niedziela, 18 grudnia 2011

Życzenia Świąteczno -Noworoczne

"Porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie,
gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie
"
/Łk 2,7/Wszystkim członkom Akcji Katolickiej życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Błogosławionego Nowego Roku.
Niech nowonarodzony Jezus, Syn Boży obdarzy nas miłością i pokojem,
abyśmy byli gotowi przyjąć Go do swojego życia i jako jego uczniowie radośnie kroczyli drogą Ewangelii.

Życzenia podpisali Archidiecezjalny Asystent Kościelny: ks.Piotr Szołtysik oraz Prezes Zarządu DIAK Jerzy Karmański

Wyniki IV turnieju szachowego o puchar Prezesa Akcji Katolickiej

Finał odbył się w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie.
Pragniemy przedstawić wyniki i pogratulować wygranym.
Seniorzy
I miejsce - Drela Michał
II miejsce - Świech Piotr
III miejsce - Karp Piotr

Młodzież:
I miejsce - Klisz Karolina
II miejsce - Świech Przemysław
III miejsce - Stasiowski Karol

Dzieci:
I miejsce - Sendobry Adam
II miejsce - Kulpa Zuzanna
III miejsce - Ficek Szymon
W rozgrywkach wzięły udział 22 osoby.

Organizatorzy składają podziękowanie Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w parafii p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie za wkład wniesiony w organizowanie IV Turnieju Szachowego o Puchar Prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.
Puchary zostaną wręczone zwycięzcom w dniu 14 stycznia 2012 r. w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Tychach, ul Kopernika 5. Msza św. od godz. 10.00

czwartek, 15 grudnia 2011

Wyniki XI Konkursu LiterackiegoTemat I: „Korzystając z różnych dostępnych źródeł spróbuj uzasadnić sąd, że
Błogosławiony Jan Paweł II był prawdziwym człowiekiem modlitwy ”.
Temat II: „Uzasadnij, że człowiek bez modlitwy oddala się od Boga”.
Komisja w składzie:
 • Danuta Durło
 • Kazimiera Saracka
 • Stanisława Mikulska
 • Alina Forajter
 • Eleonora Marczak
 • Henryka Rolewicz
 • Alina Cichoń
  stwierdza, że na konkurs wpłynęły 58 prac.
  Nagrodzono następujące prace:

  Szkoły podstawowe, temat I:
  I miejsce – Mateusz Wita - Świerklany
  II miejsce – Ewa Szczotka - Rydułtowy
  III miejsce – Anna Krzyżowska - Kobiór

  Szkoły podstawowe, temat II:
  I miejsce – Hanna Frydrych - Świerklany
  II miejsce – Kinga Krauspe - Rydułtowy
  III miejsce – Marcin Pytlik - Żory

  Gimnazja:
  I miejsce – Katarzyna Mazur - Łaziska Górne
  II miejsce – Karolina Kiecoń - Bieruń
  III miejsce – Krystyna Małek - Kobiór

  Szkoły średnie:
  I miejsce – Martyna Matlak - Pszczyna
  II miejsce – Zofia Różok - Tychy
  III miejsce – Kamil Guzy - Żory

  Komisja postanowiła przyznać także równorzędne wyróżnienia dla:
  Alicja Nogły; Angelika Wiera; Barbara Pająk - Pszczyna.

  Ponadto Komisja zaproponowała przyznanie dyplomu honorowego dla mgr Joanny Gołek i mgr Ewy Jakielaszek z Gimnazjum w Kobiórze, za opiekę nad najliczniejszą grupą Konkursu Literackiego.
  Wręczenie nagród nastąpi w dniu 14 stycznia 2012r w kościele parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Tychach, ul. Kopernika 5. Początek o godz. 10.00 – Msza św.
 • sobota, 19 listopada 2011

  Sympozjum nt.: Społeczne aspekty nauczania prymasa Augusta Hlonda

  PROGRAM SYMPOZJUM
  z okazji 15-lecia odrodzenia Akcji Katolickiej
  w Archidiecezji Katowickiej

