wtorek, 5 czerwca 2012

Inicjatywa godna poleceniaParafialny Oddział Akcji Katolickiej w Orzeszu Zawiści 5 czerwca zorganizował spotkanie z Panią poseł do sejmu Marią Nowak,członkinią wspólnoty Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.


W spotkaniu wzięli udział nasi koledzy i koleżanki z parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej z Łazisk Górnych , Niedobczyc oraz Kobióra. Spotkaniem poprzedziła Msza Święta. Pani Maria przedstawiła nam swoją wspólnotę przedstawiając historię założenia, aż po dzień dzisiejszy. Przekazała nam charyzmaty i cele którymi zakon się kierował dawniej i dziś .
Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie Bożogrobcy, Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego, w Polsce znany także jako Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Chrystusowego to zakon wywodzący się z założonej w 1099 r. przez Gotfryda z Bouillon. Początkowo zakon stanowiło 20 kanoników sprawujących służbę duszpasterską i 50 rycerzy krzyżowych wywodzących się z najlepszych domów rycerskich. Podlegali oni zwierzchnikowi kościoła łacińskiego w Ziemi Świętej czyli biskupowi Jerozolimy. W czasach stacjonowania w Palestynie (do XIII wieku) do ich podstawowych obowiązków należało oprowadzanie pątników, obrona Grobu Chrystusa oraz uczestniczenie w wyprawach przeciw niewiernym. Kapituła składała się z duchownych i rycerzy, jednak szybko dominującą rolę zaczęli odgrywać kapłani. Regułę św. Augustyna nadał im patriarcha Arnulf z Rohez (1114 r.). W 1122 r. zatwierdził ją papież Kalikst II
Do Polski bożogrobców sprowadził w 1163 r. możnowładca Jaksa z rodu Gryfitów, który ufundował im klasztor miechowski (Miechów, stąd używana w Polsce nazwa miechowici). Zakon szybko się rozwijał, otrzymując liczne nadania od książąt, możnowładców i biskupów.
Do XVI wieku powstało łącznie 32 ośrodki zakonu w Polsce. W 1774 r. kongregacja miała w Polsce 88 kapłanów i 19 kleryków.
Polscy bożogrobcy prowadzili działalność charytatywną i duszpasterską, przy ich konwentach organizowano parafie i szpitale. Spopularyzowali pochodzący z tradycji jerozolimskich zwyczaj budowania w kościołach na okres Wielkiego Tygodnia tzw. grobu Pańskiego, organizowali nabożeństwa pasyjne. Poza swoimi pierwszoplanowymi zadaniami Bożogrobcy w XVIII w. przejęli pod swoją opiekę część szkół pojezuickich.
Obecnie zakon jest stowarzyszeniem duchownych i świeckich, nie związanych ślubami zakonnymi, działa w 40 krajach, a jego wielkim mistrzem jest od 2011 abp Edwin Frederick O’Brien. Bożogrobcy aktywnie wspierają katolików w Ziemi Świętej, np. dotują w około 50% zwyczajny budżet patriarchy łacińskiego Jerozolimy. Utrzymują i prowadzą w Ziemi Świętej blisko 100 szkół podstawowych i zawodowych, do których mogą uczęszczać dzieci niezależnie od pochodzenia i wyznawanej wiary.
Bożogrobcy formalnie powrócili do Polski w latach 90. XX wieku. W wyniku wieloletnich starań polskiej emigracji, 8 grudnia 1995 r. mianowano kardynała Józefa Glempa Wielkim Przeorem i utworzono zwierzchnictwo bożogrobców w Polsce.
Pani Maria wspomniała również o zasługach jakie Bożogrobcy wnieśli dla miasta Chorzowa. Przekazała nam wiele innych ciekawych informacji dotyczących tej wspólnoty, między innymi o czołowych osobistościach tego zgromadzenia .
Nawiązaliśmy kontakt z osobą bardzo miłą i sympatyczną otwartą na nasze inicjatywy. Na spotkaniu nie zabrakło również pytań dotyczących udziału w pracach Sejmu naszego gościa, na które chętnie Pani Maria odpowiadała. Dziękujemy jej za przyjęcie naszego zaproszenia i poświęcenie dla nas cennego czasu.

Prezes Parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w Orzeszu- Zawiści

Czesław Pryszcz