czwartek, 27 kwietnia 2017

Deklaracja oraz wzór wykazu osób podejmujących modlitwę

Tysiąc razy pozdrawiamy Ciebie, o Maryjo ... !

Tajemnica………………………….

Deklaracja modlitewnego daru dla Maryi

Pragnąc oddać chwałę Bogu i uczcić Maryję w roku jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich składam dar Niepokalanemu Sercu Maryi podejmując się w okresie od 13 maja do 13 października 2017 roku codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca Świętego połączonej z rozważaniem wybranej tajemnicy.

...........................................................             ............................................
                         imię i nazwisko                                                                                  podpis
                                                                                                                                  
    
                                                                    
Intencje modlitwy:
1. O pokój na świecie i nawrócenie grzeszników.
2. Za niewierzących i obojętnych religijnie o doświadczenie Bożej miłości dla nich. 
3. Za biskupów i kapłanów o świętość ich życia.
4. Za dzieci i młodzież o zachowanie od złego.
5. O spełnienie się planów Bożych dla świata.


TYSIĄC razy pozdrawiamy Ciebie, o Maryjo ... !

Jubileusz 100 - lecia objawień fatimskich

DAR MODLITEWNY DLA MARYI

codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca Świętego w okresie od 13 maja do 13 października 2017 roku

Parafia…………………………………………………………………………………………


L.p.

Nazwisko


Imię


Tajemnica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.18.19.20.