  Społeczne aspekty nauczania prymasa Augusta Hlonda

  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 19 listopada 2011 roku  10.00 Msza św. w krypcie archikatedry katowickiej,
  11.00 Przejście uczestników Sympozjum do auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
  11.30 Powitanie uczestników Sympozjum – prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej,
  11.45 Słowo Archidiecezjalnego Asystenta Kościelnego – ks. dr Piotr Szołtysik,
  12.00 Wykład I – „Patriotyzm obywatelski prymasa Augusta Hlonda. Aktualność przesłania” - ks. dr Henryk Olszar – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego,
  12.40 Wykład II – „Nowa ewangelizacja w Polsce w świetle społecznego nauczania Augusta Hlonda – ks. prof. Bogdan Biela – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego,
  13.20 Dyskusja,
  13.40 Wręczenie Medali za dzieło Ewangelizacji i dyplomów Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej,
  14.00 Zakończenie Sympozjum.

  środa, 16 listopada 2011

  Rekolekcje Akcji Katolickiej Archidiecezji Katolickiej w Brennej

  Tegoroczne październikowe rekolekcje poprowadził ks. proboszcz Piotr Brząkalik z parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Szopienicach. Ksiądz rekolekcjonista oparł swoje rozważanie na Ewangelii o synu marnotrawnym przybliżając jej treść przez analizowanie postaci z obrazu Rembrandta „Powrót”. Ukazując ojca i synów wskazał nam, że czas rekolekcji to taki czas, aby poszukać w sobie zmian. Czasem szukamy chrześcijaństwa gdzieś daleko, wysoko, a ono jest tu i teraz. Mamy popatrzeć na siebie z dystansu- jeśli chcesz, aby ciebie słuchano to nie mów głośno, nie krzycz. Język porozumienia się między sobą i z najbliższymi jest bardzo ważny. Jeśli wyciszymy emocje łatwiej usłyszeć to co inni do nas mówią. Najwięcej krzywdy sprawiamy sobie językiem, a najczęściej najbliższym.
  Wszystko co mamy dostajemy od Boga z miłości, bo nic nam się nie należy.
  Symbolem miłości jest serce- Pan Bóg nas czuje, kocha nas jak matka z czułością i jak ojciec. Pan Bóg jest- wyrozumiały- czeka na nas (szanuje naszą wolność), towarzyszy nam (czasem z daleka). Pan Bóg wszystkich traktuje jednakowo i dla każdego ma tyle samo miłości. Miłość Pan Boga jest bezgraniczna i bezwarunkowa. Niczego nam nie wypomina. Pan Bóg każdego traktuje tak samo, każdy ma swoją szansę.
  Ks. Piotr zwrócił nam uwagę na różne aspekty naszego życia takie jak zgoda. Fundamentem każdej zgody jest przyznanie się do winy. Zgoda na to co Bóg daje i na to co oddać muszę. Przyznanie się do błędu wobec Boga i ludzi.
  Dojrzałość- miarą dojrzałości jest przewidywanie skutków- cokolwiek się robi i mówi należy przewidzieć tego konsekwencje. Mówienie o innych- trzeba być ostrożnym w ocenianiu innych- najlepiej mówić o sobie. Przebaczenie- nie jest proste. Moje oczekiwanie nie musi się spotkać z chęcią przebaczenia. Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć. Zmiana człowieka- my nie jesteśmy w stanie zmienić człowieka. Człowiek może się zmienić tylko sam. Jedyne co możemy zrobić to prosić, pomagać, ułatwiać. Obojętność- lekceważenie- to najgorsza postawa jaką możemy okazać Panu Bogu i ludziom.

  Dziękujemy Ks. Piotrowi Brząkalikowi za ten czas zatrzymania się i za ukazanie największej miłości i mądrości Boga Miłosiernego.
  W czasie rekolekcji był też czas na wspólną i osobistą modlitwę, wymianę doświadczeń, spacery przy pięknej pogodzie.
  Następne rekolekcje w marcu 2012 roku.
  Zapraszamy członków i sympatyków Akcji Katolickiej

  wtorek, 15 listopada 2011

  XI ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI  Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XI edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.


  Celem konkursu jest:
  - rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,
  - wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
  - kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,
  - kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.

  Tematy prac konkursowych:
  -Korzystając z różnych dostępnych źródeł spróbuj uzasadnić sąd,że Błogosławiony Jan Paweł II był prawdziwym człowiekiem modlitwy.

