wtorek, 26 czerwca 2012

Sprawozdanie z rekolekcji Akcji Katolickiej


„Panie, naucz nas modlić się”
                                                                                                          (Łk. 11, 1)

                                                                  Brenna 22 – 24 czerwca 2012r.

Kolejny raz członkom Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej dane było,
w dniach 22 – 24 czerwca 2012 r., przeżyć wspaniałe rekolekcje formacyjne w gościnnym Ośrodku Rekolekcyjnym w Brennej. Tym razem Opiekunem Duchowym  - Rekolekcjonistą był nasz Asystent Archidiecezjalny AK, ks. dr Piotr Szołtysik. Rozpoczęliśmy swą formację od Adoracji Jezusa w wystawionym Najświętszym Sakramencie. Modlitwą Uwielbienia i Dziękczynną, chcieliśmy wyrazić swoją wdzięczność Bogu za jego bliskość i obecność wśród nas. Prosiliśmy o Dary Ducha Świętego, o oświecenie naszych serc i umysłów, aby te rekolekcje były dla każdego czasem wewnętrznej przemiany i  kontemplacji Boga. W tej intencji odmówiliśmy różaniec święty, była też okazja do skorzystania z Sakramentu pokuty. Modlitwa w ciszy, poprzedzająca sakramentalne błogosławieństwo, pozwoliła każdemu odpowiedzieć sobie na pytanie: Po co tutaj jestem? Wiedzieliśmy,  że przybyliśmy tutaj z potrzeby serca, by spotkać się z Bogiem i  z drugim człowiekiem, by modlić się we Wspólnocie, jaką stanowi AK. Pierwsza wspólna Eucharystia i pierwsza homilia ks. Piotra, w której mówił o różnych potrzebach i pragnieniach człowieka i nawiązał do postawy biblijnego Mojżesza z wzniesionymi ku Bogu rękami w błagalnym geście. To skłoniło do refleksji – czy potrafimy, jak Mojżesz, bezgranicznie zaufać Bogu?  - Jaka jest nasza postawa modlitewna? – Czy nasza obecność tutaj wypływa z głębokiej wiary w Boga?
Ksiądz -Rekolekcjonista oznajmił, że „Modlitwa” będzie główną tematyką naszych rekolekcyjnych spotkań.

„Jutrznią” rozpoczął się drugi dzień naszych rekolekcji, a po niej kolejna konferencja zatytułowana „Wypłyń na głębię”. Wprowadzeniem w jej tematykę była zaśpiewana przez wszystkich, ulubiona pieśń Błogosławionego Jana Pawła II - „Barka”. Następnie Ksiądz Piotr przywołał scenę cudownego połowu i słowa Jezusa skierowane do Piotra: „Wypłyń na głębię”, które stały się tematem rozważań w odniesieniu do naszej modlitwy. Zachęcał wszystkich, do „wypłynięcia” na duchową głębię swojej modlitwy i głębię swego bezgranicznego zaufania i zawierzenia Bogu, bez którego modlitwa nie może być skuteczna. Mamy odważnie iść razem z Chrystusem wspólną drogą – drogą Prawdy, Miłości i Pokoju. W imię bezgranicznej wiary w Boga musimy przyjąć Jego wezwanie: „Pójdź za mną!” i idąc, poszukiwać dobra w drugim człowieku i  odważnie dawać świadectwo o Chrystusie. Tego od członków Akcji Katolickiej oczekuje współczesny świat, głównie zatroskany o swe dobra doczesne. Swą konferencję Ksiądz Piotr zakończył słowami: „Zaufajcie Bogu w modlitwie, bo Wszechmoc Boga uwalnia się przez nią, a nie modląc się, odcinamy się od Boga”.
Po konferencji Msza Święta z homilią, w której mogliśmy usłyszeć odpowiedź na pytanie: „Czy zawsze Pan Bóg wysłuchuje nasze modlitwy?”. Świat dzisiejszy często nie rozumie czym jest modlitwa, która może być też nie wysłuchana. Modlitwa jest krzyżem, który zawsze damy radę udźwignąć. Wymaga wiele trudu, aby została nawiązana żywa relacja z Bogiem, który zna każdego z nas lepiej, niż my sami siebie i lepiej wie, czego nam potrzeba.
         W programie rekolekcji także Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, w czasie którego odśpiewano Litanię do Najśw. Serca Jezusowego i zawierzono Mu Akcję Katolicką.  
Kolejna konferencja to ciąg dalszy rozważań o modlitwie. Ksiądz Piotr przedstawił konieczne warunki modlitwy, do których zaliczył: świadomość stawania przed Bogiem, wyciszenie, skupienie, zatrzymanie się, oderwanie się od spraw fizycznych, przebaczenie bliźnim, zgoda z wolą Bożą, więcej słuchać Boga niż mówić, bo Bóg chce modlitwy serca, zachować ufność, upór i wytrwałość w modlitwie. Wobec Boga należy stawać pokornym i uniżonym, modlić się w imię Jezusa Chrystusa i starać się zachować roztropność w modlitewnych intencjach.
Zwieńczeniem naszych rekolekcyjnych spotkań była niedzielna Eucharystia, podczas której ksiądz Asystent w swej homilii zwrócił się do członków Akcji Katolickiej  z przesłaniem, by zawsze byli odważnymi świadkami Chrystusa, bo żeby działać, musimy być ludźmi Bożymi. Do służby bliźnim trzeba włożyć swoje serce, ale Bóg musi być zawsze na pierwszym miejscu, zgodnie z danym nam przykazaniem miłości. Tylko prawdziwa modlitwa daje siły do działania. Mamy być  radykalnie z Bogiem tak, jak był z Nim św. Jan Chrzciciel, którego wspomnienie przypadło w dniu zakończenia naszych rekolekcji.   
Na koniec ksiądz Piotr powiedział: „Życzę Wam takiej dojrzałości Chrześcijanina, jaką mieli pierwsi Chrześcijanie.”
Z całego serca dziękujemy Księdzu Piotrowi za podjęty trud prowadzenia rekolekcji, za ukazanie nam trudu, potęgi i piękna modlitwy. Za niepowtarzalną atmosferę naszych modlitewnych spotkań, za umocnienie nas w wierze, za utwierdzenie w przekonaniu, że modlitwa jest znakiem naszej wiary w obecność Boga, naszej miłości względem Niego, naszej nadziei pokładanej w Jego wszechmocy, ale jest też znakiem naszej pokory i uniżenia przed Bogiem, akceptacji i podporządkowania się decyzjom Jego woli.
Dziś, z głębi serc przepełnionych wdzięcznością możemy powtórzyć za
św. Janem Vianeyem, że: „Kto zakosztował tej radości, która płynie z modlitwy, zachowa w sobie tęsknotę za nią – tęsknotę, której nie da się wykorzenić.”
Podziękowania należą się także Zarządowi DIAK z p. Prezesem Jerzym Karmańskim, oraz Ks. Dyrektorowi i personelowi Ośrodka Rekolekcyjnego w Brennej, za troskę o to, byśmy czuli się tutaj jak u siebie w domu. Wszystkim, za wszelkie dobro Bóg zapłać!
Zapraszamy do gareri fotograficznej.