czwartek, 21 kwietnia 2022

 

Z a p r o s z e n i e

       Serdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 14 maja 2022r. w parafii p.w. św. Antoniego Padewskiego w Chorzowie, ul. Mikołaja Kopernika 1.

 

Program spotkania:

 

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,

Godz. 10.45   Nabożeństwo do św. Antoniego,                

Godz. 11.00   Poczęstunek,

Godz. 11.30   Prezentacja działalności POAK,

Godz. 12.00   Regina Coeli,

Godz. 12.05   Prelekcja Mariusza Tracza „Józef Gawlina – biskup wędrowiec”

Godz. 12.30   Sprawy organizacyjne:

·         Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich,

·         Udział AK w działaniach pomocowych dla Ukrainy,

·         Przygotowanie do obchodów 25-lecia odrodzenia AK w Archidiecezji Katowickiej,

·         Informacja Skarbnika DIAK,

·         Sprawy różne.

Godz. 13.00   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.

 

                   Na spotkaniu będzie możliwość zaopatrzenia się w materiały formacyjne na bieżący rok kościelny.

 

Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                                  Prezes DIAK

 ks. Krzysztof Brachmański                                       Jerzy Karmański

czwartek, 14 kwietnia 2022

Spotkanie formacyjne – wielkopostny dzień skupienia Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu, w dniu 9 kwietnia 2022r.

 


Deszczowa pogoda nie przeszkodziła członkom Rady DIAK, by przybyć do Bierunia, gdzie o godzinie 10-ej rozpoczęła się msza św. koncelebrowana inaugurująca nasze wielkopostne spotkanie formacyjne. Sprawował ją nasz archidiecezjalny Asystent, ks. Krzysztof Brachmański oraz emerytowany proboszcz bieruńskiej parafii - ks. kanonik Janusz Kwapiszewski. Homilię wygłosił ks. Krzysztof. W nawiązaniu do czytanej Ewangelii, kapłan powiedział, że słuchając jej można odnieść wrażenie, że modlimy się do Boga, który wydaje się być słabszy i chodzi o to, by nie zniechęcić się do słabszego Boga. Uczynione przez Boga dobro działa na człowieka, zwłaszcza cudowne działanie Boga we współczesnym świecie. Niektórzy dziś szukają Go, a inni nastają na Niego. Faryzeusze boją się Jezusa, bo uważają, że z Nim będzie im gorzej, bo Jezus wkroczy w ich życie, w ich sumienia i będzie im gorzej. Nie należy bać się Boga wkraczającego w nasze życie, choć wtedy trzeba będzie może zrezygnować z czegoś, z jakichś grzechów. Należy zastanowić się, co jest główną przyczyną odrzucenia Boga, bo jest niewygodny dla nas. Dzisiejszy dzień jest doskonałą okazją do takiej refleksji, skupienia się, zastanowienia, z czego trudno jest nam zrezygnować. Jezus chce wejść właśnie w tę niewygodną dla nas przestrzeń życia. Należy uczciwie popatrzeć na siebie. Członkowie Akcji Katolickiej są ludźmi stale pytającymi o Niego i poszukującymi Go. Czy nasze poszukiwanie Chrystusa przemieniającego przyczynia się do tego, że w naszym otoczeniu tych na „nie” będzie mniej. Czy w związku ze Świętami Wielkanocnymi coś się w nas i naszym otoczeniu zmieni? Kapłan pozostawił słuchaczy z tym refleksyjnym pytaniem. Po mszy świętej przed Najświętszym Sakramentem odbyło się nabożeństwo adoracyjno- błagalne do św. Walentego. Następnie w salce parafialnej, odmówiono modlitwę Anioł Pański i po ciepłym poczęstunku nastąpiła prezentacja parafialnego Oddziału AK, który działa bardzo prężnie pod kierownictwem prezesa POAK Anny Tomali, przy dobrej współpracy z ks. proboszczem Michałem Anderko. Obrady rozpoczęto od przedstawienia działań POAK w poszczególnych parafiach na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. AK Archidiecezji Katowickiej jest znacząco zaangażowana w działania pomocowe dla Ukrainy. Omówiono sprawy organizacyjne związane z przeprowadzeniem wyborów prezesów w POAK, przygotowań do obchodów 25-lecia AK w Archidiecezji Katowickiej. Prezes Jerzy Karmański przypomniał o sporządzeniu wniosków z poszczególnych parafii do  odznaczeń zasłużonych działaczy AK. Skarbnik DIAK poinformowała o dobrym stanie składek członkowskich. Po krótkiej przerwie, wysłuchaliśmy prelekcji ks. proboszcza Michała Anderko, będącego Archidiecezjalnym Asystentem Kościelnym KSM. Kapłan mówił o sposobach werbowania młodych do KSM. We wstępie stwierdził, że młodego człowieka nie możemy Ewangelizować po naszemu, bo to jest zasadniczym błędem. Mamy pewne schematy, których się trzymamy, a to tylko młodych zniechęca.  Młodego człowieka trzeba wpierw dobrze wysłuchać i pozwolić mu działać. Trzeba iść drogą razem z młodymi, ale decyzję muszą podejmować sami. Młodzi ludzie są największą inwestycją Kościoła. Jeżeli Kościołowi zależy na młodych, to trzeba z nimi być. Nie wolno zniechęcać się do pracy z młodymi, bo poprzez modlitwę można wszystko osiągnąć. Kapłan zakończył swój wykład modlitwą i błogosławieństwem końcowym. Dziękujemy ks. proboszczowi Michałowi Anderko oraz Parafialnemu Oddziałowi AK za gościnę, życzliwość, za wszelkie dobro jakiego doświadczamy podczas kolejnego pobytu w Bieruniu. Szczęść Boże!    