  -Uzasadnij, że człowiek bez modlitwy oddala się od Pana Boga.

  Regulamin konkursu
  Kategorie wiekowe
  w Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w następujących
  kategoriach:
  - Szkoły Podstawowe - klasy I - III;
  - Szkoły Podstawowe - klasy IV - VI;
  - Gimnazja
  - Szkoły średnie
  można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych parafii, w każdej grupie wiekowej i tematycznej;
  prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę POAK lub parafii;
  prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do wybranego tematu;
  prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);
  dopuszczalne są wszelkie formy literackie.
  Terminy poszczególnych etapów:
  -etap szkolny: do 20 listopada 2011 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);
  -rozstrzygnięcie konkursu: do 16 grudnia 2011 roku.
  -wręczenie nagród 14 stycznia 2012 roku w parafii p.w. Jana Chrzciciela w Tychach, ul. Kopernika 5;
  Termin nadsyłania prac:
  Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,ul. Jordana 39, 40-951 Katowice do dnia 30.XI.2011r
  Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie (decyduje data stempla pocztowego).
  Skład komisji, oceniającej:
  -w skład komisji oceniającej wchodzą nauczyciele - poloniści.
  Nagrody:
  -Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
  -Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
  -Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.
  Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się do 14 stycznia 2012 roku w parafii p.w. .Jana Chrzciciela w Tychach, ul. Kopernika 5, po Mszy św. o godz. 10.00.
  Uwagi końcowe:
  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
  -Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej: www.katowice.ak.org.pl

  Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!

  IV Turniej Szachowy

  Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej zaprasza swoich członków i sympatyków do udziału w IV Turnieju Szachowym o Puchar Prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.

  poniedziałek, 3 października 2011

  Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych w Archidiecezji Katowickiej.


  Pod hasłem „Kościół domem i szkołą komunii” rozpoczął się 1 października br. w Katowicach dwudniowy Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych w Archidiecezji Katowickiej.
  Mszy św. rozpoczynającej kongres, odprawionej w krypcie archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach przewodniczył bp Józef Kupny, delegat Episkopatu ds. ruchów i stowarzyszeń katolickich, który jest katowickim biskupem pomocniczym.
  W wygłoszonym podczas Mszy św. kazaniu archidiecezjalny duszpasterz akademicki ks. Marek Spyra apelował, aby odczytać kongres w kontekście nowej ewangelizacji. Odwołując się do odczytanego fragmentu Ewangelii zwrócił uwagę: „Chrystus wprowadza nową logikę, nowy sposób myślenia, nowy styl”. Zaznaczył, że uczniowie Chrystusa nie powinni „błyszczeć” i zachwycać świata swymi talentami, a tym bardziej rywalizować „Kto lepiej głosi Słowo Boże”. „Chodzi o mądrość Słowa, a nie o słowa mądrości” – powiedział. Przypomniał o potrzebie pokory w dziele ewangelizacji, o postawie sługi, a nie właściciela oraz o konieczności kierowania się logiką krzyża.
  Obrady kongresu toczyły się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Witając uczestników bp Kupny podkreślił: „Jesteśmy tu w jedności z całym Kościołem, aby pogłębić świadomość jego komunijnego charakteru”.
  Prace kongresu podzielono na trzy części: „Komunia z Bogiem”, „Komunia z Kościołem” i „Komunia ze światem”. Wykłady wprowadzające do dyskusji panelowych w grupach wygłosili ks. Dr Marek Spyra, ks. dr Roberto Saltini oraz dr Aleksander Bańka. Wśród tematów omawianych przez uczestników paneli znalazły się: „Wychowanie do modlitwy”, „Nasz obraz Boga”, „Życie Słowem Bożym”, „Uporządkowanie emocji drogą do komunii z Bogiem”, „Głos Boga w nas – posłuszeństwo sumieniu”, „Liturgia i sakramenty w centrum budowania wspólnoty”, „Miejsce Ruchów w Kościele i jedność z biskupem”, „Na czym polega nasza wierność charyzmatowi”, „Trudności w działalności Ruchów i ich przezwyciężanie”, „Współpraca między Ruchami”. Mówiono również na temat obecności katolików wśród niewierzących, w mediach (radio, telewizja, Internet), w polityce (samorządy), w szkole i pracy oraz wśród różnych tradycji religijnych. Obecny na Mszy kończącej kongres metropolita katowicki abp Damian Zimoń przypomniał, że Kościół katolicki na Śląsku ma wielką tradycję ożywiania wiary przez ruchu, stowarzyszenia i wspólnoty. Mówiąc o prześladowaniach, jakich w przeszłości doznawały, stwierdził: „Dzisiaj potrzeba, abyśmy z nową energią dawali świadectwo”. Podkreślił równocześnie, że parafia pozostaje podstawową strukturą Kościoła.

