piątek, 21 kwietnia 2017

Z a p r o s z e n i e


Serdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, 
które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2017r. w salce katechetycznej przy parafii
p.w. Matki Bożej Królowej Różańca św. w Łaziskach Górnych,
ul. Kościelna 4.


Program spotkania:

Godz. 10.00 Msza św. z homilią,

Godz. 10.45 Dziesiątka Różańca św.,

Godz. 11.00 Poczęstunek,

Godz. 11.30 Historia kościoła p.w. MB Królowej Różańca św. w Łaziskach Górnych,

Godz. 12.00   Regina caeli,

Godz. 12.05 Informacja prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii

p.w. Matki Bożej Królowej Różańca św. w Łaziskach Górnych,

Godz. 12.20 Wykład formacyjny,

Godz. 12.50 Sprawy organizacyjne:

- Informacja prezesa DIAK,

- Informacja skarbnika DIAK,

-Sprawy różne,

Godz. 13.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Zakończenie spotkania. Błogosławieństwo.