 

Maria Rączka – Zarząd DIAK

środa, 30 marca 2022

Akcja Katolicka – ZAPRASZA na Wieczór Filmowy

 

Walcz o swoją rodzinę!


 


 

         "Odważni"

Początek: piątek 22 kwietnia

po Mszy Św. wieczornej – ok.19.20

 Par. Św. Ap.

Piotra i Pawła                               

w Katowicach                                

ul. Mikołowska 32                                                                                                                 

                                                     

Wstęp wolny !                                                                           

 

Sala pawilonu katechetycznego

W trakcie zapraszamy na poczęstunek.

Ze względów epidemicznych prosimy o zabranie maseczki.

 

Oficerowie policji stawiają czoła wielu wyzwaniom.

Jednak ich najważniejszym powołaniem jest ojcostwo.

Czy ochronią serca swoich najbliższych?

 

Katowice, dn. 20.03.2022r.

Z a p r o s z e n i e

                     Serdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2022r. w parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu, ul. Krakowska 3.

 

Program spotkania:

 

Godz. 10.00   Msza św. koncelebrowana z homilią ks. Krzysztofa Brachmańskiego

Godz. 10.45   Nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem,                

Godz. 11.00   Poczęstunek,

Godz. 11.30   Prezentacja działalności POAK,

Godz. 12.00   Anioł Pański,

Godz. 12.05   Słowo ks. Michała Anderko – Proboszcza Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła           

                    i Archidiecezjalnego Asystenta Kościelnego KSM,

Godz. 12.30   Sprawy organizacyjne:

·         Przeprowadzenie wyborów prezesów w POAK,

·         Święto Chrztu Polski,

·         Udział AK w działaniach pomocowych dla Ukrainy,

·         Przygotowanie do obchodów 25-lecia odrodzenia AK w Archidiecezji Katowickiej,

·         Informacja Skarbnika DIAK,

·         Zmiana konta Akcji Katolickiej,

·         Sprawy różne.

Godz. 13.00   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo.

                   Na spotkaniu będzie możliwość zaopatrzenia się w materiały formacyjne na bieżący rok kościelny. Prosimy prezesów POAK o przygotowanie i dostarczenie materiałów dotyczących działalności POAK w parafiach najlepiej w formie elektronicznej.

