wtorek, 26 czerwca 2012

Sprawozdanie z rekolekcji Akcji Katolickiej


„Panie, naucz nas modlić się”
                                                                                                          (Łk. 11, 1)

                                                                  Brenna 22 – 24 czerwca 2012r.

Kolejny raz członkom Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej dane było,
w dniach 22 – 24 czerwca 2012 r., przeżyć wspaniałe rekolekcje formacyjne w gościnnym Ośrodku Rekolekcyjnym w Brennej. Tym razem Opiekunem Duchowym  - Rekolekcjonistą był nasz Asystent Archidiecezjalny AK, ks. dr Piotr Szołtysik. Rozpoczęliśmy swą formację od Adoracji Jezusa w wystawionym Najświętszym Sakramencie. Modlitwą Uwielbienia i Dziękczynną, chcieliśmy wyrazić swoją wdzięczność Bogu za jego bliskość i obecność wśród nas. Prosiliśmy o Dary Ducha Świętego, o oświecenie naszych serc i umysłów, aby te rekolekcje były dla każdego czasem wewnętrznej przemiany i  kontemplacji Boga. W tej intencji odmówiliśmy różaniec święty, była też okazja do skorzystania z Sakramentu pokuty. Modlitwa w ciszy, poprzedzająca sakramentalne błogosławieństwo, pozwoliła każdemu odpowiedzieć sobie na pytanie: Po co tutaj jestem? Wiedzieliśmy,  że przybyliśmy tutaj z potrzeby serca, by spotkać się z Bogiem i  z drugim człowiekiem, by modlić się we Wspólnocie, jaką stanowi AK. Pierwsza wspólna Eucharystia i pierwsza homilia ks. Piotra, w której mówił o różnych potrzebach i pragnieniach człowieka i nawiązał do postawy biblijnego Mojżesza z wzniesionymi ku Bogu rękami w błagalnym geście. To skłoniło do refleksji – czy potrafimy, jak Mojżesz, bezgranicznie zaufać Bogu?  - Jaka jest nasza postawa modlitewna? – Czy nasza obecność tutaj wypływa z głębokiej wiary w Boga?
Ksiądz -Rekolekcjonista oznajmił, że „Modlitwa” będzie główną tematyką naszych rekolekcyjnych spotkań.

poniedziałek, 25 czerwca 2012

Nasze świadectwa rekolekcyjne

1) Rekolekcje DIAK w jakich uczestniczyłem w dniach 22-24 06 w Brennej były dla mnie wielkim przeżyciem duchowym. Prowadzący je ks. dr Piotr Szołtysik poruszył w swoich konferencjach wiele ważnych tematów,zachęcając nas do odważnego wyznawania wiary a także do szczerej i rzetelnej modlitwy, która jest duchowym kontaktem z Bogiem. W dzisiejszych czasach kiedy ludzie są bardzo zagonieni i zajęci codziennymi sprawami, Bóg spychany jest na dalszy plan i nasz kontakt z Nim niejednokrotnie ulega osłabieniu. Człowiek jest bardzo zagubiony i nie potrafi znaleźć na swoje stresy i problemy życiowe odpowiedniej recepty a to właśnie modlitwa jest ratunkiem na ten stan rzeczy. Modlitwa nie może być jednak odmawiana bez odpowiedniego nastawienia duchowego, odpowiedniej pokory i wiary a także bez wsłuchiwania się również w to co co nam chce przekazać Bóg. Nasza modlitwa mogła by być wtedy mało skuteczną. Na wiele innych problemów zwrócił uwagę nasz rekolekcjonista co pomogło nam wyciągnąć wnioski z naszej postawy podczas rozmowy z Bogiem. Rekolekcje były dla nas prawdziwą odnową duchową i zachętą do dalszej pracy nad sobą. W wolnych chwilach podczas prywatnych spotkań mieliśmy również możliwość spotkać się z naszym księdzem i podyskutować z nim na różne tematy co przyjmowaliśmy z wielką satysfakcją a spacery na wolnym powietrzu z widokiem na górskie krajobrazy pozwoliły nam odetchnąć czystym górskim powietrzem i nabrać sił fizycznych. Z żalem żegnaliśmy się na zakończenie naszego pobytu na rekolekcjach w Brennej bo stanowiliśmy jedną rodzinę a nasze podziękowania i chóralne sto lat odśpiewane naszemu rekolekcjoniście były naszą odpowiedzią na jego trud włożony w przygotowanie tego spotkania.
            Czesław Pryszcz.


