środa, 24 kwietnia 2019

Włączmy się w akcję KSM Archidiecezji KatowickiejKatolickie Stowarzyszenie Młodzieży, mając na uwadze dobro "najmniejszych spośród nas", już po raz piąty organizuje akcję "Pieluszka dla maluszka". W związku z tym gorąco zapraszamy, a równocześnie prosimy o włączenie się w naszą inicjatywę. 

Forma zbiórki zostaje taka sama, jak w latach poprzednich: zbieramy pieluszki typu "pampers" (szczególnie w większych rozmiarach!) oraz chusteczki nawilżane, które zostaną rozdzielone pomiędzy domy dziecka, szpitale, hospicja, domy samotnej matki, przedszkola czy żłobki. Akcja będzie trwała przez cały maj. 

Nową formą pomocy może być dowolna wpłata na konto KSM AK: 41 1440 1172 0000 0000 0233 6178 (W tytule: "Na cele statutowe - Pieluszka dla maluszka").

Aby zgłosić swoją parafię/miejsce pracy/dowolną placówkę jako miejsce zbiórki, prosimy o kontakt z koordynatorem akcji - Mateuszem Lysko (nr tel.: 514 862 110, e-mail: ksm.katowice@gmail.com). 

Z góry dziękujemy za wszelką pomoc!

W imieniu Zarządu Diecezjalnego KSM AK
Alicja Podleśny
Sekretarz

niedziela, 21 kwietnia 2019

K O M U N I K A T  UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej zaprasza na wykład pt.                                                                       
                                          „Wartości chrześcijańskie a wartości europejskie”.
Wykład wygłosi dr Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego.
Spotkanie odbędzie się w dniu 27 kwietnia (sobota) o godz. 11.00 w Domu Parafialnym parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32.
Serdecznie zapraszamy w szczególności słuchaczy UTW oraz członków Akcji Katolickiej!


                                      Jerzy Karmański – prezes DIAK 

czwartek, 18 kwietnia 2019


„Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść
zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Przeto bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani,
zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając,
że trud wasz nie pozostanie daremny w Panu” /1 Kor 15,37-38/                            
    Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nasze serca pokojem, radością i mocą Ducha Świętego.

             Życzymy Czcigodnym Księżom Asystentom  oraz członkom  i sympatykom Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, aby Święta Wielkanocne przyniosły nadzieję i stały się źródłem umocnienia ducha.


  ks.   Krzysztof Brachmański       - Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                        
         Jerzy Karmański                  -  Prezes DIAK


środa, 17 kwietnia 2019

Spotkanie Rady DIAK Archidiecezji Katowickiej w Bieruniu Starym, w dniu 13 kwietnia 2019 r.

W przededniu Niedzieli Palmowej, rozpoczynającej uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia w Kościele Katolickim, członkowie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej przybyli na spotkanie formacyjne do Bierunia Starego - Parafii p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła. Spotkanie rozpoczęto od Eucharystii sprawowanej              w zabytkowym XVII–wiecznym Sanktuarium św. Walentego, powszechnie zwanym przez miejscowych parafian „Walencinkiem”. Była to jednocześnie, odprawiana w każdą sobotę o godzinie 10.00,  msza święta dla czcicieli św. Walentego, uznawanego za patrona zakochanych, opętanych, cierpiących na epilepsję i choroby nerwowe. 


Mszę świętą koncelebrowaną sprawował miejscowy wikariusz oraz Archidiecezjalny Asystent  Akcji Katolickiej, ks. Krzysztof Brachmański, a uroczystą oprawę mszy św. przygotował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.  Homilię wygłosił miejscowy kapłan. Nawiązując do fragmentu czytanej Ewangelii /J11, 45-50/,  zwrócił się do członków Akcji Katolickiej, by chcieli być zawsze, a szczególnie teraz w okresie wielkopostnym, świadkami Jezusa w swoich środowiskach. By inni patrząc na nasze życie pełne szacunku i miłosierdzia dla bliźnich, uwierzyli, że Bóg jest i  podążali za nami. Przykładem swego życia mamy innych przyprowadzać do Chrystusa, bo taka jest nasza misja.