 

ks. Krzysztof Brachmański                                        Karmański Jerzy

wtorek, 15 marca 2022

Relacja z rekolekcji Brenna 2022

 

„ Posłani w pokoju Chrystusa” – rekolekcje Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w dniach 4-6 marca 2022


Tegoroczne rekolekcje w Ośrodku Spotkań i Formacji w Brennej odbywały się w zatrważającej atmosferze doniesień medialnych o trwającej wojnie na Ukrainie, co zdominowało również nasze intencje modlitewne. Modliliśmy się o zakończenie tej niesprawiedliwej wojny, o pokój na Ukrainie. Rekolekcje prowadził ks. prałat Stanisław Gańcorz. Jak zawsze rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu do Ducha Świętego,  prosząc o Jego światłość i prowadzenie. Następnie odbyła się konferencja – rozważania ogólne na temat chrześcijaństwa. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiono część bolesną Różańca świętego, była też okazja do spowiedzi. Błogosławieństwo sakramentalne i Apel Jasnogórski zakończyły wieczorne czuwanie. Sobotnia jutrznia i kolejna nauka rekolekcyjna. Rekolekcjonista zaintonował na wstępie pieśń: „Maryjo, Tyś naszą nadzieją”, a następnie wręczył słuchaczom broszurę zatytułowaną „Bóg albo nic” / słowa Kardynała Roberta Saraha/ i przystąpił do analizy zawartych w niej zagadnień. Wiara jest łaską, lecz trzeba ją rozpoznać i pielęgnować. Drzwi do ludzkich serc trzeba Bogu otworzyć, ale wolny człowiek sam dokonuje wyboru. Życie chrześcijańskie wymaga poświęcenia. Nie chodząc do kościoła tracimy wiarę. Chrześcijanin im bardziej wzrok kieruje w niebo, tym twardziej po ziemi stąpa. W hierarchii wartości Bóg musi być zawsze na pierwszym miejscu. On daje nam awaryjne wyjście z każdej sytuacji. „Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy” / św. Teresa/. Módlmy się do Boga swoimi słowami. Zaplanujmy pracę nad sobą w drodze do zbawienia wg przykładowego schematu podanego w broszurze. W czasie mszy św. o godz. 11-ej tematem homilii były rozważania nad fragmentami czytanej Ewangelii. Kapłan polecał zapamiętać sobie chociaż 1 zdanie z czytanej Ewangelii. Wyjaśnił sens słów: „Oto wielka tajemnica Wiary”- bo tajemnicą jest Bóg, a my choć nie wszystko rozumiemy, ale wierzymy. „Naucz nas chodzić drogą Twojej Prawdy”- rozpoznawać drogę Pana Boga. Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i żył, więc daje mu zawsze szansę. Kapłan powiedział, że Ewangelia stale jest w kryzysie wiary.

poniedziałek, 28 lutego 2022

Zaproszenie na film

 Odzyskaj wiarę w Bożą Opatrzność!

Akcja Katolicka – ZAPRASZA!Wieczór Filmowy

         "Spójrz za siebie"


Początek: piątek 11 marca

po Mszy Św. wieczornej – ok.19.20

 

Par. Św. Ap. Piotra i Pawła                                

w Katowicach                               

ul. Mikołowska 32                                                                                                                 

 Wstęp wolny !                                                                           

Film trwa  (92 min.)

Sala domu parafialnego.

W trakcie zapraszamy na poczęstunek.

Ze względów epidemicznych prosimy o zabranie maseczki

poniedziałek, 14 lutego 2022

Rekolekcje i informacja

 

PROGRAM REKOLEKCJI

Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

                                                     Brenna, 4 - 6 marca 2022r.

Posłani w pokoju Chrystusa

 

Piątek, dnia 4.03.2022r.

 

17.30 Przyjazd do Brennej.

18.00 Kolacja.

19.30 Początek rekolekcji w auli:

·        Przybądź Duchu Stworzycielu...

·        Konferencja 1.

20.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy.

·        Modlitwa różańcowa.

·        Okazja do spowiedzi.

21.00 Błogosławieństwo sakramentalne.

·        Apel Jasnogórski.

 

Sobota, dnia 5.03.2022r.

 

  8.00 Jutrznia (aula).

  8.30 Śniadanie.

  9.45 Konferencja 2 (aula).

11.00 Msza św. z homilią (aula).

12.15 Obiad.

13.30 Posiedzenie Rady DIAK (aula).

15.00 Droga Krzyżowa.

16.30 Konferencja 3 (aula).

17.45 Kolacja.

19.00 Konferencja 4 (aula).

20.00 Spotkanie przy kawie i herbacie (sala św. Jadwigi Śl.).

21.00 Apel Jasnogórski i błogosławieństwo.

 

Niedziela, dnia 6.03.2022r.

