niedziela, 21 kwietnia 2019

K O M U N I K A T  UTW
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej zaprasza na wykład pt.                                                                       
                                          „Wartości chrześcijańskie a wartości europejskie”.
Wykład wygłosi dr Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego.
Spotkanie odbędzie się w dniu 27 kwietnia (sobota) o godz. 11.00 w Domu Parafialnym parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, ul. Mikołowska 32.
Serdecznie zapraszamy w szczególności słuchaczy UTW oraz członków Akcji Katolickiej!


                                      Jerzy Karmański – prezes DIAK