół. Oprawę uroczystej Mszy św. przygotowali członkowie POAK. Przed końcowym błogosławieństwem Celebrans ks. dr Jacek Wojciech  w krótkiej mowie końcowej, zwrócił się do członków AK, by wypełniając swą misję, tak jak Apostołowie, bardziej słuchali Boga niż ludzi. Po zakończeniu Eucharystii, wspólnie odmówiono dziesiątkę Różańca św

niedziela, 23 kwietnia 2017Zapraszamy serdecznie na film dokumentalny o naszej parafiance p. Ance Kwiotek która przeżyła swoje życie przykuta do łóżka przez 43 lata 8 m-cy i 12 dni,czyniąc dużo dobra.
Zapraszamy na Mszę Świętą w intencji p. Anki 27 kwietnia na godz.18.00 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach,a po Mszy Św na projekcję filmu "Paszport do Nieba" op. Ance Kwiotek. 

Zapraszamy POAK w Niedobczycach.

piątek, 21 kwietnia 2017

Z a p r o s z e n i e


Serdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, 
które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2017r. w salce katechetycznej przy parafii
p.w. Matki Bożej Królowej Różańca św. w Łaziskach Górnych,
ul. Kościelna 4.


Program spotkania:

Godz. 10.00 Msza św. z homilią,

Godz. 10.45 Dziesiątka Różańca św.,

Godz. 11.00 Poczęstunek,

Godz. 11.30 Historia kościoła p.w. MB Królowej Różańca św. w Łaziskach Górnych,

Godz. 12.00   Regina caeli,

Godz. 12.05 Informacja prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii

p.w. Matki Bożej Królowej Różańca św. w Łaziskach Górnych,

Godz. 12.20 Wykład formacyjny,

Godz. 12.50 Sprawy organizacyjne:

- Informacja prezesa DIAK,

- Informacja skarbnika DIAK,

-Sprawy różne,

Godz. 13.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zakończenie spotkania. Błogosławieństwo.

niedziela, 16 kwietnia 2017

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych  
              Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!”

                 ( Łk 24,5-6a)


Dzieląc się wiarą i radością z Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego życzymy, aby Chrystus napełniał nasze serca miłością, radością, dawał nam siłę       i odwagę do bycia Jego uczniami.

W imieniu Zarządu DIAK pragniemy złożyć wszystkim czcigodnym Księżom Asystentom oraz członkom i sympatykom Akcji Katolickiej najserdeczniejsze życzenia obfitości Darów Bożych i mocy Ducha Świętego.
Niech Zmartwychwstały Jezus będzie źródłem wciąż nowej nadziei, niech uwalnia nas od wszelkich lęków i niepewności oraz daje moc i odwagę do podążania drogą naszego  powołania.
    Bądźmy radosnymi świadkami Zmartwychwstałego!
           
              Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                              Prezes DIAK                                                          
                           ks. Piotr Rożyk                                                               Jerzy Karmański