 

  8.30 Jutrznia (sala konferencyjna)

  9.00 Śniadanie.

10.15 Konferencja 5 (aula).

11.00 Msza święta na zakończenie rekolekcji (aula).

12.30 Obiad.

 

Rekolekcje poprowadzi ks. prałat Stanisław Gańczorz.


Informacja

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Akcji Katolickiej do udziału w rekolekcjach, które odbędą się w dniach 4-6 marca w Ośrodku Spotkań i Formacji w Brennej, ul Leśników 38. Zgłoszenia proszę kierować telefonicznie lub e-mailem (najlepiej za cały POAK) w terminie do 23 lutego. Zgłoszenia przyjmuje:

 Jerzy Karmański, tel.: 507 137 691; e-mail: jerzykarmanski@interia.pl

Koszt udziału w rekolekcjach: 200,- zł od osoby pod warunkiem udziału co najmniej 50 osób. Proszę o pełny udział w rekolekcjach w szczególności prezesów POAK.

Proszę o wpłaty bezpośrednio na konto:

Ośrodek Spotkań i Formacji w Brennej

12 1600 1055 1848 6348 7000 0009  

Jako tytuł wpłaty proszę wpisać: Rekolekcje AK

Dowód wpłaty proszę zabrać ze sobą – to ułatwi ustalenie, czy wpłata wpłynęła na konto Ośrodka.  O dokonanej wpłacie proszę powiadomić także Prezesa DIAK.

Proszę także o zabraniu zaświadczeń o szczepieniach.

 

Jerzy Karmański

Prezes DIAK


piątek, 28 stycznia 2022

ZAPROSZENIE

 


Akcja Katolicka par. Św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 32 zaprasza na Wieczór Filmowy: w piątek 4 lutego po mszy świętej wieczornej

czyli około 19.20 do sali domu parafialnego, na film: "Nieplanowane."

Film opowiada o przemianie kobiety, która tworzyła klinikę aborcyjną w USA

i była współodpowiedzialna za przeszło 22 tys. aborcji.

Film trwa 110 min. Film dla osób powyżej 15 roku życia.

W trakcie poczęstunek. Wstęp wolny!

Ze względów epidemicznych prosimy o zabranie maseczki

niedziela, 9 stycznia 2022

Zawiadomienie

 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

 śp. Benedykt Łukoszek

wieloletni Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w parafii pw. św. Antoniego w Rybniku, członek Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, były członek Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Prosimy o modlitwę w intencji Zmarłego.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!
Msza św. w intencji Zmarłego odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020r. o godz. 11.00 w Bazylice pw. św. Antoniego w Rybniku. O godz. 10.30. rozpocznie się modlitwa różańcowa.

W imieniu Zarządu DIAK
Jerzy Karmański


sobota, 1 stycznia 2022

 

Z a p r o s z e n i e

                   Serdecznie zapraszamy na Zwyczajne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej,           które odbędzie się w dniu 15 stycznia 2022r w salce katechetycznej przy parafii p.w. św. Floriana w  Rybniku-Orzepowicach ul. Dzikiej Róży 4.

 

Program spotkania:

 

Godz. 10.00   Msza św. z homilią, dziesiątka Różańca św.,

Godz. 10.45   Wręczenie nagród XX Konkursu Literackiego,                  

Godz. 11.00   Spotkanie opłatkowe, poczęstunek,

Godz. 11.30   Posiedzenie Rady DIAK,

Godz. 12.00   Anioł Pański,

Godz. 12.05   Sprawy organizacyjne, w tym zebranie wniosków synodalnych z POAK,

Godz. 12.30   Sprawy różne,

Godz. 13.00   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo. 

W trakcie spotkania będzie można nabyć nowy Biuletyn Informacyjny KIAK oraz materiały formacyjne na nowy rok kościelny przede wszystkim dla asystentów parafialnych i prezesów POAK. Prosimy także o uregulowanie składek członkowskich.

 Prezes DIAK 

Jerzy Karmański

 Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                            

 ks. Krzysztof Brachmański