2) Jak co roku, z ogromną  radością  wybrałam się wraz z mężem na rekolekcje do urokliwej Brennej. Razem, chcieliśmy na ten krótki czas, odsunąć  troski życia codziennego, troski powszednie tego świata, celem zbadania naszego sumienia, celem rozmyślań  nad tajemnicami naszej wiary i lepszego poznania, po co jesteśmy na tym świecie.

            Program rekolekcji, jak co roku był bardzo bogaty- był czas na bycie z naszym Panem w Wieczerniku , a także, na przyjacielskie pogłębianie relacji między uczestnikami – czuliśmy się jak w rodzinie.
            Głównym tematem rekolekcji była modlitwa, czyli nasza relacja z Panem Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa. W uporządkowany, jasny i wspaniały  sposób nasz  Ks. Piotr, który prowadził rekolekcje, uświadomił nam, jak należy rozmawiać z Jezusem Chrystusem, któremu winniśmy bezgranicznie zaufać. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że naszym największym wrogiem jest pośpiech, że przed modlitwą  powinniśmy z pokorą  się wyciszyć, zatrzymać i uświadomić sobie, że  za chwilę, będziemy rozmawiali z samym Jezusem Chrystusem!! Często nie dopuszczamy Pana Boga do głosu!, chcemy Go przegadać, a powinniśmy słuchać! „Mów Panie  sługa Twój słucha”(Samuel)
Otrzymaliśmy także odpowiedź na pytanie,  dlaczego Pan Bóg nie zawsze wysłuchuje naszych modlitw. Zapominamy o tym, że to Pan nasz wie najlepiej co dla nas jest dobre, a co nie.
Po tych rekolekcjach postanowiliśmy sobie zwolnić tempo naszego życia i jeszcze bardziej zaufać naszemu Panu Bogu, który,  powinien być zawsze PIERWSZY.
       Alina i Józef Cichoniowie

poniedziałek, 18 czerwca 2012

Relacja z pielgrzymki na Jasną Górę Akcji Katolickiej


Liczna bo ponad 5-tysięczna rzesza pielgrzymów Akcji Katolickiej przebyła w tym na Jasną Górę manifestując swe prawa do obecności wartości ewangelicznych i zasad katolickiej nauki społecznej w życiu publicznym.   W tym roku nasza pielgrzymka miała szczególne znaczenie, ponieważ modlimy się za Ojczyznę. Chcemy Bogu powierzyć jej przyszłość, prosząc o mądre, dojrzałe społeczeństwo, które potrafi dokonywać trafnych i rozsądnych wyborów, ale równocześnie o dary Ducha Świętego dla rządzących, aby wypełniając swój urząd kierowali się zawsze dobrem wspólnym.  Pielgrzymi spotkali się w częstochowskiej katedrze, gdzie powitał ich i pobłogosławił abp Wacław Depo. Uroczystej liturgii na szczycie jasnogórskim przewodniczył bp Edward Frankowski. W swej homilii zwrócił uwagę na konieczność przeciwdziałania siłom antykościelnym coraz częściej dającym o sobie znać w życiu publicznym. Oczekujemy ochrony i poszanowania symboli religijnych i zaniechania ataków na Kościół. Czas, aby zaprzestać niszczenia atmosfery patriotyczno-narodowej za pomocą mediów. Biskup Frankowski zwrócił również uwagę na potrzebę naprawy życia społeczno-ekonomicznego kraju. Zaapelował o Polskę nowoczesną, bezpieczną i solidarną. Należy podjąć intensywnych starania o odbudowę polskiej gospodarki tworząc nowe miejsca pracy dla młodych ludzie, aby zapobiec rozpadowi rozłączanych z konieczności ekonomicznej rodzin.

