wtorek, 25 kwietnia 2017

SPOTKANIE FORMACYJNE RADY DIAK ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W PARAFII p.w. M. B. KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W ŁAZISKACH GÓRNYCH – w dniu 22.04.2017 r


Członkowie Rady DIAK, którzy przybyli na spotkanie formacyjne do Łazisk Górnych, świętowali wraz z  tutejszym Parafialnym Oddziałem AK 15-lecie istnienia Oddziału. Przybyłych na spotkanie powitał  Proboszcz  parafii ks. dr Jacek Wojciech. On też sprawował uroczystą Eucharystię w intencji miejscowego POAK oraz całej Archidiecezjalnej Akcji Katolickiej. 

Homilię wygłosił wikariusz ks. Adrian Przewoźnik. Rozpoczął od stwierdzenia: „Apostołowie XXI wieku!”… i wyjaśnił, że takimi powinni być członkowie Akcji Katolickiej, będący we współczesnym świecie świadkami Ewangelii. Hasło Kościoła na 2017 rok „Idźcie i głoście” jest zobowiązaniem do dzielenia się Ewangelią  w naszej codzienności. To życie prawdą we współczesnym świecie i odkrywanie, że Bóg jest kimś bliskim, obecnym w życiu tych, którzy w Niego wierzą i wierzą  w Jego Miłość Miłosierną. Członkowie Akcji Katolickiej winni głosić Chrystusa słowem i czynem. Hasło „Idźcie i głoście” ma więc być dla nas zaproszeniem do zaangażowania się w dzieło ewangelizacji, a z pomocą Ducha Świętego to wyzwanie możemy wypełnić, mimo naszej niedoskonałości. Kapłan zwrócił uwagę na istotę stałej formacji i modlitwy oraz na aktywność członków AK na rzecz Kościoła. Niech świadomość wyzwań umocni Akcję Katolicką do odważnego działania, by „iść i głosić” Ewangelię także wtedy, gdy staje się dla wielu „znakiem sprzeciwu”. Niech  umocni nas w służeniu  potrzebującym, niech pobudza do świadomej odpowiedzialności i troski o Kościół. Oprawę uroczystej Mszy św. przygotowali członkowie POAK. Przed końcowym błogosławieństwem Celebrans ks. dr Jacek Wojciech  w krótkiej mowie końcowej, zwrócił się do członków AK, by wypełniając swą misję, tak jak Apostołowie, bardziej słuchali Boga niż ludzi. Po zakończeniu Eucharystii, wspólnie odmówiono dziesiątkę Różańca św
Wszystkich uczestników spotkania zaproszono na ciepły poczęstunek do salki parafialnej. Tutaj niespodzianka - salka zapełniła się sporą gromadą Dzieci Maryi i Oazy Młodzieżowej pod przewodnictwem ks. Adriana i animatorek, którzy wykonali piękny taniec uwielbienia. Przez chwilę poczuliśmy się jak na Lednicy. Brawo, dla umiejętności tanecznych ks. Adriana i reszty wykonawców!  Był to bardzo  miły akcent tego spotkania. Następnie wysłuchaliśmy ciekawej historii parafii i miejscowego kościoła, którą przedstawiła  członkini miejscowego POAK
Kolejnym muzycznym akcentem spotkania były pieśni oazowe: ”Gdy uczniów swych posyłał Pan” oraz „Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię”, śpiewane wspólnie z akompaniamentem gitary – w wyk. naszego Asystenta Archidiecezjalnego ks. Piotra Rożyka. Stanowiły one wprowadzenie do jego wykładu formacyjnego: „Zmartwychwstanie fundamentem posłania idźcie i głoście”.  W nawiązaniu do hasła roku liturgicznego kapłan powiedział, że Jezus był nieustannie w drodze, pielgrzymował – szedł i głosił, że bliskie jest Królestwo Boże -  nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Głosił to, co widział u swojego Ojca. Nieustannie nawoływał: Idźcie i nauczajcie…,  Idźcie na cały świat..., Idź i pojednaj się …, Idź i nie grzesz… Jezus przyszedł, by pełnić wolę Ojca - przyszedł, bo był posłany. Sam też posyłał mówiąc: „Posyłam Was, idźcie i głoście …” – to nakaz misyjny. Po Zmartwychwstaniu Chrystusa - nakaz powszechny,  bo Zmartwychwstanie zmieniło obraz rzeczywistości, w której człowiek żyje. Jesteśmy członkami apostolskiego Kościoła głoszącego orędzie Zbawienia, lecz by je głosić, trzeba być posłanym. Kapłan zakończył swój wykład stwierdzeniem, że Zmartwychwstanie stało się podstawą głoszenia Chrystusa przez minione XX-wieków i my, jako członkowie Akcji Katolickiej winniśmy tę misję kontynuować. Na koniec zaintonował refleksyjną pieśń oazową „Barka” oraz „Zwiastunom z gór”, a do śpiewu włączyli się wszyscy obecni na spotkaniu.
Z kolei Prezes POAK p. Bernard Bańczyk zapoznał zebranych   z historią powstania Parafialnego Oddziału AK oraz przedstawił wiele podejmowanych działań na rzecz parafii i środowiska lokalnego. Poinformował również o staraniach związanych z udoskonaleniem strony internetowej DIAK.
       Prezes DIAK p. Jerzy Karmański przekazał aktualne informacje  dotyczące spraw organizacyjnych DIAK. Podziękował ks. proboszczowi oraz POAK-owi za życzliwe przyjęcie członków Rady DIAK i zaprosił wszystkich do kościoła na nabożeństwo końcowe, któremu przewodniczył nasz Asystent Archidiecezjalny ks. Piotr Rożyk.  Po Koronce do Bożego Miłosierdzia oraz ucałowaniu relikwii Św. Faustyny, wspólnie zaśpiewano pieśń oazową "Gdy uczniów swych posyłał Pan, a ks. Piotr udzielił nam błogosławieństwa

Maria Rączka – Zarząd DIAK