sobota, 19 listopada 2011

Sympozjum nt.: Społeczne aspekty nauczania prymasa Augusta Hlonda

PROGRAM SYMPOZJUM
z okazji 15-lecia odrodzenia Akcji Katolickiej
w Archidiecezji Katowickiej

Społeczne aspekty nauczania prymasa Augusta Hlonda

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 19 listopada 2011 roku10.00 Msza św. w krypcie archikatedry katowickiej,
11.00 Przejście uczestników Sympozjum do auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
11.30 Powitanie uczestników Sympozjum – prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej,
11.45 Słowo Archidiecezjalnego Asystenta Kościelnego – ks. dr Piotr Szołtysik,
12.00 Wykład I – „Patriotyzm obywatelski prymasa Augusta Hlonda. Aktualność przesłania” - ks. dr Henryk Olszar – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego,
12.40 Wykład II – „Nowa ewangelizacja w Polsce w świetle społecznego nauczania Augusta Hlonda – ks. prof. Bogdan Biela – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego,
13.20 Dyskusja,
13.40 Wręczenie Medali za dzieło Ewangelizacji i dyplomów Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej,
14.00 Zakończenie Sympozjum.