wtorek, 12 czerwca 2012

Pielgrzymka Akcji Katolickiej -Jasna Góra 16 czerwca 2012 r


Apel o masowy udział w pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę w obronie wiary i polskości.Procesy laicyzacyjne i sekularyzacyjne, z którymi zmaga się Europa, dotarły również do naszego kraju. Jesteśmy świadkami walki z Kościołem i spychania na margines ludzi, którzy przyznają się do wiary katolickiej. Nie możemy na to pozwolić.
Odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego Benedykta XVI, który prosi nas abyśmy „pozostawali wiernymi strażnikami chrześcijańskiego depozytu”, Akcja Katolicka broni obecności wartości chrześcijańskich w życiu indywidualnym i społecznym. Jedną z jej form jest Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę, którą w bieżącym roku będziemy przeżywać w dniu 16 czerwca. Będziemy się modlić o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla naszej Ojczyzny w tych trudnych dla niej czasach.
Zwracamy się więc o zmobilizowanie wszystkich członków Akcji Katolickiej do udziału w tej pielgrzymce.
Niech nasz udział w pielgrzymce będzie świadectwem odpowiedzialności za Kościół, za Ojczyznę. W roku bieżącym w pielgrzymce towarzyszyć nam będzie Ksiądz Biskup Edward Frankowski z Sandomierza, który też wygłosi homilię. Niech nasz liczny udział w pielgrzymce na Jasną Górę będzie świadectwem wiary w Boga, miłości do Najświętszej Maryi Panny – Królowej Polski i przywiązania do Kościoła; niech będzie okazją do zamanifestowania naszych praw do obecności wartości ewangelicznych i zasad katolickiej nauki społecznej w życiu naszego narodu i państwa.