  niedziela, 2 października 2011

  II spotkanie z Kulturą w Orzeszu Zawiści


  Dla uczczenia drugiej rocznicy konsekracji naszego kościoła pw. Męczeństwa Jana Chciciela w Orzeszu Zawiści Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował II parafialne Spotkania z Kulturą. Najważniejszym naszym celem było zbliżenie do Boga w komunii z kościołem poprzez wyrażanie swoich umiejętności w śpiewie, muzyce, inscenizacji jak również prace artystów malarskich, rzeźbiarskich czy rękodzielnictwa.
  Prace malarskie, rzeźbiarskie i rękodzielnicze można było podziwiać na wystawie którą nasi parafianie podziwiali z wielkim zainteresowaniem . Padło wiele słów podziwu pod adresem naszych wystawców ale również prowokowało nad zamyśleniem uwielbienia naszego Stwórcy.
  Dla uatrakcyjnienia naszego Spotkania z Kulturą zaproszono gościnnie artystów. Jednym z nich była pani Otylia Trojanowska Ślązaczka roku 2009 która w swym monologu piękną śląską mową opowiadała o swoich osobistych przeżyciach. Przeplatając je przykładami panującymi na Śląsku, o wychowaniu katolickim oraz tradycjach wychowania w rodzinie i społeczeństwie. To była piękna lekcja wychowania w naszej kulturze opowiadana z dużym humorem.
  Nie mniejszą atrakcją były występy dzieci z kółka muzycznego działającego przy Domu Kultury w Łaziskach Górnych gromkimi brawami nagrodzono małego Franka Spyrę który zachwycił swą grą na akordeonie i śpiewem. Bardzo interesującym był również występ dziecięcego zespołu muzyczno-inscenizacyjnego „Radość” który przedstawił się w programie z pieśniami religijnymi.
  Spotkanie było bardzo przyjemnie, potrafiło zbliżyć parafian a jednocześnie pozwoliło naszym parafianom zapoznać się z działaniem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
  Pragniemy i planujemy takie spotkania organizować w przyszłości stwierdził Prezes Parafowanego Oddziału Akcji Katolickiej p Czesław Pryszcz
  W galerii zdięciowej można zobaczyć fotografie ze spotkania.

  poniedziałek, 24 stycznia 2011

  Orzeskie dyktando

  Z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pow. Męczeństwa œw. Jana Chrzciciela w Orzeszu odbył się konkurs poœwiecony pamięci zmarłej w katastrofie smoleńskiej Pani senator Krystyny Bochenek - Orzeskie Dyktando. Po opracowaniu regulaminu i zasad uczestnictwa przez Miejski Zespół Oœwiaty ogłoszony został nabór uczestników. Do konkursu przystąpili uczniowie wszystkich szkół w Orzeszu. Ze szkól podstawowych w dyktandzie brało udział 15 uczniów, z orzeskich gimnazjów 8 uczniów a grupę dorosłych reprezentowało 7 osób z różnych dzielnic Orzesza. Organizatorem dyktanda była szkoła podstawowa w Orzeszu- Zawiści, gdzie pod nadzorem Pani dyrektor Adriany Pustelny i polonistek mgr Ewy Wesoły i mgr Iwony Kuźnik przygotowano salę lekcyjną do przeprowadzenia konkurs oraz urządzono wystawę dla upamiętnienia Pani senator Bochenek.

  X bal charytatywny

  W sobotę 22 stycznia bieżącego roku w Domu Kultury w Niedobczycach odbył się X Jubileuszowy Bezalkoholowy Bal Charytatywny.Z tej okazji - oprócz tego co zawsze,to znaczy dobrego jedzenia,świetnej muzyki w wykonaniu zespołu "Gama",