wtorek, 12 czerwca 2012

Pielgrzymka Akcji Katolickiej -Jasna Góra 16 czerwca 2012 r


Apel o masowy udział w pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę w obronie wiary i polskości.Procesy laicyzacyjne i sekularyzacyjne, z którymi zmaga się Europa, dotarły również do naszego kraju. Jesteśmy świadkami walki z Kościołem i spychania na margines ludzi, którzy przyznają się do wiary katolickiej. Nie możemy na to pozwolić.
Odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego Benedykta XVI, który prosi nas abyśmy „pozostawali wiernymi strażnikami chrześcijańskiego depozytu”, Akcja Katolicka broni obecności wartości chrześcijańskich w życiu indywidualnym i społecznym. Jedną z jej form jest Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę, którą w bieżącym roku będziemy przeżywać w dniu 16 czerwca. Będziemy się modlić o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla naszej Ojczyzny w tych trudnych dla niej czasach.
Zwracamy się więc o zmobilizowanie wszystkich członków Akcji Katolickiej do udziału w tej pielgrzymce.
Niech nasz udział w pielgrzymce będzie świadectwem odpowiedzialności za Kościół, za Ojczyznę. W roku bieżącym w pielgrzymce towarzyszyć nam będzie Ksiądz Biskup Edward Frankowski z Sandomierza, który też wygłosi homilię. Niech nasz liczny udział w pielgrzymce na Jasną Górę będzie świadectwem wiary w Boga, miłości do Najświętszej Maryi Panny – Królowej Polski i przywiązania do Kościoła; niech będzie okazją do zamanifestowania naszych praw do obecności wartości ewangelicznych i zasad katolickiej nauki społecznej w życiu naszego narodu i państwa.

środa, 6 czerwca 2012

Rekolekcje Akcji Katolickiej Archidiecezji KatowickiejROGRAM REKOLEKCJI
Brenna, 22-24 czerwca 2012r.
Piątek, dnia 22.06.2012r.
17.45 Przyjazd do Brennej.
18.00 Kolacja.
19.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
 • Modlitwa różańcowa.
 • Okazja do spowiedzi
 • Błogosławieństwo sakramentalne
  19.45 Msza święta z homilią
 • Apel Jasnogórski.


  Sobota, dnia 23.06.2012r.
  8.00 Jutrznia.
  8.15 Śniadanie.
  9.30 Konferencja 1.
  11.00 Msza św. z homilią.
  12.30 Obiad.
  15.30 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.
  16.00 Podwieczorek – kawa - indywidualnie.
  16.30 Konferencja 2.
  17.30 Kolacja.
  19.00 Spotkanie przy kominku.
  20.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu
  20.30 Błogosławieństwo sakramentalne
 • Apel Jasnogórski i błogosławieństwo sakramentalne.


  Niedziela 24.06.2012r.
  8.00 Jutrznia.
  8.15 Śniadanie
  9.30 Konferencja 3.
  11.00 Msza święta na zakończenie rekolekcji.
  12.15 Obiad.

  Zapraszają:
  Archidiecezjalny Asystent Kościelny Ks. Piotr Szołtysik
  Prezes DIAK Jerzy Karmański

 • wtorek, 5 czerwca 2012

  Inicjatywa godna polecenia  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Orzeszu Zawiści 5 czerwca zorganizował spotkanie z Panią poseł do sejmu Marią Nowak,członkinią wspólnoty Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.


  W spotkaniu wzięli udział nasi koledzy i koleżanki z parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej z Łazisk Górnych , Niedobczyc oraz Kobióra. Spotkaniem poprzedziła Msza Święta. Pani Maria przedstawiła nam swoją wspólnotę przedstawiając historię założenia, aż po dzień dzisiejszy. Przekazała nam charyzmaty i cele którymi zakon się kierował dawniej i dziś .
  Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie Bożogrobcy, Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego, w Polsce znany także jako Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Chrystusowego to zakon wywodzący się z założonej w 1099 r. przez Gotfryda z Bouillon. Początkowo zakon stanowiło 20 kanoników sprawujących służbę duszpasterską i 50 rycerzy krzyżowych wywodzących się z najlepszych domów rycerskich. Podlegali oni zwierzchnikowi kościoła łacińskiego w Ziemi Świętej czyli biskupowi Jerozolimy. W czasach stacjonowania w Palestynie (do XIII wieku) do ich podstawowych obowiązków należało oprowadzanie pątników, obrona Grobu Chrystusa oraz uczestniczenie w wyprawach przeciw niewiernym. Kapituła składała się z duchownych i rycerzy, jednak szybko dominującą rolę zaczęli odgrywać kapłani. Regułę św. Augustyna nadał im patriarcha Arnulf z Rohez (1114 r.). W 1122 r. zatwierdził ją papież Kalikst II
  Do Polski bożogrobców sprowadził w 1163 r. możnowładca Jaksa z rodu Gryfitów, który ufundował im klasztor miechowski (Miechów, stąd używana w Polsce nazwa miechowici). Zakon szybko się rozwijał, otrzymując liczne nadania od książąt, możnowładców i biskupów.
  Do XVI wieku powstało łącznie 32 ośrodki zakonu w Polsce. W 1774 r. kongregacja miała w Polsce 88 kapłanów i 19 kleryków.
  Polscy bożogrobcy prowadzili działalność charytatywną i duszpasterską, przy ich konwentach organizowano parafie i szpitale. Spopularyzowali pochodzący z tradycji jerozolimskich zwyczaj budowania w kościołach na okres Wielkiego Tygodnia tzw. grobu Pańskiego, organizowali nabożeństwa pasyjne. Poza swoimi pierwszoplanowymi zadaniami Bożogrobcy w XVIII w. przejęli pod swoją opiekę część szkół pojezuickich.
  Obecnie zakon jest stowarzyszeniem duchownych i świeckich, nie związanych ślubami zakonnymi, działa w 40 krajach, a jego wielkim mistrzem jest od 2011 abp Edwin Frederick O’Brien. Bożogrobcy aktywnie wspierają katolików w Ziemi Świętej, np. dotują w około 50% zwyczajny budżet patriarchy łacińskiego Jerozolimy. Utrzymują i prowadzą w Ziemi Świętej blisko 100 szkół podstawowych i zawodowych, do których mogą uczęszczać dzieci niezależnie od pochodzenia i wyznawanej wiary.
  Bożogrobcy formalnie powrócili do Polski w latach 90. XX wieku. W wyniku wieloletnich starań polskiej emigracji, 8 grudnia 1995 r. mianowano kardynała Józefa Glempa Wielkim Przeorem i utworzono zwierzchnictwo bożogrobców w Polsce.
  Pani Maria wspomniała również o zasługach jakie Bożogrobcy wnieśli dla miasta Chorzowa. Przekazała nam wiele innych ciekawych informacji dotyczących tej wspólnoty, między innymi o czołowych osobistościach tego zgromadzenia .
  Nawiązaliśmy kontakt z osobą bardzo miłą i sympatyczną otwartą na nasze inicjatywy. Na spotkaniu nie zabrakło również pytań dotyczących udziału w pracach Sejmu naszego gościa, na które chętnie Pani Maria odpowiadała. Dziękujemy jej za przyjęcie naszego zaproszenia i poświęcenie dla nas cennego czasu.

  Prezes Parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w Orzeszu- Zawiści

  Czesław Pryszcz